A Kárpát-medence szárazföldi ökoszisztémáinak változása az elmúlt 15 millió évben, a gerinces faunák alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38041
típus F
Vezető kutató Mészáros Lukács
magyar cím A Kárpát-medence szárazföldi ökoszisztémáinak változása az elmúlt 15 millió évben, a gerinces faunák alapján
Angol cím Land ecosystem changes in the Carpathian Basin during the last 15 millon years, indicated by the vertebrate faunas
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kerner Judit diana
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.256
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A középső miocén faunák (Sámsonháza, Tasád, Várpalota) enyhe, nedves klímára és szubtrópusi erdőségek jelenlétére utalnak. A várpalotai lelőhelyről új Crusafontina cickányfajt írtunk le, amely az Anourosoricini cickánycsoport legősibb ismert képviselője. A felső miocén szárazföldi paleoökoszisztémák vizsgálatára új módszerként dolgoztuk ki rovarevők mozgási szervrendszerének morfometriai vizsgálatátés a fogmorfológia-elemzést. Az adatok szerint 11 millió éve a Kárpát-medencében megjelentek olyan ökotópok, amelyekben a füves puszták mellett erdőfoltok és nyílt víztükrök voltak jelen. A változatos élőhely gazdag táplálékforrást nyújtott az Insectivorák számára, amelyek az ismert rovarevő ökológiai szerepen kívül új niche-eket is betölthettek. A Vaskapu-barlang maradványain Magyarországon elsőként részletes kvantitatív tafonómiai elemzést végeztünk. Eszerint a fosszíliák nem tükrözik egyetlen szűkebb terület ökológiáját, viszont alkalmasak a tágabb környezeti viszonyok meghatározására. A Vaskapu 5. lelőhely anyaga holocén, erdős ökotópot jelez. A Vaskapu 2. és 6. lelőhelyek a felső pleisztocén pilisszántói szintjével korrelálhatók. Ekkor a Bükkben jellegzetes magashegységi ökoszisztémák alakultak ki, amelyet még három további lelőhelyről mutattunk ki.
kutatási eredmények (angolul)
In the Middle Miocene faunas (Sámsonháza, Tasád, Várpalota) indicate warm, wet climate and subtropical forest’s presence. A new Crusafontina species was described in Várpalota, which was the most ancient form of the Anourosoricini tribe. The morphometrical analyses of the Insectivore’s long bones and the research of the dental morphology were introduced, as new methods for the research of the Upper Miocene terrestrial ecosystems. The facts show that in the Carpathian Basin 11 million years ago smaller closed forests showed up next to arid grasslands. Open water surfaces were also present. The diverse nature was plenty of many new types of food for the Insectivors, which could live in new niches. The taphonomical analyses on the Vaskapu cave’s remains were first made in Hungary. According to these, the fossils don’t show the closer ecotype, however they well indicate the wider ecology. The bones of Vaskapu 5 locality are holocene remains and show forest vegetation. The Vaskapu 2 and 6 localities’ fauna is from the Upper Würm, from the last cold period (Pilisszántó Horizon, 13-12 000 years BP.). The cold climate on the mountain caused the appearance in this time of ecotypes like the ones in the Alps nowadays. During the revision of the faunas from Pilisszántó Horizon this ecotype was found in other three sites.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/453/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hír J., Kókay J. & Venczel M.: Middle Miocene molluscs and microvertebrata from Tasad (Bihor County, Romania)., Acta Paleontologica Romaniae, 3: 161 -172. Iasi., 2002
MÉSZÁROS L.: Felső würm ''alpesi'' fauna a bükki Vaskapu-barlangból., 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, p. 21, Zirc., 2003
KERNER J. & MÉSZÁROS L.: Késő miocén cickányok paleoökológiája., 5. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, pp. 19-20. Pásztó., 2002
MÉSZÁROS L. Gy.: Taxonomical revision of the Late Würm Sorex (Mammalia, Insectivora) remains of Hungary, for proving the presence of an alpine ecotype in the Pilisszántó Horizon., Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Geologica, 34: 9-15, Budapest., 2004
MÉSZÁROS L. Gy.: Two Crusafontina (Mammalia, Insectivora) findings from the Miocene of the Transdanubian Central Range (W-Hungary), Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Geologica, 35: in press, Budapest., 2005
SÓRON A. Sz. – VIRÁG A.: Verebrate tafonomy of Vaskapu and Lök-völgyi caves (Late Pleistocene of Bükk Mts, Hungary), Geologica Pannonica 36, in press, Budapest., 2006
SÓRON A. Sz. – VIRÁG A.: Matematikai módszerek alkalmazása a tafonómiában., Ifjú Szakemberek Ankétja, in press., 2006
SÓRON A. Sz. – VIRÁG A.: Bükki pleisztocén barlangi üledékek kvantitatív Vertebrata tafonómiája, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, in press., 2006
KERNER J.: Új módszer a szárazföldi paleoökoszisztémák vizsgálatára: Fosszilis cickányok (Mammalia, Soricidae) mozgásszervrendszerének morfometriai analízise - A new method in the research of terrestrial palaeoecosystems: Morphomet-rical analysis of the locomotion system of fossil shrews (Mammalia, Soricidae), Földtani Közlöny 133 (2): 211-218., Budapest., 2003
Hír J. & Mészáros L. Gy.: Middle Miocene insectivores and rodents (Mammalia) from Sámsonháza., Fragmenta Paleontologica Hungarica, 20: 9-23, Budapest., 2002
vissza »