Egyiptomi ásatások és egyéb kutatások, az eredmények publikálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38024
típus K
Vezető kutató Fábián Zoltán Imre
magyar cím Egyiptomi ásatások és egyéb kutatások, az eredmények publikálása
Angol cím Excavations in Egypt and Further Research, the Publication of the Results
zsűri Régészet
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fábián Zoltán Imre
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 23.876
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Nefermenu sziklasírjának (TT 184) feltárása és ásatások a Khokha-domb déli lejtőjén A sziklasír és kultuszhely illetve ennek közvetlen környezetének feltárása, feldolgozása és az eredmények publikálása. A kutatásban programban jelzett feladatokat teljesítettük: a sziklasír megközelíthető részeit és piramis-ként azonosítható felépítményét feltártuk, építészeti, epigráfiai és leletdokumentációt készítettünk, s az eddigi eredményeket tekintélyes folyóiratokban tettem közzé. A thébai előkelők sírtemplomainak az Amarna-kor utáni új kánon összehasonlító vizsgálatakor Nefermenu emlékművén kívül, több mint húsz, többségében kiadatlan sírt részben dokumentáltunk. Az El-Khokha domb mintegy 50x50 méteres szakaszának részleges feltárása: eddig ismeretlen sziklasírok azonosítása, részleges feltárása. 2. Dzsehutimesz sziklasírjának (TT 32) és a körzetében készített sírok feltárása, a leletek feldolgozása A kutatás fő célja: az 1983 óta előkerült leletanyag feldolgozása, publikációra való előkészítése: 18. dinasztiától a késői antikvitásig. A terület feltárásának folytatása: „B” sírépítmény (22. din.), „O”, „G” „C” – újbirodalmi ill. késői kori sírok, egy korábban ismeretlen aknasír („H”). A sírépítmények rekonstrukciója és a teljes terület konszolidációja (anastylosis). 3. Dzsehutimesz sziklasírjának és kultuszhelyének (TT 32) monografikus közzététele.
kutatási eredmények (angolul)
1. Excavations of Theban Tomb No. 184 of Nefermenu, including its pyramid-like superstructure, and in the upper section of the south slope of El-Khokha. Architectural, epigraphic and find documentation. Publication of the re-sults in reports. Comparative study of the post-Amarna tomb decoration, with the research and partial documentation of more than 20 tombs. Excavation of a 50x50 m section in the upper section of the El-Khokha hillock: identification of three unknown new rock-cut tombs (two from the Middle Kingdom). 2. The excavation of Djehutimes’ rock cut tomb and other monuments in its surroundings, the documentation and analysis of the finds (from the 18th Dynasty to late antique times). Complete excavation of the territory: tomb “B”, (22nd Dyn.), tombs “O”, “G” “C” (New Kingdom and Late Pe-riod), an earlier unknown shaft-tomb: tomb “H”. Reconstruction of the tomb structures and consolidation of the whole territory under concession. 3. The monographic publication of the architectural and epigraphic research of Djehutimes’ tomb and mortuary monument (TT 32).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/443/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Schreiber Gábor: The Pottery of ‘Lotus flower and crosslined-band style’., Studia Aegyptiaca 17 (2002) 405–420., 2002
Fábián Zoltán Imre: TT 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock. Report on the Activities of the Hungarian Archaeological Mission – Season 2005., ASAE (kiadás alatt), 11
Fábián Zoltán Imre: Friezes in Post-Amarna Tombs of Thebes., Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis (De Iano Pannonio Nominatae) XVII (2004)., 2004
Fábién Zoltán Imre: Stripes in Dados for Dating New King-dom Theban Tombs?, Studia Aegyptiaca 17 (2002) 217-224., 2002
Schreiber Gábor: Late Dynastic and Ptolemaic Painted Pottery from Thebes (4th – 2nd c. BC)., Dissertationes Pannonicae III.6, Budapest 2003., 2003
Kákosy László – Schreiber Gábor: Use and re-use. An overview of the post-Ramesside burials in TT 32., Fs. H. Altenmüller, Ham-burg 2003, 203–209., 2003
Kákosy László: Report on the Work of the Hungarian Mission in 2002 in the Area of TT 32., ActaArchHung 54 (2003) 441-450., 2003
Kákosy L.–Bács T.A. –Bartos Z.–Fábián Z.I.–Gaál E.: The Mortuary Monument of Djehutymes (TT 32)., /Studia Aegyptiaca, Series Maior I/ Vol. 1-2., Budapest 2004., 2004
Schreiber Gábor: Ptolemaic Cartonnages from Thebes, Győry, H. (Szerk.) Aegyptus et Pannonia III. Acta Symposii anno 2004. Buda-pest (kiadás alatt), 2006
Fábián Zoltán Imre: Nefermenu (TT 184), April 2003., ASAE 79 (2005) 41–59., 2005
Schreiber Gábor: Új eredmények Dzsehutimesz thébai sírjából., Ókor IV/1–2 (2005) 97–103., 2005
Fábián Zoltán Imre: Nefermenu kormányzó sziklasírja a Khokha-domb déli lejtőjén., Ókor IV/4 (2005/4) 60-67., 2005
Schreiber Gábor – Vasáros Zsolt: A Theban Tomb of the Late Third Inter-mediate Period on el-Khokha., ActaArchHung 56 (2005) 1–27., 2005
Fábián Zoltán Imre: TT 184 (Nefermenu) – 2004. Report on the Tenth Season., ASAE (kiadás alatt), 11
Fábián Zoltán Imre: Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock (Hungarian Archaeo-logical Mission) – 2006., ASAE (kiadás alatt), 11
Fábián Zoltán Imre: Another Pyramid of El-Khokha., Acta Antiqua (kiadás alatt), 11
Schreiber Gábor: The Theban Necropolis from the Late New Kingdom to the Early Ptolemaic Period. A Case Study: The Archaeologi-cal Material from TT 32., /Studia Aegyptiaca, Series Maior II/ (kiadás alatt), 11
Fábián Zoltán Imre: TT 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005., ActaArchHung (kiadás alatt), 11
Schreiber Gábor: The Final Acts of Embalming., Acts of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists, 2006, (kiadás alatt), 11
vissza »