Az átmeneti (puffer)-zóna geológiai értékvédelemben játszott szerepének bemutatása az Egri-Bükkalja mintaterülete alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37967
típus F
Vezető kutató Dobos Anna
magyar cím Az átmeneti (puffer)-zóna geológiai értékvédelemben játszott szerepének bemutatása az Egri-Bükkalja mintaterülete alapján
Angol cím The importance of the Buffer-zone in case of geological values. The Southern Foothill of the Bükk Mts. (Bükkalja) as a study area
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Antal Péter
Bányai András Gábor
Gasztonyi Éva
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.847
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
• Az Egri-Bükkalja földtani értékeinek kataszterezési eredményei azt igazolják, hogy a kutatási terület geológiai értékvédelemben játszott szerepe - lehetőségeihez viszonyítva - nem kiaknázott a Bükki Nemzeti Park déli előterében. Napjainkban csak 32 geológiai feltárásra, felszíni formára terjed ki a hivatalos védelem, ezek (geológiai korokhoz viszonyított) aránya az alábbi: 34% miocén Gyulakeszi Riolittufa F.; 15-15% triász Bervai Mészkő F. és a Miocén Tari Dácittufa F.; 12% oligocén Kiscelli Agyag F.; 6%-6% miocén Harsányi Riolittufa F., Miocén Gyulakeszi R. F. Kisgyőri Tagozat; 3-3% eocén Szépvölgyi Mészkő F., oligocén Egri F. és a holocén üledékrétegek feltárásai. 19 védett felszíni mikroformát ismerünk a területen, ua. a geomorfológiai térképezések alapján minden település esetében legalább 10-15 olyan mikro- és mezoformát jelölhetünk ki, amelyek a táj egyéni és karakteres formaelemeit mutathatják be. Ex lege védelemre javasoljuk a rétegtani alapszelvényeket és a kaptárköveket. • 1-1 mintaterületen részletes felmérési eredményeket közlünk, amelyek terepi (geológiai szelvényi) felmérésekre, szedimentológiai vizsgálatokra, geomorfológiai térképezési eredményekre épülnek. A mintaterületek értékelését helyenként mikrobiológiai, algológiai, kémiai és botanikai kutatási eredményekkel is kiegészítettük.
kutatási eredmények (angolul)
The results of the geological values’ cadastral survey in the southern foreground of the Bükk National Park (foothill areas) show that the study area is rich in different geological and morphological values, but their development possibilities are neglected. Today only 32 geological exposures and landforms are preserved in this territory. Their classification based on geological times are the following: 34% Miocene Gyulakeszi Rhyolite Tuff Formation, 15-15% Triassic Bervai Limestone F. and Miocene Tari Dacite Tuff F.; 12% Oligocene Kiscelli Clay F.; 6%-6% Miocene Harsányi Rhyolite Tuff F., Miocene Gyulakeszi R. F. Kisgyőr Member; 3-3% Eocene Szépvölgyi Limestone F., Oligocene Egri F. and sections of Holocene sediment layers. We know 19 protected micro landforms in the study areas. In case of geomorphological mapping, we can mark more than 10-15 micro and mezo landforms per settlements, which are specific or characteristic elements in the Bükk Foreland and excellent for the protection and public presentation. The stratigraphical columns, exposures and “Hive-stones“ are recommended under Ex lege protection. Detailed scientific results are published in different study areas based on the field surveys, sedimentological investigations and geomorphological mapping. These results are completed with microbiological, algological, chemical and botanical scientific investigation results too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/420/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos A. - Gasztonyi É.: Aktuális tájvédelmi feladatok az Egri-Bükkalján, II. Magyar Tájökológiai Konferencia Kötete, Debrecen, 1-6., in press, 2006
