Development of laser ablation and electrothermal sample introduction methods for atomic spectrometry of element distributions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38017
Type K
Principal investigator Kántor, Tibor
Title in Hungarian Lézer-ablációs és elektrotermikus mintabeviteli módszerek fejlesztése elemeloszlások atomspektrometriás vizsgálatára
Title in English Development of laser ablation and electrothermal sample introduction methods for atomic spectrometry of element distributions
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Chemistry (Eötvös Loránd University)
Participants Bartha, András
Bencs, László
Bertalan, Éva
Torkos, Kornél
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.572
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Zárójelentés (2006) Összefoglalás Cím: Lézerablációs és elektrotermikus mintabeviteli módszerek fejlesztése elemeloszlások atomspektrometriás vizsgálatára Az elemzendő minták elektrotermikus párologtatásával (ETV) vagy nagy teljesítményű lézersugárral végzett ablációjával (LA) keltett gőzökből szilárd aeroszol állítható elő hideg argon turbulens hozzákeverésével. A keletkező finom eloszlású aeroszol nagymértékű kicsapódás nélkül szállítható át induktív csatolású plazmamába (ICP), mely utóbbi fényforrásként vagy ionforrásként szolgál az optikai spektroszkópiai (OES) vagy tömegspektroszkópiai (MS) mérőrendszerekhez. A jelen kutatási periódusban a kétféle módszer elvi-elméleti sajátságait az aeroszol képződése szempontjából, egy megjelenés alatt álló könyvfejezetben tárgyaltuk. Kísérleti munkánkban az ETV módszer került előtérbe, melynek eredményeit három megjelent és egy megjelenés alatt álló közleményben ismertettük. Megállapításaink az ETV gázáramoltatásának optimálása, valamint a mintához vagy a gáztérbe adagolt kémiai módosítók kiválasztásában és hatásmechanizmusának felderítésében újszerűek. Ezen kutatásokban hollandiai (Delft) és németországi (Kempten) laboratóriumokkal működtünk együtt.
Results in English
Development of laser ablation and electrothermal sample introduction methods for atomic spectrometry of element distributions By electrothermal vaporization (ETV) or laser ablation (LA) of samples dry aerosols are produced from the evolved vapor through a turbulent mixing with cold argon gas. The aerosol of high dispersion can be transported without an extensive loss into an inductively plasma (ICP), which can serve either as a light source for optical emission spectroscopic (OES), or as an ion source for mass spectroscopic (MS) measurement systems. In the four years period of research the fundamental characteristics of these two methods with respect of aerosol formation were described in a book chapter which is under publication. In the experimental work, the ETV method came into the forth, the results of which have been discussed in three published papers and in an accepted manuscript. Novel statements could be established to the optimization of the gas streaming conditions in the ETV units, and in exploring the mechanisms of action of chemical modifiers applied either to the samples or to gas phase of the furnace. These research works were done in cooperation with a laboratory in The Netherlands (Delft) and with another laboratory in Germany (Kempten).
Full text http://real.mtak.hu/439/
Decision
Yes

 

List of publications

 
T. Kántor, M.T.C. deLoos-Vollebrecht: Carrier gas flow optimization for an end-on type of electrothermal vaporizer used for sample introduction in plasma source spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 58 (2003) 1901-1916., 2003
L. Bencs, K. Ravindra, R. Van Grieken: Methods for the determination of platinum group elements originating from the abrasion of automotive catalytic converters, Spectrochim. Acta Part B 58 (2003) 1723-1755., 2003
K. Ravindra, L. Bencs, R. Van Grieken: Platinum group elements in the environment and their health risk, The Science of the Total Environment, 318 (2004) 1-43., 2004
L. Bencs, V. Horváth, I. Varga, E. Beregi, T. Kántor: Analysis of yttrium borate crystals by solution based methods: inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and flame atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 59 (2004) 1851-1859., 2004
T. Kántor, M.T.C. deLoos-Vollebgegt: Linearization of calibration curves by aerosol carrier effect of CCl4 vapor in electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 60 (2005) 333-343, 2005
T. Kántor, S. Maestre, M.T.C. deLoos-Vollebregt: Studies on transpot phenomena in electrothermal vaporization sample introduction applied to inductively coupled plasma for optical emission and mass spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 60 (2005) 1323-1333, 2005
Zs. Ajtony, N. Szoboszlai, Zs. Bella, Sz. Bolla, P. Szakál, L.Bencs: Determination of total selenium content in cereals and bakery products by flow injection hydride generation praphite furnace atomic absorption spectrometry applying in-situ trapping on iridium treated graphite platform, Microchim. Acta 150 (2005) 1-8., 2005
T. Kántor, J. Hassler, O. Förster: Determination of trace metals in industrial boron carbide by solid sampling optical emission spectrometry. Optimization of DC arc excitation (current, atmosphere and chemical modifier), Microchim. Acta 151 (2006) megjelenés alatt, 2006
L. Bencs, K. Ravindra, R. Van Grieken: Determination of ultra-trace levels in environmental samples (Eds. F. Zereini, F. Alt), Spinger, Berlin, 2006, Chapters 2.9 and 3.11, 2006
T. Kántor: Optikai atomspektroszkópiai módszerek elméleti alapjai, Záray Gy. szerk. Az elemanalitika korszerű módszrei, 1. fejezet., Akadémiai Kiadó, Budapest 2006. Megjelenés alatt., 2006
Back »