A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38029
típus K
Vezető kutató Horváth Kornélia
magyar cím A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből)
Angol cím Word as trope in the poetic text (poetic analysis in Hungarian literature of 20th century)
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Szitár Katalin
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.555
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szó mint trópus a költői szövegben (Poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből) című pályázat keretében kifejtett kutatás minden vállalását teljesítette. Az ütemterv szerint 2003-ban megjelentettük kutatócsoportunk első tanulmánykötetét Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzsek a XX. századi magyar próza köréből címmel (Bp.: Kijárat 2003. 472.p.), 2005 végén pedig második kötetünk is npvilágot látott (Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Bp.: Kijárat 2005. 676.p.) A tervezett két könyvön kívül - az OTKA engedélyével - egy harmadik kiadvány megjelenéséhez is hozzá tudtunk járulni mind szellemi-tudományos, mind pedig anyagi értelemben (A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszeteletére. Bp.: Argumnetum 2004. 490.) Ezen kívül számos publikációt jelentettünk meg rangos hazai irodalomtudományi és -oktatási folyóiratokban (Alföld, Életünk, Iskolakultúra, Mester és Tanítvány), valamint néhány külföldi kiadványban. Kutató- és műhelymunkánk során sikerült elérni egy önálló poétikai kutatócsoport kialakulását (jelenleg közel harminc tagot számlál), amely a hazai irodalomtudományban új, elméletileg korszerű és sok irányban nyitott, szöveginterpretációkon megalapozott szemléletet képvisel.
kutatási eredmények (angolul)
The program Word as Trope in the Poetic Text has achieved his goals. In accordance with the research-project and schedule in 2003 our first book (Word-Narrative-Metaphor. Interpretation of Hungarian Prose in XX Century) was published. In the end of 2005 we issued our second volume (Poem-Rhytm-Subject. Interpretation of Hungarian Lyric in XX. C.) We contributed to the edition of another (not-projected) volume (The Life of Word). Our project has realised the creation of an autonomous research group (it has almost 30 members now), which represents a new, up-to-date and open in theoretic line approach, based on practice of text-interpretation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/447/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika, Iskolakultúra 2005/12., 2005
Horváth Kornélia: A "keletkező szó" poétikája, "Száz év magány." József Attila-tanulmányok. Szombathely 2005. 128-144., 2005
Horváth Kornélia: La poetica di Attila József alla fine degli anni Venti, I cent'anni di Attila József. L1uomo, il poeta, il suo tempo. Duino Aurisina 93-102., 2005
Dobri Imre: Történet és szövegszemantika Darvasi László Rozália Fugger-Schmidt című novellájának elemzése, Életünk 2003/7-8. 703-719., 2003
Horváth Kornélia: Metafora és költői nyelv, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 11-56., 2003
Szitár Katalin: Szóelmélet és prózaelemzés (A trópus értelmezéséhez a XX. századi magyar modernség irodalmában), Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 57-84., 2003
Csízi Katalin: Képiség és zenei értelem Krúdy Gyula prózaművészetében (A hídon), Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 87-98., 2003
Győrfi Lívia: A szubjektum önkeresése. Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 99-123., 2003
Mudriczki Judit: A történet újraalkotása (Gelléri Andor Endre: Facipő), Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 124-144., 2003
Kovács Gábor: Metafora- és történetképzés Ottlik Géza hajnali háztetők című regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 144-175., 2003
Finta Gábor: A határ iskolája. A regénynyelv mint történetképző erő., Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 176-192., 2003
Benda Mihály: A csigaház poézise. Ismétlés, történet és elbeszélés Nádas Péter Egy családregény vége című regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Bp.: Kijárat 2003. 193-221., 2003
Osztroluczky Sarolta: ''Azért lettem író, mert féltem...'' Intertextualitás és metaforikus jelentésképzés Garaczi László folytatásos önéletrajzi regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 222-247., 2003
Radvánszky Anikó: A mutatvány senkié, tehát mindenkié. darvasi László: A könnymutatványosok legendája, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 248-269., 2003
Román Ágnes: Disznók és ördögök. Antik és keresztény szimbolika Szabó Dezső Feltámadás Makucskán című novellájában, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 293-312., 2003
Arday-Janka Judit: Metaforikus jelentésrétegek Németh László drámanyelvében. Villámfénynél, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Bp.: Kijárat 2003. 313-331., 2003
Fodor Mónika: Ithaka idillje... Regénynyelv és individualizáció Márai Sándor Béke Ithakában című regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 332-345., 2003
Ottlik Judit: Narráció, műfaj és metaforika Az atléta halálában, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 346-369., 2003
Bovier Hajnalka: A csodától az erőfeszítésig. Intertextusok és individuális szemantika Mészöly Miklós Saulus című regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 370-384., 2003
Szitár Katalin: Az elbeszélő gondolkodás és a szó poétikuma. Kaffka Margit: Polyxéna tant, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 387-409., 2003
Szűcs Mariann: Önmagukat olvasó szövegek. Babits Mihály: A gólyakalifa, Robert L. Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 410-428., 2003
Dobri Imre: Keleten a helyzet változatlan. Kertész Imre: Jegyzőkönyv - Esterházy Péter: Élet és irodalom, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 429-444., 2003
Osztroluczky Sarolta: Név és metafora Závada Pál Jadviga párnája című regényében, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 445-471., 2003
Burits Eszter: Lét, mítosz, írás. Nemes Nagy Ágnes Között című versének elemzése, Személyiség és változás. (Pázmány Irodalmi Műhely. Opuscula Litteraria 2.) Szerk. Horváth Kornélia. Piliscsaba: PPKE BTK 2004. 73-92., 2004
Béres Bernadett: Személy és szemantika. Versnyelv és szubjektum viszonya Petri György Csak egy személy című versében, Személyiség és változás. (Pázmány Irodalmi Műhely. Opuscula Litteraria 2.) Szerk. Horváth Kornélia. Piliscsaba: PPKE BTK 2004. 113-132., 2004
Horváth Kornélia: A versritmustól a diszkurzív alanyiságig. (Puskin: Madárka), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád toszteletére. Szerk. Szitár Katalin. Bp.: Argumentum 2004. 21-28., 2004
Szitár Katalin: A szótól a hangig és a betűig. Kosztolányi Dezső: Fánika, A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. 223-233., 2004
Kovács Gábor: Versbeszéd és történetképzés összefüggése Arany János Toldi című elbeszélő költeményében, A szó élete. tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. 306-319., 2004
S. Horváth Géza: A kétszólamú szó szemantikájához, A szó élete. tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. 423-432., 2004
Horváth Kornélia: A regény mint novella? (Kertész Imre: Sorstalanság), Alföld 2004/11. 42-59., 2004
Dobri Imre: Történet és szövegszemantika. Darvasi László Rozália Fugger-Schmidt című novellájának elemzése, Szó-Elbeszélés-Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. 269-289., 2003
Horváth Kornélia: József Attila a nyelvről, a nemzetről és a költészetről, Mester és Tanítvány 6.szám 124-135., 2005
Horváth Kornélia: Aposztrophé, artikuláció és irónia (Petri György: Erotikus), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Bp.: Kijárat 2005., 2005
Győrfi Lívia: A tükör által születő szubjektum (Kosztolányi Dezső A játék című verséről), Alföld 2005/8., 2005
Horváth Kornélia: A versértelmezés ritmikai aspektusáról, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Bp.: Kijárat 2005., 2005
Béres Bernadett: A költő munkatársa: a forma. Weöres Sándor versszemléletéről, Mester és Tanítvány. 6. szám, 2005. április, 2005
Radvánszky Anikó: Anagramma-Grammatológia-Dekonstrukciók, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Bp.: Kijárat 2005., 2005
Palatinus Levente Dávid: Az (ön)újraalkotás retorikűja (Az Esti kérdés alakzatai), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Földes Györgyi: Az analogikus gondolkodás és a metaforizáció kapcsolata Ady költészetében, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Fodor Mónika: A bűnbánat erdejében: Ady Endre: Krsztus-kereszt az erdőn, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Érfalvy Lívia: Az önértelmezés útjai (Kosztolányi Dezső: A játék), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Kovács Árpád: Költészetbölcselet és metafora(Az esztétika meghaladása József Attila, Mihail Bahtyin és Paul Ricoeur műveiben), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Bp., Kijárat 2005, 2005
Bókay Antal: Szelf és szerelem József Attila 1927-1928-as verseiben, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Kovács Gábor: Versnyelv és dialógus (József Attila: Az a szép, régi asszony), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Osztroluczky Sarolta: A sajár magá(ny)ról beszélő szöveg. Az én-konstrukció retorikája: aposztrophé, chiazmus, anagrammatika és paronímia (József Attila: Magány), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Szitár Katalin: A rejtőző megmutatkozása (Pilinszky János: Apokri), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Németh Regina: Az ikon: Pilinszky emberképének egy metaforja (Az Introitusz értelmezése lapján), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. Horváth Kornélia és Sztár Katalin. Bp.: Kijárat 2005., 2005
Bovier Hajnalka: Ritmus és keletkezés (Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. Horváth Kornélia és Sztár Katalin. Bp.: Kijárat 2005., 2005
Román Áges: Lenni vagy nem lenni: a nyelv keresése (Kányádi Sándor: Fától fáig), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Béres Bernadett: "Áthallások" Weöres Sándor Rondo című versében, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Béres Bernadett: A versformától a versszubjektumig (Petri György: sak egy személy), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Boros Oszkár: Versnyelv és identitás (Weöres Sándor: Harmadik szimfónia), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Dobri Imre: Beszéd, nyelv, költemény (Szilágyi Domokos: Öregek könyve), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Arday-Janka Judit: Hangok költészete- magyar haiku (Fodor Ákos költői nyelvéről), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Horváth Csaba: A dilettantizmus dicsérete (Parti Nagy Lajos egy költői szerepéről), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Menczel Gabriella: César Vallejo és az avantgárd poétika. Trilce XLV, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Szávai Dorottya: Egy trópus párbeszédessége: a féreg-metafora (Pilinszky és Kafka), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Benda Mihály: "Kitől a nép tisztább értelmű szót veszen" (Mallarmé hatása Weöres Sándor A medve-ős című szóversére), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
Szűcs Marianna: Angol nonszensz - Magyar badar, Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, 2005
vissza »