Processing and interpretation of the magnetic measurements of the Oersted satellite  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38008
Type K
Principal investigator Kis, Károly
Title in Hungarian Az Oersted mesterséges hold mágneses mérési adatainak feldolgozása és értelmezése
Title in English Processing and interpretation of the magnetic measurements of the Oersted satellite
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Geophysics (Eötvös Loránd University)
Participants Wittmann, Géza
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban bemutatott kutatási eredmények egy része nemzetközi együttműködés keretében készült el. Ez az együttműködés tette lehetővé a legjobb minőségű mérési adatokhoz való hozzáférést a kutatás során. Az Ørsted, a CHAMP és a SAC-C mágneses méréseinek spektrális analízisével meghatároztuk az anomália térképek levezetéséhez szükséges jelek hullámhossz tartományát. Az analizált adatsorok ugyanazon világidőre vonatkoznak, mágnesesen nyugodt, illetve kissé háborgatott napon. Kvantitatív eredmények születtek a CHAMP gravitációs és mágneses méréseinek inverziójából is. Az inverziós eljárás a Bayes-féle módszeren alapult. Henger alakú és háromszög keresztmetszetű modellek képezték az inverzióhoz szükséges direkt feladatot. Kimutattuk, hogy a Pannon-medencében a levezetett anomáliák forrása a felső földkéregben található.
Results in English
Some parts of the project were resulted by international cooperation between different institutions. The frequencysignal range of the magnetic measurements of the Ørsted, the CHAMP and the SAC-C satellites was determined by spectral analysis. The separation of the signal and the noise ranges is one of the most important parts for the derivation of the magnetic anomaly maps. The same UT data of the three satellites were analyzed. Quiet and disturbed days at same UT were selected for the spectrum analysis of the three satellites.. Different quantitative results were obtained by the inversion procedures based on the Bayesian method. The cylinder and triangular models were applied for the direct problems required by the inversion. The sources of the anomalies arewere in the upper crust in the region of the Pannonian basin.
Full text http://real.mtak.hu/434/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kis K; Kloska K; Wittmann G: A relatív horizontális gradiensek alkalmazása a Bouguer-anomáliák értelmezésében, Magyar Geofizika 44: 18-29, 2003
Kis K; Wittmann G: Applicability of Poisson's relation to gravity and vertical magnetic anomalies, Geophysical Transactions 44: 169-194, 2004
Taylor PT; Kis KI; von Frese RRB; Korhonen JV; Wittmann G; Hyung Rae Kim; Potts LV: Effect of varying crustal thickness on CHAMP geopotential data, In: Reigber Ch, Lühr H, Schwintzer P, Wickert J (eds.) Earth Observation with CHAMP: Springer, pp. 279–286, 2005
Kis PT; Taylor PT; Wittmann G; Hyung Rae Kim; Toronyi B; Mayer-Gürr T: Bayesian inference in satellite gravity inversion, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 40, 161-170, 2005
Kis, K.I., Puszta S.,: Application of magnetic field derivatives for locating Sarmatian graves, Journal of Applied Geophysics, 2005
Kis K., Wittmann G.: Az Oersted, a CHAMP és a SAC-C mesterséges holdak mágneses méréseinek spektrális analízise, Magyar Geofizika, 2005
Taylor, P.T., Kis K., von Frese, R.R.B., Korhonen,J., Wittmann G., Kim, H.R., Potts, L.V.,: A különböző kéregvastagság indikálása a CHAMP gravitációs és mágneses mérései alapján, Magyar Geofizika 46: 1-6, 2005
Kis K., Taylor, P.T., Puszta S., Wittmann G., Kim, H.R., Toronyi B., Mayer-Gürr, T.: A CHAMP mesterséges hold mágneses méréseinek értelmezése a Pannon medence tartományáben, Magyar Geofizika, 2005
Back »