Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38011
típus K
Vezető kutató Kroó Katalin
magyar cím Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei
Angol cím The Antique Literary Sources of the Poetics of Turgenev`s Fiction
zsűri Irodalom
Kutatóhely Szláv és Balti Filológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Ferenczi Attila
Kocsis Géza
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.832
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Vergilius, Ovidius) c. program” (T038011) Turgenyev prózaművei közül a „Tavaszi vizek” c. elbeszélést (és részben a „Rugyin”-t) állította a középpontba, az „Aeneis”-ből és a „Metamorphoses”-ből (az utóbbiban a X. könyv anyagából és annak tágabb kontextusából) felépülő intertextusokra összpontosítva. A széles körűen kijelölt, egymással összhangba hozott értelmezési szempontok az alábbiak voltak: narráció, műfaj, műnem, vizuális nyelv, motívumrendszer. A művek és intertextusaik alapkutatása során azonosított „teremtő szó” témakörének tanulmányozása és szemantikai modelljének (intertextuális vonatkozásokkal bővített) leírása kiterjedt Dosztojevszkij bizonyos műveire is (az eredeti tématerv hivatalos engedély alapján kiegészült Dosztojevszkij prózapoétikájának a vizsgálatával). Az elemzések bizonyították: Turgenyev antik intertextusokat mozgató poétikai megoldásai túlmutatnak a tematikus és cselekményes párhuzamok megalkotásán. A hangsúly a prózapoétika szövegközi gyakorlatában a tematikus kidolgozásról a narratív struktúra kibontásában betöltött szererepre és a műfaj-, műnemkonstituáló funkcióra tolódik át. Az antik intertextusok részt vesznek a próza vizuális nyelvének a poétikai megformálásában is. Gyakorlati eredmény: 1 megjelent orosz nyelvű monográfia, 1 újabb orosz nyelvű monográfia kéziratának az elkészítése, 2 tanulmánygyűjtemény megszerkesztése, összesen 33 tudományos közlemény.
kutatási eredmények (angolul)
The OTKA project entitled „The Antique Literary Sources of the Poetics of Turgenev’s Fiction (Virgil and Ovid)” (2002–2005, T038011) has put into center stage Turgenev’s short story Spring Waters [Veschnie vody] and his novel Rudin, examining the intertexts based on Ovid’s Metamorphoses (Book X taken in its broad context) and Virgil’s Aeneid. The interpretational viewpoints for these works of Vergil, Ovid and Turgenev to be analyzed have been set in a wide range, putting forth methodological aspects reflected to one another. Among the problems accentuated there are the following: narration, genre with its lyric and epic cores, the visual language and motif system of the works. The research topic of the „creative word” has been extended to Dostoevsky’s works (this new research program was authorised by OTKA) and the semantic model of creative word has been identified in the writer’s four novels (also from the point of view of intertextuality), and also in the context of the antique intertexts in Turgenev’s works. It has been revealed that Turgenev elaborates the antique intertexts of his prose works far beyond the scope of certain theme and plot parallels. This type of intertextuality reveals itself in its function of contributing to constituting narrative structures and literary genres. It also plays a crucial role in forming Turgenev’s visual language. The practical achievements of the project: one Russian monograph, the manuscript of another monograph prepared for publication in Russia, two volume of essays, altogether 33 writings.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/435/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kondor-Szilágyi Mária: A kép megjelenítés módjai és funkciói Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 57–80. (tanulmány), 2004
Kroó Katalin: Elhagyás és visszatérés – Gemma átváltozó arcai és alakjai. Elbeszélésmód, motívumformálás és metaszövegképzés Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 105–142. (tanulmány), 2004
Kocsis Géza: Intertextualitás és műfajpoétika Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 81–104. (tanulmány), 2004
Kroó Katalin: Semioticheskaja model' "kreativnogo slova" v proizvedenii Dostoevskogo (Vozobnovlenie znakovyx sistem - individ i ego kul'tura), XII. Symposium International Dostoïevski. Genève, 1–5 septembre 2004. Université de Genève. 182., 2004
Kroó Katalin: A vizuális és a verbális alkotó emlékezés jelentés-összefűzése Turgenyev Tavaszi vizek c. elbeszélésében, Szitár Katalin (szerk.) A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Budapest, Agrumentum, 129-143., 2004
Kroó Katalin: A bűntől a szövegig - Orpheus sorsa Ovidius Átváltozások és Turgenyev Tavaszi vizek című műveiben, Az erkölcs szépsége. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola, 590-602., 2005
