Foszfor-hatások és -utóhatások vizsgálata erdőmaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38018
típus K
Vezető kutató Árendás Tamás
magyar cím Foszfor-hatások és -utóhatások vizsgálata erdőmaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérletekben
Angol cím Effects and after-effects of phosphorus in long-term fertilisation experiments on chernozem soil with forest residues
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bónis Péter
Gyorffy Béla
Sarkadi János
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.392
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program keretében erdőmaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérletekben vizsgáltuk az N, P, és K-műtrágyák kombinációinak hatását, a foszfor utóhatását a kukoricára és az őszi búzára. A fenológiai felvételezések eredményei szerint az utóhatások vizsgálatára alkalmas parcellákon a gyenge foszfor-ellátottság három-öt nappal meghosszabbította a búza és 2-3 nappal a kukorica vegetatív periódusát. A későbbi kalászolás fokozza az őszi búza aszályérzékenységét, ugyanakkor az elhúzódó nővirágzás a kukoricában a szemtelítődési periódus időtartamára hathat negatívan. A P-trágyák hatásának és –utóhatásának vizsgálatára alkalmas, N-nel is kezelt parcellákon a betakarított termés minősége nem különbözött szignifikánsan a csak N-nel trágyázott, igen gyenge-gyenge P-ellátottságú talajokon fejlődött növényekétől. A diagnosztikai célú növényanalízisek jól jellemezték a növények tápláltsági állapotát, ezáltal a P-utóhatások csökkenésének is megfelelő indikátorai voltak. Erősen meszes erdőmaradványos csernozjom talajon a kukorica termése dikultúrában a termesztés 14., az őszi búza mennyisége a termesztés 23. évét követően csökkent a P-trágyázatlan kontroll szintjére. Közepesen meszes erdőmaradványos csernozjom talajon a kukorica P-reakciója a vizsgálatok 22. évében mérséklődött a kontroll szintjére. Őszi búzában az utóhatás teljes megszűnése a relatív termésekhez illesztett logaritmusfüggvény paraméterei alapján a 36. évre prognosztizálható.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project, the effect of various combinations of NPK fertilisers and the after-effect of P fertiliser were tested on maize and winter wheat grown in a long-term experiment set up on chernozem soil with forest residues. The results of phenological analysis showed that on plots suitable for the analysis of after-effects poor P supplies lengthened the vegetative period by 3–5 days in wheat and 2–3 days in maize. Later heading makes winter wheat more susceptible to drought, while protracted silking in maize may have a negative effect on the duration of the grain filling period. On plots treated with N and suitable for testing the effects and after-effects of P fertilisers the quality of the yield did not differ significantly from that of plants fertilised only with N on plots with poor or very poor P supply levels. Diagnostic plant analysis provided a clear picture of plant nutritional status and was thus a satisfactory indicator of the decline in P after-effects. On intensely calcareous chernozem soil with forest residues the maize yield in a maize–wheat diculture decreased to the level of the control plot given no P fertiliser after 14 years and that of wheat after 23 years. The P response of maize on moderately calcareous forms of this soil only decreased to the control level after 22 years. In winter wheat the after-effect could be expected to disappear completely after 36 years judging by the parameters of a log function fitted to the relative yield data.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/440/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Árendás, T, Hegyi, Zs., Bónis, P., Marton, L. Cs.: Műtrágyák hatása a kukorica nyersfehérje tartalmára., MartonVásár. XV/1. 13., 2003
