A perm és a triász időszak határán lezajlott környezeti változások, magyarországi szelvények vizsgálata alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37966
típus K
Vezető kutató Haas János
magyar cím A perm és a triász időszak határán lezajlott környezeti változások, magyarországi szelvények vizsgálata alapján
Angol cím Enviromental changes at the Permian-Triassic boundary, based on studies of boundary sections in Hungary
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely ELKH-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Detre Csaba
Don György
Hetényi Magdolna
Hips Kinga
Pálfy József
Pelikán Pál
Péró Csaba
Veto István
Weiszburg Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.024
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási programunk célja az volt, hogy képet nyerjünk a paleozoikum és a mezozoikum határán lejátszódó, a fanerozoikum legnagyobb kihalásához vezető környezeti változások pontos menetéről és ennek alapján megkíséreljük az okok feltárását is. A bükki szelvények vizsgálata során biosztratigráfiai módszerekkel tisztáztuk a határ pontos helyzetét, részletes mikrofácies-elemzést végeztünk. Kimutattuk, hogy a legfelső perm rétegekben a karbonátkiválasztó szervezetek maradványai rövid szakaszon belül, de fokozatosan tünnek el. A maradványok eltűnésével együtt kezdődik el a δ13C értékek fokozatos eltolódása negatív irányba. Az ezt követő szakaszt elszegényedett fosszilia-együttes és litológiai változás (“határ márga”) is jellemzi. A „túlélő” permi szervezetek eltűnése egybeesik a δ13C értékek negatív csúcsával, amit a P–T határ kemosztratigráfiai jelzőjének tekintenek. Negatív eltolódás az erős vízmozgású sekélytengerben képződött dunánúli-középhegységi rétegsorok ooidos határszakaszán is egyértelműen kimutatható. A triász kezdetén mikrobás karbonátok, illetve a sekély, erős vizmozgású szubtidális övezetekben oolit rétegek képződése jellemző. Az eredmények bebizonyították, hogy a Bálvány-észak elnevezésű alapszelvény a perm és a triász határán lezajlott események megismerése szempontjából az egyik legteljesebb és a legjobban tanulmányozható szelvény Európában és világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research project was to contribute for better understanding of environmental changes, which resulted in the largest extension of the Phanerozoic at the boundary between the Paleozoic and Mesozoic. Applying biostratigraphic methods, the exact position of the boundary was determined in the sections of the Bükk Mountains and detailed microfacies analyses were carried out. It was proved that in the uppermost Permian layers, remnants of carbonate secreting organisms gradually disappear in a short interval. A negative shift of δ13C values starts at the level of onset of gradual decrease in the amount of bioclasts. The next interval is characterised by an impoverished fossil assemblage and also a change in the lithology (“boundary shale”). Disappearance of the “survivor” Permian biota coincides with a negative δ13C peak that is considered as the chemostratigraphic marker of the Permian–Triassic boundary. The negative shift was also encountered in the oolitic boundary interval of the Transdanubian Range, which was deposited in a high-energy shallow marine environment. In the earliest Triassic formation of microbial carbonates on the low-energy sea-bottom and oolites in the high-energy environments was typical. Results of the project evidenced that the Bálvány-North section is one of the most complete and best-exposed Permian–Triassic boundary sections in Europe and it has an outstanding importance world-wide.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/419/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hips, K., Haas, J.: Calcimicrobial stromatolites at the Permian-triassic boundary in a western Tethyan section, Bükk Mountains, Hungary, Sed. Geol., 2006
Haas J (szerk) + 15 szerző: Magyarország geológiája. Triász, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004
Demény A., Haas J., Hips K., Zajzon N.: Permian-Triassic boundary events in continuous marine successions in Hungary, Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F Univ. Graz. Isotope Workshop Volume, 2004
Haas J., Demény A., Zajzon N., Hips K., Weiszburg T., Don Gy., Pelikán P.: Permian-Triassic boundary events in continuous marine successions in Hungary, 32nd IGC Florence, Scientific Sections 206, 2004
Hips, K.: Calcimicrobial stromatolites at the Permian-Triassic boundary in a Western Tethyan section (Bükk Mts, Hungary), Microbialites and microbial communities in sedimentary systems, Paris, 2004
Haas, J., Demény, A., Hips, K., Vennemann, T.W.: Carbon isotope excursions and microfacies changes in marine Permian-Triassic boundary sections in Hungary, Palaeo3, 2006
Haas, J., Demény, A., Hips, K., Zajzon, N., weiszburg, T., Sudar, M., Pálfy, J.: Biotic and environmental changes in the Permian-Triassic boundary interval recorded on a western tetyan ramp in the Bükk Mountains, Hungary, Global and Planet. Chang., 2006
Hips, K., Pelikán, P.: Lower Triassic shallow marine succession in the Bükk MOuntains, NE Hungary., Geol. Carp., 2002
Zajzon, N.: Ásványtani és geokémiai vizsgálatok a perm-triász határon, magyarországi szelvényekben, PhD disszertáció, 2005
Szerző(k): Haas J., Hips K. Pelikán P., Zajzon N., Götz, A.E., Tradi-Filácz E.: Facies analysis of marine Permian/Triassic boundary sections in Hungary, Acta geologica Hungarica 47, 297-340, 2004
Posenato, R., Pelikán, P., Hips, K.: Bivalves and brachiopods near the Permian-Triassic boundary from the Bükk Mountains (Bálvány-North section, Northern Hungary), Rivista Ital. Paleont. Strat. 111/2, 217-234., 2005
Zajzon, N.: Mineralogical studies on Hungarian geological profiles crossing the permian/triassic boundary, Acta Miner. Pert. Abstract series, 1, 117, 2003
vissza »