Az erdődegradáció és szukcesszió ökofiziológiai háttérfolyamatainak kutatása Bükk-hegységi ILTER területeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37961
típus K
Vezető kutató Mészáros Ilona
magyar cím Az erdődegradáció és szukcesszió ökofiziológiai háttérfolyamatainak kutatása Bükk-hegységi ILTER területeken
Angol cím Study of ecophysiological background processes at two ILTER Sites in Bükk Mountains
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely TTK Növénytani Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Láposi Réka
Szabó László József
Veres Szilvia
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.272
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A síkfőkúti cseres tölgyes erdőben a 80-as évek közepétől fellépett fapusztulás következtében a kocsánytalan tölgy egyedszáma 60 %-kal, a csertölgy állománya jóval kisebb mértékben (20 %-kal) csökkent. A lombkorona mérete a kocsánytalan tölgyfák esetében 14 %kal, a csertölgynél azonban 33 %-kal növekedett. Az erdőállomány két fafa közül a csertölgynél nagyobb a WUE, a levélnövekedés és a fotoszintetikus hatékonyság kisebb szárazságérzékenységet mutat, ami száraz termőhelyeken a kocsánytalan tölggyel szemben előnyt jelent. A csertölgy leveleinek nagyobb VAZ ciklus pigment készlete és nagyobb VAZ ciklus aktivitása hatékonyabb fényvédelmet jelez. A rejteki mintaterületen a bükkös erdő tarvágását (1981) követő szukcesszió során az irtás és az erdőszegély növényzetének az össz-denzitása a korábbi stádiumokhoz képest 20-25 %-ra csökkent. Mindkét élőhelyen a Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus újulat előretörése következett be. E fajok CO2 fixációs rátája a korai szukcesszionális fajokétól jóval alacsonyabb, ez magyarázhatja a lassú regenerációjukat az irtott területen a szukcesszió korábbi stádiumaiban. A regenerálódó fásszárúaknál a két tölgyfajhoz hasonlóan a fényakklimáció a fotoszintetikus apparátus felesleges fényt disszipáló kapacitásával és a VAZ ciklus működésével szoros összefüggést mutat. A két tölgyfaj esetében ezen kívül egy másik xantofill-ciklus, a lutein-epoxid ciklus működését is feltártuk.
kutatási eredmények (angolul)
In the sikfőkut forest area the number of trees of sessile oak decreased by 60 % from 80ies , while the population of Austrian oak changed more slightly. The size of canopy and basal area of the remained sessile oak trees increased by 14%, and by 33% in case of Austrian oak. From the two species leaf growth and photoynthetic apparatus of sessile oak was more sensitive to the climatic fluctuations, than that of Austrian oak. The photosynthetic apparatus of both tree species show a high degree of susceptibilty to abiotic stresses in spring..The larger water use efficiency, the smaller sensitivity of leaf growth and photosynthetic efficiency of Austrian oak provide advantage against sessile oak in the dry habitat conditions. In the Rejtek research site the total density of vegetation significantly decreased to 20-25 % of the former succession stages.. In both habitats the regenerating woody species (Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus) became dominant. The CO2 assimilation rate of these species is significantly lower than that early-successional species. The light acclimation of the invesigated woody species is in a close correlation with the capacity for dissipating excess light and the activity of VAZ cycle. Beside the VAZ cycle in case of both oak species the operation of another xanthophyll cycle was also revealed, the luetin-epoxide cycle.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/417/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Láposi, R., Veres, Sz., Mile, O, Mészáros, I: Photosynthesis-ecophysiological properties of beech (Fagus sylvatica L.) under the exclusion of ambient UV-B radiation, Acta Biol. Szegediensis,, 2002
Mészáros, I., Veres, Sz., Láposi, R., Sárvári, É., Lakatos, Gy., Mile, O., Gáspár, A.: A bükk (Fagus sylvatica L.) fiziológiai plaszticitása kontrasztos fényklímájú termőhelyeken., VII. Magyar Növényélettani Kongresszus, 2002. június 24-27., Szeged., 2002
Mészáros, I. Veres, Sz., Láposi, R., Sárvári, É., Lakatos, G., Mile, O., Gáspár, A.: 2002: Physiological plasticity of beech (Fagus sylvatica L.) under contrasting light conditions., Acta Biol. Szegediensis, 46:235-236., 2002
Láposi R., Veres, Sz., Gáspár, A., Mile, O., Bai, E., Mészáros, I.: A jelenlegi UV-B sugárzás kiszűrésének hatásai a bükk (Fagus sylvatica L.) és a magas kőris (Fraxinus excelsior L.) csemeték fotoszintézis aktivitására és pigmentösszetételére., V.Magyarországi Fotoszintézis Konferencia Noszvaj, 2003,, 2003
