Diversity of thelephoroid ectomycorrhizae in Hungarian forests  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38031
Type K
Principal investigator Jakucs, Erzsébet
Title in Hungarian Thelephoroid ektomikorrhizák diverzitása hazai erdőtársulásainkban
Title in English Diversity of thelephoroid ectomycorrhizae in Hungarian forests
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Plant Anatomy (Eötvös Loránd University)
Participants Király, István
Kovács M., Gábor
Szedlay, Gyöngyi
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ektomikorrhiza a fás növények gyökerei és gombák által alkotott, speciális szerveződésű, kölcsönösen előnyös szimbiózis (mutualizmus). A Thelephoraceae család (Basidiomycetes) fajai a mérsékeltövi tűlevelű és lombos erdők legjelentősebb ektomikorrhizaképző gombái közé tartoznak. Vizsgálataink szerint hazánk lombos erdeiben ezeket elsősorban a Tomentella nemzetség fajai képviselik. Magyarországi nyárasokból, tölgyesekből és bükkösökből 80-nál több tomentelloid ektomikorrhizát gyűjtöttünk, amelyeket mikroszkópos morfológiai és molekuláris taxonómiai módszerekkel vizsgáltunk. Ezek közül kilenc új, eddig ismeretlen morfotípus anatómiai leírását és képi dokumentációját végeztük el. Közülük hatot faji szinten az nrDNS ITS régió szekvencia analízisével, termőtest nélkül sikerült meghatározni. Eredményeinket öt nemzetközi, három magyar kiadványban és számos hazai és külföldi konferencián mutattuk be. A kutatás témaköréből két szakdolgozat és egy OTDK 1. helyezett dolgozat született , tehát a téma közvetlenül beépült az egyetemi oktatásba. Adataink hozzájárulhatnak a mesterséges mikorrhizák gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is hasznos erdészeti alkalmazásának bevezetéséhez Magyarországon.
Results in English
Ectomycorrhizae are mutualistic symbioses between fungi and the roots of trees. The species of Thelephoraceae (Basidiomycetes) are among the most abundant ectomycorrhizal fungi in needle and broad-leaved forests under moderate climats. Int he deciduous forests of Hungary this group is mainly represented by the species of the genus Tomentella. From Hungarian poplar, oak and beech forests, more than 80 tomentelloid ectomycorrhizae were collected and investigated by microscopical morphological and molecular taxonomical methods. The anatomical description and image documentation of nine unknown tomentelloid morphotypes was completed. Six of them were identifyed to species level in absence of the fruitbodies by sequence analysis of the nrDNA ITS region. Our results were published in five international, three Hungarian periodicals and several national and foreign conferences. From this topic, two MSc and one 1st Prize Student's Conference dissertation was completed, so the results were directly introduced into university education. Our data may support the application of artificial ectomycorrhizae in forestry in Hungary, which would have economical and environmental advantages.
Full text http://real.mtak.hu/448/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jakucs E.: Tomentella pilosa, In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 141. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd, 2002
Erős-Honti Zs., Jakucs E.: A Thelephorales rend molekuláris taxonómiai vizsgálata., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyűlése. Keszthely 2004 október 7-9., 2004
Jakucs E.: A mikorrhizák erdészeti alkalmazásának perspektívái és veszélyei., Erdészeti Lapok 138: 136-13762., 2003
Jakucs E, Kovács GM, Szedlay Gy, Erős-Honti Zs.: Morphological and molecular diversity and abundance of tomentelloid ectomycorrhizae in broad-leaved forests of the Hungarian Plain, Mycorrhiza 15: 459-470, 2005
Jakucs, E.,Csiha, I.: Ektomikorrhiza vizsgálatok alföldi tölgyesekben., Erdészeti Kutatások, 91: 39-49, 2004
Zsolt Erős-Honti, Erzsébet Jakucs, Gyöngyi Szedlay, Gábor M. Kovács.: A survey on the ectomycorrhizal community of the „Őserdő”, Bükk Mountains., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52: 200-201., 2005
Jakucs E, Kovács G M., Agerer R, Romsics C, Erős Z.: Morphological-anatomical characterization and molecular identification of Tomentella stuposa ectomycorrhizae and related anatomotypes., Mycorrhiza 15: 247-258, 2005
Jakucs E.: Ectomycorrhizae of Populus alba L. in South Hungary, Phyton 42: 199-210, 2002
Jakucs, E., Kovács, M.G., Vágvölgyi, Cs.: Thelephorid ectomycorrhizae in forests of the Great Hungarian Plain, II. Magyar Mikológiai Konferencia, Szeged, 2002 05. 29-31., 2002
Jakucs E.: Különböző mikroszkópos módszerek kombinálása a mikorrhizakutatásban, Magyar Mikroszkópos Társaság Konferenciája, Balatonalmádi 2003 05. 29-30, 2003
Jakucs E.: Ektomikorrhizák biodiverzitás alföldi erdeinkben, . 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, 2003 08. 27-29. 122. o, 2003
Jakucs, E., Kovács, M.G., Erős, Zs., Király, I.: Anatomical and molecular characterization of the ectomycorrhizae of Tomentella stuposa (Thelephoraceae, Basidiomycetes), 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Balatonfüred, Okt. 9-11, 2003, 2003
. Jakucs E., Kovács M.G., Erős-Honti Zs.: Új tomentelloid ektomikorrhizák alföldi lomboserdeinkből, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyűlése. Keszthely 2004 október 7-9., 2004
Jakucs, E.: Tomentella subtestacea, In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 147. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd, 2002
Back »