A szimbolizmus és az avantgarde kora az orosz művészeti kultúrában (kétnyelvű dokumentumgyűjtemény)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37973
típus K
Vezető kutató Han Anna
magyar cím A szimbolizmus és az avantgarde kora az orosz művészeti kultúrában (kétnyelvű dokumentumgyűjtemény)
Angol cím The age of symbolism and avant-garde in russian art (a bilingual textbook)
zsűri Irodalom
Kutatóhely Szláv és Balti Filológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bagi Ibolya
Dózsa Viola
Garam Ágnes
Golub Xénia
Gyöngyösi Mária
Hetényi Zsuzsa
Kiss Ilona
Klausz Ildikó
Körner Éva
Lieberman Mária
Nyakas Tünde
Patkós Éva
Ruzsa György
Szilágyi Ákos
Szoke Katalin
Troján Anna
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.430
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kétnyelvű dokumentumgyűjteményben a tematikusan csoportosított anyagok a XIX-XX század fordulóját (a szimbolizmus és a szecesszió kora) és az 1910-20-as évek (a posztszimbolizmus és az avantgarde kora) időszakát követik végig. A bemutatott korszak nem csupán a festészeti kultúra virágkorát, a művészi módszerek kísérleti megújítását jelentette az orosz művészetben, hanem a művészi gyakorlat kritikai és elméleti reflexiójának, a művészetkritikai és művészetfilozófiai gondolkodásnak a virágkorát is. Ennek a korszaknak az átfogó bemutatása eddig még nem valósult meg a hazai művészettörténeti és szlavisztikai szakkutatásokban. A válogatás koncepcióját a kötet szaklektorai nemzetközi vonatkozásban is jelentősnek minősítették. Az eredeti szövegek magyar nyelvű fordítása az ELTE Orosz Irodalmi Doktori Programjának műhelyében készült. A kötetben szereplő szövegeket a doktori program tanárai és hallgatói fordították 500 oldal terjedelemben. A szövegeket mintegy 400 kép illusztráció kíséri. A dokumentumok közlését jegyzetapparátus és ajánló bibliográfia egészíti ki. A dokumentumgyűjtemény az egyetemi alapfokú és posztgraduális képzés területén hasznosítható a művészettörténet, az esztétika és a szlavisztika szakokon; a szélesebb olvasóközönség körében is népszerűsíthető. Mivel a kötet az eredeti orosz nyelvű forrásanyagot is tartalmazza, ezért nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat.
kutatási eredmények (angolul)
Materials in the bilingual textbook are classified thematically in chronological order to follow the main trends of art criticism at the turn of the 19th and 20th centuries (the age of Symbolism and Art Nouveau) as well as in the 1910s and 1920s (the age of Post-Symbolism and Avant-Garde). The described period marked not only the golden age of painting culture, the experimental renewal of artistic principles, but also the golden age of the critical and theoretical thinking. An all-embracing presentation of this period has not been accomplished so far in special research into Art History and Slavonic studies in Hungary. The translation of primary texts into Hungarian and the elaboration on up-to-date and easy-to-understand special terminology was prepared as a result of teamwork in the workshop of the PhD Program in Russian Literature at the Eötvös Loránd University of Budapest. The texts in the book were translated by the Professors and Students of the PhD program. The documents are complemented by 400 pictures illustrating the main trends of the period, and are accompanied by an extensive scholarly apparatus and a selected bibliography. The bilingual textbook illustrated with pictures can be used first of all as a university reference book in graduate and postgraduate education in Art History, Aesthetics, and Slavonic Studies. Since the bilingual book also contains the primary source material in Russian, it will arouse international interest.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/421/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Búzás Mária: A vizualitás elve Majakovszkij korai művészetében (orosz nyelven), Studia Russica XXI, Budapest, 2004
Golub Xénia: Két \''européer\'' a századelő orosz művészetében: a festő Valentyin Szerov és a költő Oszip Mandelstam (orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Dózsa Viola: A középkori népi legendák a századelő orosz szinpadán és festészetében (orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Egeres Katalin: Mihail Larionov festészeti \''rayonizmusa\'' és Borisz Paszternak költői \''rayonizmusa\'' (orosz nyelven), Hostage of Eternity:An International Conference on Boris Pasternak, Stanford University, USA, 2004
Egeres Katalin: A neoprimitivizmus a századelő orosz festészetében és a kortárs filmművészet (Szergej Paradzsanov) (orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Garam Ágnes: A tudatfolyamatok vizuális megjelenítése a modern orosz prózában(orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Gyöngyösi Mária: A Démon alakja a századelő festészetében és költészetében: Mihail Vrubel és Alexander Blok, Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Han Anna: A vizualitás két típusa az orosz avantgarde művészetben: V.Majakovszkij és B.Paszternak (orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Han Anna: Az \''öröklétbe tartó impresszionizmus\'' Borisz Paszternak költői technikájában (orosz nyelven), Hostage of Eternity: An International Conference on Boris Pasternak, Stanford University, USA, 2004
Hetényi Zsuzsa: The deep Dimensions of Ideas: A Concept of \''Figure by Image\'' - Vizualization in the Screening., Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Szőke Katalin: Írók rajzai: a grafikai és a nyelvi jel Andrej Belyj és Alexej Remizov prózájában (orosz nyelven), Studia Russica XXI. Budapest, 2004
Gyimesi Zsuzsanna: Festészeti és grafikai ábrázolások funkciója Andrej Platonov regényeiben (orosz nyelven), Studia Russica XXI, Budapest, 2004
Bagi Ibolya: Borisz Pilnyak formakísérleteinek vizuális kódja (orosz nyelven), Studia Russica XXI, Budapest, 2004
vissza »