Reperfúziót követő mikrocirkulációs változások mechanizmusa: kísérletes és klinikai vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38035
típus K
Vezető kutató Lantos János
magyar cím Reperfúziót követő mikrocirkulációs változások mechanizmusa: kísérletes és klinikai vizsgálatok
Angol cím Mechanism of reperfusion induced microcilculatory changes: experimental and clinical studies
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Sebészeti Oktató és Kutató Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Borsiczky Balázs
Jancsó Gábor
Mohammad Taghi Jaberansari
Mühl Diana
Öze Ágnes
Rőth Erzsébet
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.497
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Krónikus állatkísérletekben kimutattuk, hogy szívizom ischemiát követően a keringő leukociták szabadgyök termelése és adhéziós molekula expressziója a reperfúzió késői szakaszában is emelkedett. A monociták tartós adhéziós molekula expresszió fokozódása e sejteknek az infarktus gyógyulási szakaszában játszott jelentős szerepére utal. 2. Kimutattuk, hogy a szívizom ischemiás prekondicionálása során az NF-kB bifázisos, míg az AP-1 monofázisos aktiválódást mutat, és e transzkripciós faktorok időbeli változását a prekondicionáló ischemiás ciklusok száma alig befolyásolja. Az acetilszalicilsav antitrombotikus és analgetikus dózisa nem, de a klinikailag alkalmazható maximális dózis gátolja az ischemiás prekondicionálás kardioprotektív hatását. 3. Kimutattuk, hogy a koronária műtétek következtében kialakuló gyulladásos reakciók jelentősen enyhébbek az off-pump módszerrel operált betegekben, mint a szív-tüdő géppel operált betegekben, amit az extrakorporális keringés nélküli műtétek során a fehérvérsejtek adhéziós molekula expressziójának, valamint a gyulladásos citokinek koncentrációjának jelentős mérséklődése igazol. 4. Kimutattuk, hogy a pulmonalis embólia indukálta oxidatív stressz a trombolízis korai időszakában tovább fokozódik, különösen a hatékonyabb rögoldó alteplase kezelés során. A keringő fehérvérsejtek emelkedett citokin termelése és adhéziós molekula expresszió változása a pulmonális embólia trombolízisét kísérő gyulladásos folyamatok elhúzódását jelzi.
kutatási eredmények (angolul)
1. We have demonstrated enhanced free radical production and adhesion molecule expression on circulating leukocytes even in the chronic phase of reperfusion following transient myocardial ischemia. The prolonged elevation of adhesion molecule expression of monocytes denotes the significant role of these cells in the healing phase of myocardial infarct. 2. We have evinced that following preconditioning NF-kB shows a biphasic, while AP-1 shows a monophasic activation. The number of ischemic preconditioning cycles hardly influences the dynamism of these transcription factors. The antithrombotic and analgetic dose of acetyl salicylic acid does not interfere with, but the maximal clinical dose inhibits the cardioprotective action of ischemic preconditioning. 3. Diminished expression of leukocyte adhesion molecules and lesser production of proinflammatory cytokines evidenced that the systemic inflammation is moderated in patients underwent to off pump coronary artery bypass surgery compared to the traditional cardiopulmonary bypass technique. 4. We have demonstrated, that pulmonary embolism induced oxidative stress that was more prominent following thrombolysis, especially in the case of fast acting alteplase. Prolonged inflammatory reactions were reflected in enhanced cytokine release and altered surface adhesion molecule expression of the circulating leukocytes following thrombolysis in patients suffering from pulmonary embolism.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/450/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lantos J, Jancsó G, M. T. Jaberansari, Rőth E.: Leukocita funkció változások kísérletes myocardialis ischemia és hosszú idejű reperfúzió során., Cardiologia Hungarica Suppl.1. 70, 2002., 2002
Lantos J., Jancsó G., Jaberansari M. T., Rőth E.: Comparison of granulocyte activation and leukocyte adhesion molecule expression through acute ischemia and prolonged reperfusion in open and closed chest dog model., Eur. Surg. Res. 34, S1 82-83 2002., 2002
Lantos J., Jancsó G., Rőth E.: Prolonged adhesion molecule expression during repair of myocardial infarction., J. Mol. Cell. Card. 38, A30 2002., 2002
Rőth E., Jancsó G., Temes G., Lantos J.: Long term follow-up of leukocyte function during myocardial reperfusion injury., Progress In Experimental Cardiology: Volume 6: Myocardial Ischemia and Preconditioning. Eds. N. S. Dhalla, et.al.Kluwer Academic Publishers, Boston Hardbound, p. 139-148, 2003
Lantos J., Temes G., Rőth E.: Long term follow-up of leukocyte function during myocardial reperfusion injury., 78th Physiological Days of the Slovak and Czech Physiological Societies, Piest’any, Slovak Republic, February 5-8, 2002., 2002
Lantos J., Mühl D., Gasz B., Borsiczky B., Füredi R., Bogár L., Rőth E.:: Leukocita gyulladásos markerek változása pulmonális embólia trombolítikus kezelése során., Cardiologia Hungarica 2005; 35: A88., 2005
Lantos J., Mühl D., Füredi R., Gasz B., Borsiczky B., Bogár L., Rőth E.:: Pulmonalis embólia trombolízisét kisérő gyulladásos folyamatok vizsgálata., Magyar Sebészet 2005; 58: 266., 2005
Lantos J., Jancsó G., Jaberansari M. T., Rőth E.: CD11a adhesion molecule expression on monocytes during prolonged myocardial reperfusion., 10th Alpe Adria Cardiology Meeting, Vienna, Austria. April 17-20, 2002., 2002
Lantos J., Jancsó G., Gasz B., Rőth E.: Leukocita aktiváció katéteres koronária elzárásos modellben., Cardiologia Hungarica 2003; 33 (Suppl.2.): A88, 2003
Lantos J., Jancsó G., Gasz B., Benkő L., Borsiczky B., Rőth E.: Sejtfelszíni adhéziós molekulák jelentősége a gyulladásos kórfolyamatokban: kísérletes és klinikai adatok., Magyar Sebészet 2003; 56: 149., 2003
Gasz B, Benkő L, Jancsó G, Lantos J, Alotti N, Rőth E: Oxidatív stressz és gyulladásos válaszreakciók mértékének vizsgálata hagyományos és pumpa nélküli koronária műtétekben., Cardiologia Hungarica 2003; 33 (Suppl.2.): A55, 2003
Lantos J, Jancsó G, Gasz B, Rőth E: A closed chest model to follow up the leukocyte function during myocardial ischemia reperfusion., Eur. Surg. Res. 2003; 35: 290, 2003
Rőth E, Gasz B, Jancso G, Benko L, Lantos J, Alotti N: Oxidative stress and inflammatory response in conventional and off-pump coronary artery surgery: biological advantages of less invasivity., Eur. J. Heart Failure 2003: 2; 179, 2003
Jancsó G., Gasz B., Lantos J., Cserepes B., Rőth E.: Az acetil szalicilsav hatása a szívizom késői prekondícionálásának jelátviteli folyamataira és kardioprotektív szerepére., Magyar Sebészet 2003; 56: 164., 2003
Gasz B, Benkő L, Jancsó G, Lantos J, Alotti N, Rőth E.: Biological benefit of the off-pump coronary surgery: Review of oxidative stress and inflammatory response parameters in conventional and off-pump cardiac surgery., Eur. Surg. Res. 2003; 35: 267-268, 2003
Gasz B., Benkő L., Jancsó G., Lantos J., Cserepes B., Alotti N., Rőth E.: Comparison of invasivity in conventional and off-pump coronary artery surgery focusing on oxidative stress and inflammatory response parameters., Exp. Clin. Card. 2003: 8; 39., 2003
Jancsó G., Lantos J., Borsiczky B., Szántó Z., Rőth E.: Dynamism of NF-κB and AP1 activation in the signal transduction of ischaemic myocardial preconditioning., Eur. Surg. Res. 2004; 36: 129-135, 2004
Jancsó G., Lantos J., Gasz B., Borsiczky B., Szántó Z., Benkő L., Cerepes B., Rőth E.: Does aspirin block the activation of Nuclear Factor-KappaB in the preconditioned myocardium?, Eur. Surg. Res. 2004; 36(S1): 87., 2004
Lantos J., Mühl D., Gasz B., Borsiczky B., Bogár L., Rőth E.: Oxidative stress and leukocyte activation following thrombolysis in pulmonary embolism., Eur. Surg. Res. 2004; 36(S1): 134., 2004
Gasz B., Benkő L., Jancsó G., Lantos J., Szántó Z., Alotti N., Rőth E.: Gyulladásos válaszreakciók monitorozása extracorporalis keringésben, illetve anélkül végzett koronária revascularizációt követően., Cardiologia Hungarica 2004; 34: 102-108., 2004
Rőth E., Jancsó G., Jaberansari M. T., Kürthy M., Cserepes B., Lantos J.:: Endogén adaptáció és kardioprotekció: az ACE gátlás új indikációja., Cardiologia Hungarica 2003; 33: S72-76., 2003
Füredi R., Mühl D., Lantos J., Gasz B., Rőth E., Bogár L.: Pulmonary embolism (PE), thrombolysis and oxidative stress., Journal der Österrechischen Gesellschaft für Anaesthesiologie, Reanimation and Intensivmedicine 2004: 54(Suppl.2); 84., 2004
Gasz B., Benkő L., Jancsó G., Lantos J., Szántó Z., Alotti N., Rőth E.: Comparison of inflammatory response following coronary revascularisation with or without cardiopulmoanary bypass., Experimental and Clinical Cardiology 2004; 9: 26-30., 2004
Jancsó G., Cserepes B., Gasz B., Lantos J.: Acetylsalicylic acid in the cell signaling of the late phase of the ischaemic myocardial preconditioning., Shock 2005: 23(S2);38-39., 2005
Rőth E., Jancsó G., Gasz B., Lantos J.: Cell signaling, induction of transcription factors in the endogenous adaptation of the myocardium against oxidative stress., Shock 2005: 23(S2);54., 2005
Jancsó G, Cserepes B, Gasz B, Benkő L, Ferencz A, Borsiczky B, Lantos J, Dureja A, Kiss K, Szeberényi J, Rőth E.:: Effect of Acetylsalicylic Acid on Nuclear Factor-kappaB Activation and on Late Preconditioning Against Infarction in the Myocardium., J. Cardiovasc. Pharmacol. 2005; 46: 295-301., 2005
Jancsó G., Gasz B., Lantos J., Cserepes B., Rőth E.:: Az aszpirin szerepe a myocardium endogén adaptációjában: barát vagy ellenség?, Cardiologia Hungarica 2003; 33: 232-239., 2003
Gasz B., Lénárd L., Benkő L., Borsiczky B., Szántó Z., Lantos J., Szabados S., Alotti N., Papp L., Rőth E.:: Expression of CD97 and adhesion molecules on circulating leukocytes in patients undergoing coronary artery bypass surgery., Eur. Surg. Res. 2005; 37: 281-289., 2005
Lantos J., Mühl D., Füredi R., Gasz B., Borsiczky B., Bogár L., Rőth E.:: Pulmonális embólia trombolízisét kísérő oxidatív stressz és leukocita aktiváció vizsgálata., Érbetegségek 2005; S1: 6., 2005
Mühl D., Füredi R., Gecse K., Bogár L., Gasz B., Lantos J.:: Hogyan változik a thrombocyta aggregatio és a fibrinogén szint különböző thrombolytikumok hatására pulmonalis embóliában?, Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2005; 35(S2): 14-15., 2005
Gasz B., Jancsó G., Benkő L., Lantos J., Ferencz A., Lénárd L., Szabados S., Alotti N., Papp L., Rőth E.:: Change in cytokine balance during coronary surgery., Shock 2005: 23(S2);68., 2005
vissza »