History of Zalalövő in the ancient times - Muncipium Aelium Salla  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38023
Type K
Principal investigator Redo, Ferenc
Title in Hungarian Zalalövő története az ókorban - Municipium Aelium Salla
Title in English History of Zalalövő in the ancient times - Muncipium Aelium Salla
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Bartosiewicz, László
Havasi, Bálint
Kofalvi, Csilla
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.410
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kiinduló tervünk az 1973-1989 közötti időszak ásatási anyagának feldolgozása volt. Terven felül kellett viszont teljesítenünk a 2001-2005 között lezajlott megelőző ásatásokat. A magyar-szlovén vasútépítés zalalövői szakasza K-Ny-i irányban 500 m hosszan és 20 m szélességben érintette a lelőhelyet. Az ásatást a témavezető vezette, és a téma közreműködői dolgoztak benne. A feltárt leletanyag megkétszerezte a zalalövői ásatások 2000-ig feltárt anyagát. A Zalavölgy geológiájával kapcsolatos történeti földrajzi felismeréseink újraértelmezték a település topográfiáját. Pontosítani tudtuk a város kiterjedését is minden irányban. A kutatás összes térképei számítógépen vannak, és elkészült a római település korszakokra bontható összefoglaló térképe. Megtörtént a sigillaták, pénzek, amforák feldolgozásának kiegészítése, a teljes füstölőtál és graffito anyag, a hombárokból valamint az állatcsontanyagból egy jelentékeny rész feldolgozása. A teljes vasanyag állagmegóvó restaurálása. Digitalázáltuk a teljes archív (750 db) diapozítívanyagot, 2000-től kezdve már rendszerezett digitális foto dokumentáció készült. Az adatbázis software-e a Depo Archaeologia 4. sz. verziója jelenleg feltöltés alatt van. Elkészült a lelőhely kutatásának legújabb eredményeit is összefoglaló topográfiai-stratigráfiai rendszerező táblázat és periodizáció.
Results in English
The original plan was the elaboration of the excavation material recovered in 1973-1989. At the same time, we had to conduct excavations preceding investment between 2001 and 2005 over the initial plan. The Zalalövő stretch of the Hungarian-Slovenian railway construction crossed the site in a length of 500 m and a width of 20 m in an E-W direction. The unearthed find material doubled the material of the Zalalövő excavations uncovered until 2000. The geographical observations of the geology of the Zala valley made us reinterpret the topography of the settlement. All the maps of the investigations were fed into a computer and the comprehensive map of the Roman settlement with sheets indicating the individual periods has also been prepared. The elaboration of the Samian wares, the coins and the amphorae has been completed and the analysis of the complete turibula and graffito material and a significant part of the storage jars and the animal bones has been accomplished. The conserving restoration of the complete iron material has been finished. The complete archive slide material (750 items) has been digitalized, while from 2000 systematic digital photo documentation was prepared. Depo Archaeologia 4 the software of the database is being filled up. The systematic topographic-stratigraphic table and the periodisation, which contain the latest results of the investigation of the site as well, have also been prepared.
Full text http://real.mtak.hu/442/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Redő Ferenc: Municipium Aelium Salla, The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. Situla 41. Ljubjana 2003, 191-235., 2004
Redő Ferenc - Mende Balázs Gusztáv - Bartosiewicz László: Roman period well in the periphery of Salla (Zalalövő, Western Hungary), Anteus 26. 2003. 301-320, 2004
Redő Ferenc: Strategical Significance of Salla and its Effect on the Development of the Inner-Pannonian Municipium, Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen. Aquincum Nostrum II. 3. 133-144, 2005
Gabler Dénes: Kereskedők Sallában - Commercianti di Salla 1, Terra siigillata, Zalalövő Öröksége - Hereditas Sallensis 3 Zalalövő 48 o., 2005
Redő Ferenc: Egy belső-pannoniai város: Salla, Ókor IV. évf. 4. sz. 68-74, 2005
Hárshegyi Piroska: Kereskedők Sallában - Tradesmen in Salla 2, Amphora, Zalalövő Öröksége - Hereditas in Salla 4, 2006
Redő Ferenc: Katonák Sallában - Soldiers in Salla, Zalalövő Öröksége - Hereditas Sallensis 1 Zalalövő 32 o., 2003
Kőfalvi Csilla - Redő Ferenc: Fazekasok Sallában - Pentolai di Salla, Zalalövő Öröksége - Hereditas Sallensis 2 Zalalövő 32 o., 2004
Harsányi Eszter: A füstölők és a füstölés szokása a császárkorban, Antik Tanulmányok 50. 57-73, 2006
Redő Ferenc: Zalalövő, Kossuth u. 8; magyar-szlovén vasút nyomvonala, Régészeti kutatások Magyarországon 2001, 240-245, 2003
Back »