Kocsis Géza: A jogszerűség és sorsszerűség konfliktusai Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Az erkölcs szépsége. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola, 573-589., 2005
Trombitás Judit: Paralelizmusrendszerek és „kicsinyítő tükrök” Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 34–56. (tanulmány), 2004
Hetesi István: A kulturális hagyomány Turgenyev Tavaszi vizek című elbeszélésében, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 13–33. (tanulmány), 2004
Kroó Katalin: A „feltámadás” jelentésalakzata Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében, http://www.btk.elte.hu/eastslav/Tartalom.html. Abonyi Réka, Janurik Szabolcs, Zoltán András (szerk.). Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Budapest, 220-235., 2003
Kroó Katalin: Perspektivy sopostavitel'nogo izuchenijq romana I. Sz.Turgeneva ''Rudin'' i romana F. M. Dostoevskogo ''Idiot''. K voprosu ''rycarskix intertekstov'', Studia Russica XX, 224–231., 2003
Orosz Magdolna: Tévedések és tévelygések. Dialógus, írás és intertextualitás E. T. A. Hoffmann műveiben, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 143–157. (tanulmány), 2004
Szekeres Adrienn: Raszkolnyikov gyilkosságának értelmezhetősége a „kicsinyítő tükör” elméleti kérdéskörének fényében. F. M. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 161–193. (tanulmány), 2004
Boros Lili: Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének Lizavetája. Az orosz irodalmi és a bibliai hagyomány felőli értelmezés körvonalai, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 161-193. (tanulmány), 2004
Solti Gergely: A „kicsinyítő tükör” jelentésformáló szerepe Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. A miskini szolgálat értelmezéséhez, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 217–250. (tanulmány), 2004
Kozák Dániel: Urbs antiqua fuit – urbs antiqua ruit. Nyelvi és történelmi ismétlődés az Aeneisben, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 13–46. (tanulmány), 2005
Tamás Ábel: Az istennő, a királynő, a hős és a művészek. A karthágói Iuno-templom olvasatai az Aeneis I. énekében, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 47 – 88. (tanulmány), 2005
Ferenczi Attila: Az Aeneis XIII. éneke, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 117–134. (tanulmány), 2005
Vince Máté: Az álom kapuja kitárul, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 89–116. (tanulmány), 2005
Ferenczi Attila: Előszó, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 9–12., 2005
Kroó Katalin: Előszó, Kroó Katalin (szerk.) Párbeszéd-kötetek 1. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 9-10., 2004
Friedrich Judit: Egy királynő csak ne legyen szerelmes; avagy: Dido, Karthágó királynője, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 135–146. (tanulmány), 2004
Vikárius László: Dido per musica, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 147–188. (tanulmány), 2004
Kocsis Géza: Aeneas, a sors embere, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 189–196. (tanulmány), 2004
Kocsis Géza: V. N. Toporov: Aeneas, a sors embere. A „földközi-tengeri” perszonológia kérdéséhez. I. rész, Ferenczi Attila (szerk.) Párbeszéd-kötetek 2. A rejtélyes Aeneis. Budapest, L'Harmattan, 197–213. (fordítás), 2004
Kroó Katalin: Tvorcheskoe slovo Dostoevskogo - geroj, tekst intertekst [Dosztojevszkij alkotó szava – hős, textus, intertextus], SzPb., Akademicheskij proekt (288 p.)., 2005
Kroó Katalin: Pigmalion Ovidija v mezhtekstovom prochtenii povesti I. S. Turgeneva ''Veshnie vody'' (O poeticheskoj funkcii vizual'nogo izobrazhenija), Studia Russica XXI, 107–122., 2004
Kondor-Szilágyi Mária: Iskusstvovedcheskoe tolkovanie dvux istorij. Pigmalion i La Fornarina Rafaelja v povesti I. S. Turgeneva "Veshnie vody", Studia Russica XXI, 292–300., 2004
Kocsis Géza: Narrációs módozatok az intertextualitás tükrében (Turgenyev: Tavaszi vizek), Kovács Árpád (szerk.). Tanulmánygyűjtemény az Oroszországi Magyar Kulturális Évad keretében (megjelenés alatt, a cím pontosítandó). Budapest, Argumentum (tanulmány), 2005
Kroó Katalin: Chtenija po russkoj i evropejskoj literature v svete intertekstual'noj poetiki I.S. Turgeneva i F. M. Dostoevskogo, könyv kézirata, kiadásra előkészítve , várható megjelenés: 2007., 2007
Ferenczi Attila: Pusztuló és születő világok az Aeneisben, Ókor 1, 42-47., 2002
Kroó Katalin: Gamlet i Don-Kixot v ramkax intertekstual'noj poetiki romana I. S. Turgeneva "Rudin", Studia Slavica Hung. 48/1-3, 153–166., 2003
Kroó Katalin: Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés c. regénye a közvetítő jelentésalakzatok szemiotikai értelmezésének a fényében, Kovács Árpád (szerk.). Tanulmánygyűjtemény az Oroszországi Magyar Kulturális Évad keretében (megjelenés alatt, a cím pontosítandó). Budapest, Argumentum (tanulmány), 2005
vissza »