Árendás, T., Bónis, P., Molnár, D., Sarkadi, J.: Foszfor-utóhatások erdőmaradványos csernozjom talajon a karbonátosság függvényében., Agrokémia és Talajtan., 2004
Árendás, T., Bónis, P., Sarkadi, J. and Csathó, P.: Residual effects of phosphorus fertilisation on a calciustol as a function of soil CaCO3 content., 15th Int. Symp. of CIEC. Abstracts book. p. 46. Pretoria, RSA., 2004
Mesterházi P. Á., Csathó P., Árendás T. and Neményi M.: Experiences of a three-year site-specific farming trial especially regarding nutrient replacement and soil draft measurement., 7th International Conference on Precision Agriculture, July 25–28, 2004, Minneapolis, Minnesota, USA; Conference Abstracts. p.96., 2004
Árendás, T., Bónis, P., Sarkadi, J. and Csathó, P.: Changes in the residual effects in a P exhaustion long-term field trial set up on a Calciustol differing in soil CaCO3 content., 9th Int. Symp. on Soil and Plant analysis. Abstracts book. p. 77. Cancun, Mexico., 2005
Csathó, P., Árendás, T., Németh, T.: Új, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer., In: Németh, T., Magyar, M. (Szerk.) Üzemi szintű tápanyagmérleg számítási praktikum (Üzemi tápanyagmérlegek számításának alapelvei). 21-30. MTA TAKI, Budapest., 2005
Csathó, P., Árendás, T., Németh, T.: Környezetkímélő tápanyag-utánpótlási rendszer gyakorlati tapasztalatai szántóföldi kultúrában., Agro Napló. 2005/2. 60-63., 2005
Árendás, T., Bónis, P., Marton, L. Cs., Láng, L., Hegyi, Zs., Torkos, Gy.: Makroelem kombinációk hatása a kukorica és az őszi búza termésére és egyes minőségi paramétereire., In: Szántóföldi növények tápanyagellátása. Szerk.: Csorba, Zs., Jolánkai, P., Szöllősi, G. III. Növénytermesztési Tudományos Nap. Gödöllő. 207-211., 2003
Csathó, P., Árendás, T., Németh, T.: Új, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer., In: Németh, T., Magyar, M. (Szerk.) Üzemi szintű tápanyagmérleg számítási praktikum (Üzemi tápanyagmérlegek számításának alapelvei). 21-30. MTA TAKI, Budapest., 2005
Árendás, T.: Tápanyag-gazdálkodás, növénytáplálás, In: Birkás M. (Szerk.) Földművelés és földhasználat. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 179-184, 229-239., 2006
Árendás, T., Csathó, P., Bónis, P., Sarkadi, J.: Effect of mineral fertiliser combinations on the agronomic responses and productivity of maize on chernozem soil., Abstract book of the Int. Maize Conf. Zemun Polje, Serbia. p. 66., 2005
Árendás, T., Bónis, P.: A trágyázás hatása őszi búza állományok gyomosodására., MartonVásár. XV/2. 11-12., 2003
Árendás, T., Csathó, P., Bónis, P.: Effects and after-effects of P fertilizers on the Yield and quality traits of winter wheat in long-term experiments on chernozem soil., 8th Int. Symp. On Soil and Plant Anal.. Somerset West, S. Afr. 50., 2003
Árendás, T., Sarkadi, J., Bónis, P., Molnár, D.: A kukorica P- és K-reakciójának vizsgálata erdőmaradványos csernozjom talajon., In: Marton, L. Cs., Árendás, T. (Szerk.) 50 éves a magyar hibrid kukorica. MTA MGKI, Martonvásár. 55-60., 2003
Árendás, T., Csathó, P., Bónis, P., Molnár, D., Sarkadi, J.: Foszfor-reakciók összehasonlító elemzése erdőmaradványos csernozjom talajon, A növénytermesz-tés szerepe a jö-vő multifunkci-onális mezőgaz-daságában. Szerk.: Sutka, J., Veisz O. 57-62., 2002
Csathó, P., Árendás, T.: A hazai szabadföldi őszi búza és kukorica P trágyázási tartamkísérletek adatbázisának értékelő elemzése, 1960-1995., XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia. Siófok. Szerk: Elek, Gy. és Vécsy, B. 152-160., 2002

 

Projekt eseményei

 
2022-01-10 11:48:24
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növénytermesztési Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
vissza »