Gáspár, A., Veres, Sz., Láposi, R., Mészáros, I.: Szubmontán bükkös fás szárú újulatának növekedési és vízforgalmi jellemzői kontrasztos termőhelyeken., VI. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, 2003., 2003
Mészáros I.: A fotoszintézis teljesítmény és a fotoprotektív folyamatok változásai termőhelyi feltételek között, Jávor, A. (szerk.) 2003: Növényi élet és a stressz. DE ATC, Debrecen. (ISBN 963 472 782 4). 75-82., 2003
Mészáros, I., Láposi, R., Veres, Sz., Sárvári, E., Bai, E., Gáspár, A., Oláh, V., Lakatos, G.: Effects of supplemental UV-B radiation on photochemical activity, photosynthetic pigments and UV-B absorbing compounds in two oak species, International Botanical Congress, Vienna, 17-23 July 2005 (előadás), 2005
Mészáros, I, Veres, Sz., Láposi, R., Sárvári, É., Gáspár, A., Tóth, R.V., Lakatos, Gy, Mile, O.: Relationship between the leaf photosynthesis and the xanthophyll cycle activity of beech seedlings (Fagus sylvatica L.) regenerating under contrasting light conditions, Tree Physiology (közlésre benyújtva), 2007
Láposi, R., Mészáros, I.: Az UV-B sugárzás növényfiziológiai hatásai: különös tekintettel a mezőgazdasági növényekre, Növénytermelés, 2005
Koncz, P., Gáspár, A., Oláh, V., Elek, L., Lakatos, G., Mészáros, I.: Variability of leaf growth characteristics in the canopy of sessile oak and Austrian oak., Acta Biol. Szegediensis, 49: 149-150, 2005
Mészáros, I., Veres, Sz., Láposi, R., Lakatos, Gy., Mile, O., Gáspár, A.: Photosynthesis responses of beech seedlings (Fagus sylvatica L.) to light conditions after deforestation., 13th FESPP Congress, 2-6 September 2002, Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, Book of abstracts p. 4, 2002
Láposi, R., Veres, Sz., Mészáros, I.: A bükk (Fagus sylvatica L.) UV-B sugárzás érzékenységének ökofiziológiai vizsgálata., Erdő és Klíma VI.NYME, Sopron, 2007
Mészáros, I., Koncz, P., Veres, Sz., Oláh, V., Kanalas, P. Szőllősi, E. 2007b: A kocsánytalan tölgy és a csertölgy ökofiziológiai sajátosságai kontrasztos időjárású években. Erdő és Klíma VI., Erdő és Klíma VI (megjelenés alatt), NyME, Sopron, 2007
Veres, Sz., Oláh, V., Lévai, L., Mátyás, Cs., Mészáros, I.: Bükk-származások ökofiziológiai sajátosságainak vizsgálata ., Erdő és Klíma VI. (megjelenés alatt), NyME, Sopron, 2007
Láposi, R., Veres, S, Lakatos, G., Oláh, V., Mészáros, I.: Láposi, R., Veres, S, Lakatos, G., Oláh, V., Mészáros, I. 2007: Responses of leaf traits of beech (Fagus sylvatica L.) saplings to supplemental UV-B radiation and UV-B exclusion., Agricultural and Forest Meteorology (közlésre benyújtva), 2007
Mészáros, I., Veres, S., Koncz, P., Oláh, V., Sárvári, É., Lévai, L., Szőllősi, E., Lakatos, G.: Leaf growth, photochemical efficiency and pigment composition in sun and shade canopy layers of co-existing Quercus petraea L. and Quercus cerris L. trees during contrasting growing seasons, XV. FESPB Congress, Lyon, 17-21 July 2006. Book of Abstracts, p.140, 2006
Mészáros I.: Fotoszintézis teljesítmény, fényhasznosulás és fényvédelmi folyamatok termőhelyi feltételek között., 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. szeptember 4-6., Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói. p.143. (előadás), 2006
Elek László: A kocsánytalan tölgy és a csertölgy nedváramlásának és vízforgalmának jellemzői a síkfőkúti kutatási területen, XXVII.OTDK Biológia Szekció, Pécs, 2005
Koncz Péter: Levélnövekedési paraméterek változatossága cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a Síkfőkúti ILTER területen, XXVII.OTDK Biológia Szekció, Pécs, 2005
Koncz Péter: Gyapjaslepke (Lymantria dispar) gradáció hatása cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a síkfőkúti ILTER területen, XXVIII.OTDK Biológia Szekció, Debrecen, 2007
Szőllősi Erzsébet: A fotoszintetikus aktivitás és a fényvédő folyamatok összefüggései cseres-tölgyes erdő lombkoronaszintjében, XXVIII.OTDK Biológia Szekció, Debrecen, 2007
Koncz Péter: Gyapjaslepke (Lymantria dispar) gradáció hatása cseres-tölgyes erdő lombkorona-szintjében a síkfőkúti ILTER területen, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. szeptember 4-6., Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói, 2006
Láposi, R., Veres, Sz., Gáspár, A., Mészáros, I. 2006: Az UV-B sugárzás hatása a Carpinus betulus L. csemeték pigmentösszetételére és fotoszintézis-aktivitására, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. szeptember 4-6., Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói. p.130., 2006
Mészáros, I., Borovics, A., Kanalas, P., Mátyás, Cs.: Phenological, leaf morphological traits and izoenzyme pattern in a sessile oak population, közlésre előkészítve, 2007
vissza »