Különleges effektusok a fém-halogenidek szerkezetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37978
típus K
Vezető kutató Hargittai Magdolna
magyar cím Különleges effektusok a fém-halogenidek szerkezetében
Angol cím Special Effects in the Structure of Metal Halides
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Réffy Balázs
Schultz György
Szabados Ágnes
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 16.920
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Különleges szerkezeti effektusokat derítettünk fel fém-halogenidek gőzfázisú molekuláiban. Kimutattuk a Jahn-Teller hatás és a relativisztikus hatás szerepét több ezüst-halogenid szerkezetében és meghatároztuk eddig nem vizsgált molekulák alapállapotának szerkezetét, értelmeztük stabilitásukat. Több molekularendszerben szokatlan szerkezetű molekulákat találtunk. Lantanida-trihalogenidekben vizsgáltuk a részlegesen betöltött f pályák szerepét molekuláik szerkezetének kialakításában. A periódusos rendszer egyes csoportjaiban meghatároztuk a szerkezet és stabilitás változásának összefüggését a központi atom valamint a ligandumok fokozatos változásával. Vizsgálatainkban hatékonyan kombináltuk a kísérleti és kvantumkémiai számításos módszereket. Megkezdtük a halogénlámpa ipar számára fontos vegyes komplexek szerkezeti és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálatát. Kutatásaink alapkutatások, de hozzájárulnak halogénmetallurgiai és egyéb ipari folyamatok tudományos hátterének megteremtéséhez (a lámpagyártásban: vegyes halogenidek, ónhalogenidek; kémiai transzportfolyamatokban: aluminium-halogenidek; a fényképezésben: ezüst-halogenidek; a szintetikus kémiában: MgBr2, AlX3; és a száloptikai technológiában: ezüst-halogenidek).
kutatási eredmények (angolul)
Special structural effects have been determined in the structures of gas-phase metal halides. We observed the Jahn-Teller and relativistic effects in the structure of silver halides. The ground-state structures of silver halides, some of them not yet investigated, have been determined and their stabilities have been interpreted. The role of the partially filled f orbitals in the structure of lanthanide trihalides has been investigated. We have found regularities in the structural variations and stabilities in series of analogous metal halide molecules and correlated these variations with the changes of either the central atom or the ligands. Experimental techniques and computations were applied in a concerted way in these studies. One of our new lines of research is the study of the structure and thermodynamic properties of complex metal halides formed during the operation of metal halide lamps. Our research is basic research, but is also aiming at contributing to the scientific foundations of different industrial processes, including the lamp industry (complex halides, tin dihalides), chemical transport reactions (aluminum halides), image industry (silver halides), synthetic chemistry (MgBr2, AlX3), and fiber-optic technology (silver halides).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/425/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabados Á; Hargittai M: Molecular Structure of Carbene Analogues: A Computational Study, J Phys Chem A 107: 4314-4321, 2003
Hargittai M; Schwerdtfeger P; Réffy B; Brown R: The Molecular Structure of Different Species of Cuprous Chloride from Gas Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculation, Chem Eur J 9: 327-333, 2003
Hargittai M: Metal Halide Molecular Structures, In: Domanicano A, Hargittai I (ed.) Strength from Weakness: Structural Consequences of Weak Interactions in Molecules..., Dordrecht: Kluwer, 2002. pp. 191-211, 2002
Hargittai I; Hargittai M: Experiments, Calculation, Computation: in a Shifting Balance, J Mol Struct (Theochem) 592: 1-6, 2002
Levy JB; Jancsó G; Hargittai M: Structure and Thermodynamics of the Tin Dichloride Dimer - A Computational Study, J Phys Chem A 107: 10450-10455, 2003
Kolonits M; Réffy B; Jancsó G; Hargittai M: Molecular Structure and Thermochemistry of Tin Dibromide Monomers and Dimers: A Computational and Electron Diffraction Study, J Phys Chem A 108: 6778-6783, 2004
Hargittai M; Réffy B: Structural Isomers of Dihalosilanones: Theoretical Determination of Their Geometries, Spectroscopic Constants, and Potential Energy Surfaces, J Phys Chem A 108: 10194-10199, 2004
Varga Z; Hargittai M: The NaDyBr4 Complex; Its Molecular Structure and Thermodynamic Properties, Struct Chem 17: 225-233, 2006
Hargittai I: Gas-Phase Electron Diffraction for Molecular Structure Determination, Electron Crystallography, International School of Crystallography, 36th Course, Lecture Notes, Erice, Italy, 2004, 10 pages, 2004
Hargittai M; Hargittai I: Symmetry and Structure, Electron Crystallography, International School of Crystallography, 36th Course, Lecture Notes, Erice, Italy, 2004, 10 pages, 2004
Hargittai M: High-Temperature Gas-Phase Electron Diffraction: Unexpected Dimer Structures Among Metal Halides, Struct Chem, 16, 33, 2005
Réffy B; Marsden CJ; Hargittai M: Molecular Geometry of Monomeric and Dimeric Yttrium Trichloride from Gas Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculation, J Phys Chem A 107: 1840-1849, 2003
Réffy B; Kolonits M; Hargittai M: Molecular Structure of Magnesium Dibromide: An Electron Diffraction and Quantum Chemical Study, J Phys Chem A 109: 8379-8384, 2005
Müller HC; Schultz A; Hargittai M: Structure and Bonding in Silver Halides. A Quantum Chemical Study of the Monomers: Ag2X, AgX, AgX2, and AgX3 (X= F, Cl, Br, I), J Am Chem Soc 127: 8133-8145, 2005
Hargittai M; Hargittai I: Symmetry in Chemistry, European Review 13: 61-75, 2005
Hargittai M: On the Structure of the FeF3 Molecule, J Chem Phys 123: 196101-196102, 2005
Hargittai M; Réffy B; Kolonits M: An Intricate Molecule - Aluminum Triiodide. Molecular Structure of AlI3 and Al2I6 from Electron Diffraction and Computation, J Phys Chem A 110: 3779-3777, 2006
Varga Z; Lanza G; Minichino C; Hargittai M: Quasilinear Molecule par Excellence, SrCl2: Structure from High-Temperature Gas Phase Electron Diffraction and Quantum Chemical Calculations; Computed Structure of SrCl2-Argon Complexes, Chem Eur J (accepted), 2006

 

Projekt eseményei

 
2009-09-07 11:22:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ELTE-MTA Szerkezeti Kémiai Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »