State and church policy between 1945 and 1956  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38042
Type K
Principal investigator Balogh, Margit
Title in Hungarian Állam és egyházpolitika 1945 és 1956 között
Title in English State and church policy between 1945 and 1956
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.356
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási munkatervben megfogalmazott cél az 1945 és 1956 közötti egyházpolitika feltárása volt. Eredményeimet – kisebb tanulmányok mellett – három műben tettem közzé: 1. Összegyűjtöttem a korszakra vonatkozó jogszabályokat, amelyek 2005-ben egy kétkötetes munkában megjelentek (társszerző: Gergely Jenő). 2. Az egyházi személyek ellen lefolytatott koncepciós perek közül vállaltam a Grősz József kalocsai érsek elleni eljárás feldolgozását, amit Szabó Csabával együtt publikáltam kb. 20 ív terjedelemben. 3. Elkészítettem a korszak meghatározó személyiségének, Mindszenty József esztergomi érsek életútját bemutató, 16 íves monográfiát. Mindhárom mű szerves része az 1945 és 1956 közötti egyházpolitika elemzése. Történeti összefüggésben vizsgáltam az alkotmányos állapotoktól a diktatúrára való áttérést, annak egyházkormányzatát, közigazgatását és pártpolitikáját. A II. vh. után Magyarországon gyökeresen megváltozott az egyházak helyzete. A néhány év alatt kiépülő diktatúra programja – előbb rövid távon, majd távlatilag – a vallásnak és hordozóinak, az egyházaknak a felszámolása volt. Az egyházak önvédelme kezdetben az aktív ellenállással párosult, majd fokozatosan a passzív szembenállás és az együttműködés került előtérbe. A történelmi egyházakkal ellentétben viszont a szabadegyházak ezt a periódust szinte „felszabadulásként” élték át: a vallásgyakorlása vonatkozó legfontosabb célkitűzéseik 1945 és 1949 között valósultak meg.
Results in English
The goal described in the research plan was to discover church politics in the period between 1945 and 1956. My results were published in three major works: 1. I have collected laws and legislative provisions in reference to the period in a two-volumed book (co-author: Jenő Gergely). 2. I have analysed a typical lawsuit from the period, the one against József Grősz, Archbishop of Kalocsa. The publication was prepared in coproduction with my colleague Csaba Szabó. The book is about 300 pages long. 3. I have also finished a 360-page-long monography on the life of József Mindszenty, Archbishop of Esztergom, one of the crucial characters of the period. All these works are based on the analysis of church politics between 1945 and 1956. I have studied the transition from constitutional system into a dictatorship, its parochial leadership, administration and party politics. The situation of churches in Hungary had essentially changed after the second world war. The Communist regime became dominant within a few years. Its (short- then later long-term) doctrine was to eliminate religion and its representative, churches. The self-defense of religious institutions was at first characterised by active resistance, which after a while changed into passive resistance and cooperation. Surpirisingly, this period was a kind of liberation for free churches: their main goals regarding free religious activities were realised between 1945 and 1949.
Full text http://real.mtak.hu/454/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. I. 1790–1944, közkönyvtárak, 2005
Balogh Margit: Mindszenty József, közkönyvtárak, 2002
Balogh Margit: Kommunizmus és egyházi ellenállás, in: Mérlegen a XX. századi magyar történelem, 2002
Balogh Margit - Tomka Miklós: Vallásosság, egyházak és felekezetek, in: Magyar Tudománytár 4. Társadalom, politika, jogrend, 2003
Balogh Margit: A gyöngyösi „terroristák”. Páter Kiss Szaléz koncepciós pere, In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből, 2004
Balogh Margit: Bűn(telenség) és bűnhődés. Merénylet az Oktogonon, In: Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből, 2004
Balogh Margit – Szabó Csaba: A Grősz-per, közkönyvtárak, 2002
Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. II. 1944–2005, közkönyvtárak, 2005

 

Events of the project

 
2011-12-13 16:44:07
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »