Thelephoroid ektomikorrhizák diverzitása hazai erdőtársulásainkban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38031
típus K
Vezető kutató Jakucs Erzsébet
magyar cím Thelephoroid ektomikorrhizák diverzitása hazai erdőtársulásainkban
Angol cím Diversity of thelephoroid ectomycorrhizae in Hungarian forests
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növényszervezettani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Király István
Kovács M. Gábor
Szedlay Gyöngyi
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ektomikorrhiza a fás növények gyökerei és gombák által alkotott, speciális szerveződésű, kölcsönösen előnyös szimbiózis (mutualizmus). A Thelephoraceae család (Basidiomycetes) fajai a mérsékeltövi tűlevelű és lombos erdők legjelentősebb ektomikorrhizaképző gombái közé tartoznak. Vizsgálataink szerint hazánk lombos erdeiben ezeket elsősorban a Tomentella nemzetség fajai képviselik. Magyarországi nyárasokból, tölgyesekből és bükkösökből 80-nál több tomentelloid ektomikorrhizát gyűjtöttünk, amelyeket mikroszkópos morfológiai és molekuláris taxonómiai módszerekkel vizsgáltunk. Ezek közül kilenc új, eddig ismeretlen morfotípus anatómiai leírását és képi dokumentációját végeztük el. Közülük hatot faji szinten az nrDNS ITS régió szekvencia analízisével, termőtest nélkül sikerült meghatározni. Eredményeinket öt nemzetközi, három magyar kiadványban és számos hazai és külföldi konferencián mutattuk be. A kutatás témaköréből két szakdolgozat és egy OTDK 1. helyezett dolgozat született , tehát a téma közvetlenül beépült az egyetemi oktatásba. Adataink hozzájárulhatnak a mesterséges mikorrhizák gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is hasznos erdészeti alkalmazásának bevezetéséhez Magyarországon.
kutatási eredmények (angolul)
Ectomycorrhizae are mutualistic symbioses between fungi and the roots of trees. The species of Thelephoraceae (Basidiomycetes) are among the most abundant ectomycorrhizal fungi in needle and broad-leaved forests under moderate climats. Int he deciduous forests of Hungary this group is mainly represented by the species of the genus Tomentella. From Hungarian poplar, oak and beech forests, more than 80 tomentelloid ectomycorrhizae were collected and investigated by microscopical morphological and molecular taxonomical methods. The anatomical description and image documentation of nine unknown tomentelloid morphotypes was completed. Six of them were identifyed to species level in absence of the fruitbodies by sequence analysis of the nrDNA ITS region. Our results were published in five international, three Hungarian periodicals and several national and foreign conferences. From this topic, two MSc and one 1st Prize Student's Conference dissertation was completed, so the results were directly introduced into university education. Our data may support the application of artificial ectomycorrhizae in forestry in Hungary, which would have economical and environmental advantages.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/448/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jakucs E.: Tomentella pilosa, In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 141. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd, 2002
Erős-Honti Zs., Jakucs E.: A Thelephorales rend molekuláris taxonómiai vizsgálata., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyűlése. Keszthely 2004 október 7-9., 2004
Jakucs E.: A mikorrhizák erdészeti alkalmazásának perspektívái és veszélyei., Erdészeti Lapok 138: 136-13762., 2003
Jakucs E, Kovács GM, Szedlay Gy, Erős-Honti Zs.: Morphological and molecular diversity and abundance of tomentelloid ectomycorrhizae in broad-leaved forests of the Hungarian Plain, Mycorrhiza 15: 459-470, 2005
Jakucs, E.,Csiha, I.: Ektomikorrhiza vizsgálatok alföldi tölgyesekben., Erdészeti Kutatások, 91: 39-49, 2004
Zsolt Erős-Honti, Erzsébet Jakucs, Gyöngyi Szedlay, Gábor M. Kovács.: A survey on the ectomycorrhizal community of the „Őserdő”, Bükk Mountains., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52: 200-201., 2005
Jakucs E, Kovács G M., Agerer R, Romsics C, Erős Z.: Morphological-anatomical characterization and molecular identification of Tomentella stuposa ectomycorrhizae and related anatomotypes., Mycorrhiza 15: 247-258, 2005
Jakucs E.: Ectomycorrhizae of Populus alba L. in South Hungary, Phyton 42: 199-210, 2002
Jakucs, E., Kovács, M.G., Vágvölgyi, Cs.: Thelephorid ectomycorrhizae in forests of the Great Hungarian Plain, II. Magyar Mikológiai Konferencia, Szeged, 2002 05. 29-31., 2002
Jakucs E.: Különböző mikroszkópos módszerek kombinálása a mikorrhizakutatásban, Magyar Mikroszkópos Társaság Konferenciája, Balatonalmádi 2003 05. 29-30, 2003
Jakucs E.: Ektomikorrhizák biodiverzitás alföldi erdeinkben, . 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, 2003 08. 27-29. 122. o, 2003
Jakucs, E., Kovács, M.G., Erős, Zs., Király, I.: Anatomical and molecular characterization of the ectomycorrhizae of Tomentella stuposa (Thelephoraceae, Basidiomycetes), 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Balatonfüred, Okt. 9-11, 2003, 2003
. Jakucs E., Kovács M.G., Erős-Honti Zs.: Új tomentelloid ektomikorrhizák alföldi lomboserdeinkből, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyűlése. Keszthely 2004 október 7-9., 2004
Jakucs, E.: Tomentella subtestacea, In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 147. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd, 2002
vissza »