Körkörös adatok statisztikai elemzése és meteorológiai alkalmazása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38038
típus K
Vezető kutató Matyasovszky István
magyar cím Körkörös adatok statisztikai elemzése és meteorológiai alkalmazása
Angol cím Statistical analysis of circular data and its application in meteorology
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Meteorológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Mészáros Róbert
Weidinger Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.884
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kidolgoztunk és alkalmaztunk egy eljárást a turbulens áramok kiszámításához szükséges lokális átlagok és fluktuációk képzéséhez szükséges lokális sávszélesség becslésére. Fontos, hogy az eljárás a korábbiakkal ellentétben nem él az adatsorban jelenlévő trendre vonatkozó szigorú feltevéssel (nincs trend, lineáris a trend). A sávszélességet úgy határoztuk meg, hogy a nyers áramok becslésének szisztematikus hibája minimális legyen. Vizsgáltuk az átlagos áramok kiszámításának időbeli felbontását is. Azt találtuk, hogy az áramokat csak legalább 30 perces hosszúságú időszakokra lehet kellő pontossággal megadni. A hegyhátsáli TV torony 113 m-es szintjén mért szén-dioxid (CO2) koncentráció és az ide befutó, a nagytérségű cirkulációt jellemző 5 napos backward trajektóriák kapcsolatát elemeztük. A CO2 koncentráció és a trajektóriák menti információ (pl. a keveredési rétegvastagság) közötti kapcsolat nem túl erős. A kapcsolat hónapról hónapra változik, világos évi menet nélkül. A trajektóriák típusokba sorolása azt mutatja, hogy a trajektória típusok jól érzékelhető de nem alapvető szerepet játszanak a CO2 koncentráció alakulásában. A CO2 koncentráció változásait regionális folyamatok határozzák meg.
kutatási eredmények (angolul)
A methodology to estimate variable bandwidths to form local means and fluctuations in turbulent data sets has been developed and applied to real data. The method, in contrast with other previous techniques, can produce rough turbulent fluxes without any strong assumption on trends such as lack of trends or linear trends. Bandwidth is chosen such that after removing the estimated trend from data the estimate of rough fluxes has as small bias as possible. Time resolution for calculating average fluxes has also been examined. It was found that averaging lengths not shorter than 30 minutes are necessary to calculate average fluxes. Relationship between local atmospheric carbon-dioxide (CO2) concentration measured at a 113 m height on a tower in Hegyhatsal, Hungary and five-day backward trajectories reflecting large-scale transport processes has been examined. Relationship between CO2 concentrations and information along trajectories (e.g. mixing layer height) is not too strong. Also, the relationship varies among months without a clear annual cycle. Classification of trajectories into types shows that trajectories have apparent but not substantial role in formation of CO2 concentrations. Variations of CO2 concentration are governed by regional scale processes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/452/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Matyasovszky I., Weidinger T.: Estimating averaging periods to calculate turbulent fluxes, Geophysical Research Abstacts, Vol. 5., 2oo3, 2003
Matyasovszky I., Lakatos M.: Temporal behavior of the extremity of Palmer Drought Severity Index, ECAC Konferencia, Brüsszel, 2oo2, 2002
Matyasovszky I.: Temporal changes of extreme daily precipitation amounts in Hungary during last century, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6., 2oo4., 2004
Matyasovszky I, Weidinger, T., and Haszpra L.: Relationship between local carbon-dioxide concentration and large-scale circulation, Geophysical Research Abstracts Vol. 7, 2005
Matyasovszky I.: Relationship between Hungarian temperature and NAO conditioned on SOI, Geophysical Research Abstracts Vol. 4., 2002
Matyasovszky I, Weidinger, T., and Haszpra L.: Relationship between local carbon-dioxide concentration and large-scale atmospheric circulation, Meteorologische Zeitschrift, N.F., Submitted, 2006
Matyasovszky I, Weidinger, T.: Bandwidth choice for estimating turbulent fluxes, Boundary-Layer Meteorology, Submitted, 2006
vissza »