Dobos A.: Szomolya geológiai és geomorfológiai értékei, Acta Geographica Ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Debrecen, 1-13.,, in press, 2006
Dobos A.: A Bükkalja II. Felszínalaktani leírás, in: Baráz Cs. (szerk): A Bükki Nemzeti Park, Hegyek, erdők, emberek, BNP Igazgatóság, Eger, 217-228., 2002
Dobos A.: A Felsőtárkányi tanösvény állomásainak geológiai és geomorfológiai leírása, in: Baráz Cs. (szerk): Felsőtárkányi tanösvények, Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban - I., BNP Igazgatóság, Eger, 1-44., 2002
Dobos A.-Dávid Á.: Kirándulásvezető a "Geomorfológiai értékek védelme" című Geomorfológus Találkozó terepbejárásához, EKF Földrajzi Tanszék - Környezettudományi tanszék, Eger, 1-24., 2002
Dobos A. - Pelyhe T.- Estók B.-Antal P.: The travertine mound as a special hydrogeological value and its surroundings in Egerszalók before the building investment, Carpatho-Balkan Region, Programme with Abstract of Papers and list of Participants, Paklenica-Starigrad, 23-27/09/2002., 2002
Dobos A.: A Rejteki tanösvény állomásainak geológiai és geomorfológiai leírása, in: Baráz Cs. (szerk): Rejteki tanösvények, Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban-2., BNP Igazgatóság, Eger, 1-40., 2002
Dobos A.-Pelyhe T.-Estók B.-Antal P.: The travertine mound as a special hydrogeological value and its surroundings in Egerszalók before the building investment, Geomorphologica Croatia, Zagreb, 1-12., 2003
Dobos A.: A Déli-Bükk geológiai és geomorfológiai leírása, in: Baráz Cs. (szerk): Rejtektől Tárkányig, Helyismereti kézikönyv a Hór- és a Barát-völgy környékéről, BNP Igazgatóság, Eger, 35-64., 2003
Dobos A. - Ilyés Z.: Földtani és felszínalaktani értékek védelme, Magyar Geomorfológus Találkozó Kötete, Eger, 2005
Dobos A.-Pelyhe T.-Murányi D.-Antal P.: A Maklányi-völgy geomorfológiai térképezése, az Egerszalóki hőforrás természeti értékei, In: Dobos A.-Ilyés Z. (szerk): Földtani és felszínalaktani értékek védelme, Magyar Geomorfológus Találkozó Kötete, Eger, 2005
Dobos A.: Geológiai és geomorfológiai értékek kataszterezése, településfejlesztési tervbe való integrálása Cserépváralján, in: Barton G.-Dormány G.-Rakonczai J. (szerk): A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract Kötete, Szeged, 46. p., 2004
Dobos A.: Cserépváralja geológiai és geomorfológiai értékei, In: Dr. Nagyné Dr. Fehér I. (szerk): Erdei ferenc III. Tudományos Konferencia, II. kötet, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 803-809., 2005
Dobos A. - Szabó E.: Gyurgyalag telepek geológiai, szedimentológiai és fizikai paramétereinek vizsgálata Tardon, In: Dr. nagyné Dr. Fehér I. (szerk): Erdei ferenc III. Tudományos Konferencia, II. kötet, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 810-815., 2005
Dobos A.: A Hórvölgyi víztározó geológiai felépítése, felszínfejlődése és domborzata, In: Fónagy G. (szerk.): Kis-tó Projekt 2004, Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger, 9-25., 2005
Pinczés Z. - Martonné Erdős K. - Dobos A.: Eltérések és hasonlóságok a hegylábfelszínek pleisztocén felszínfejlődésében, In: Csorba P. (szerk.): Egy szakmai életút eredményei és színhelyei, Debrecen, 127-150., 2006
Dobos A. - Gasztonyi É.: Aktuális tájvédelmi feladatok az Egri-Bükkalján, II. Magyar Tájökológiai Konferencia, Abstract Kötete, Debrecen, 2006
Dobos A. - Gasztonyi É. - Szögedi zs. - Antal P.: Terület- és tájvédelmi fejlesztési lehetőségek Szomolyán, II. Magyar Tájökológiai Konferencia, Abstract Kötete, Debrecen, 2006
vissza »