Állam és egyházpolitika 1945 és 1956 között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38042
típus K
Vezető kutató Balogh Margit
magyar cím Állam és egyházpolitika 1945 és 1956 között
Angol cím State and church policy between 1945 and 1956
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.356
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási munkatervben megfogalmazott cél az 1945 és 1956 közötti egyházpolitika feltárása volt. Eredményeimet – kisebb tanulmányok mellett – három műben tettem közzé: 1. Összegyűjtöttem a korszakra vonatkozó jogszabályokat, amelyek 2005-ben egy kétkötetes munkában megjelentek (társszerző: Gergely Jenő). 2. Az egyházi személyek ellen lefolytatott koncepciós perek közül vállaltam a Grősz József kalocsai érsek elleni eljárás feldolgozását, amit Szabó Csabával együtt publikáltam kb. 20 ív terjedelemben. 3. Elkészítettem a korszak meghatározó személyiségének, Mindszenty József esztergomi érsek életútját bemutató, 16 íves monográfiát. Mindhárom mű szerves része az 1945 és 1956 közötti egyházpolitika elemzése. Történeti összefüggésben vizsgáltam az alkotmányos állapotoktól a diktatúrára való áttérést, annak egyházkormányzatát, közigazgatását és pártpolitikáját. A II. vh. után Magyarországon gyökeresen megváltozott az egyházak helyzete. A néhány év alatt kiépülő diktatúra programja – előbb rövid távon, majd távlatilag – a vallásnak és hordozóinak, az egyházaknak a felszámolása volt. Az egyházak önvédelme kezdetben az aktív ellenállással párosult, majd fokozatosan a passzív szembenállás és az együttműködés került előtérbe. A történelmi egyházakkal ellentétben viszont a szabadegyházak ezt a periódust szinte „felszabadulásként” élték át: a vallásgyakorlása vonatkozó legfontosabb célkitűzéseik 1945 és 1949 között valósultak meg.
kutatási eredmények (angolul)
The goal described in the research plan was to discover church politics in the period between 1945 and 1956. My results were published in three major works: 1. I have collected laws and legislative provisions in reference to the period in a two-volumed book (co-author: Jenő Gergely). 2. I have analysed a typical lawsuit from the period, the one against József Grősz, Archbishop of Kalocsa. The publication was prepared in coproduction with my colleague Csaba Szabó. The book is about 300 pages long. 3. I have also finished a 360-page-long monography on the life of József Mindszenty, Archbishop of Esztergom, one of the crucial characters of the period. All these works are based on the analysis of church politics between 1945 and 1956. I have studied the transition from constitutional system into a dictatorship, its parochial leadership, administration and party politics. The situation of churches in Hungary had essentially changed after the second world war. The Communist regime became dominant within a few years. Its (short- then later long-term) doctrine was to eliminate religion and its representative, churches. The self-defense of religious institutions was at first characterised by active resistance, which after a while changed into passive resistance and cooperation. Surpirisingly, this period was a kind of liberation for free churches: their main goals regarding free religious activities were realised between 1945 and 1949.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/454/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. I. 1790–1944, közkönyvtárak, 2005
Balogh Margit: Mindszenty József, közkönyvtárak, 2002
Balogh Margit: Kommunizmus és egyházi ellenállás, in: Mérlegen a XX. századi magyar történelem, 2002
Balogh Margit - Tomka Miklós: Vallásosság, egyházak és felekezetek, in: Magyar Tudománytár 4. Társadalom, politika, jogrend, 2003
Balogh Margit: A gyöngyösi „terroristák”. Páter Kiss Szaléz koncepciós pere, In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből, 2004
Balogh Margit: Bűn(telenség) és bűnhődés. Merénylet az Oktogonon, In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből, 2004
Balogh Margit – Szabó Csaba: A Grősz-per, közkönyvtárak, 2002
Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. II. 1944–2005, közkönyvtárak, 2005

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:44:07
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »