Reaktív nyersfoszfátok alkalmazhatóságának agronómiai és környezetvédelmi értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38046
típus K
Vezető kutató Csillag Julianna
magyar cím Reaktív nyersfoszfátok alkalmazhatóságának agronómiai és környezetvédelmi értékelése
Angol cím Agronomic and environmental evaluation of reactive rock phosphates use
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők Imréné Dr. Takács Tünde
Lukács András
Magyar Marianna
Osztoics Andrásné
Rajkainé Végh Krisztina
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.040
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A savanyú talajokon világszerte használt bázikus, üledékes, lassan feltáródó nyersfoszfátok agronómiai hatékonyságát és esetleges környezetszennyező hatásait vizsgáltuk laboratóriumi modellkísérletekben és tenyészedény kísérletekben savanyú homok és savanyú agyagos vályog talajon, vöröshere és tavaszi árpa jelzőnövényekkel. Igazoltuk, hogy savanyú talajokon a nagy fajlagos felületű, reaktivitású, CaCO3 tartalmú nyersfoszfátok agronómiai hatékonysága összemérhető a hazai gyakorlatban elsődlegesen alkalmazott szuperfoszfátéval. Kimutattuk, hogy bár a nyersfoszfáttal potenciálisan toxikus elemeket, például nehézfémeket is a talajba juttatunk, a bázikus nyersfoszfát immobilizáló hatása, a savanyú talaj kémhatásának a semleges felé történő eltolódása miatt ezeknek csak igen kis hányada mobilizálódott, került a talajoldatba, illetve a növénybe a vizsgálati időszakban. Gyökérvizsgálataink magyarázatul szolgáltak a növények eltérő P trágya reakcióira, nehézfém felvételére. A lassúbb P szolgáltatású nyersfoszfátok előnyösen befolyásolták a mikorrhizációt. Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák jelenléte kedvező volt a gazdanövény biomassza produkciójára és P felvételére, és csökkentette a nehézfém felvételt a nem mikorrhizált növényhez képest. Összességében azt a következtetést vontuk le, hogy a költséges, szabad savat is tartalmazó szuperfoszfáttal szemben hazai savanyú talajokon is ésszerű alternatívát jelenthet az olcsóbb, agronómiailag hatékony bázikus nyersfoszfátok alkalmazása.
kutatási eredmények (angolul)
The agronomic effectiveness and environmental risks of the direct application of various sedimentary basic phosphate rocks (PRs) on acidic clay loam and sandy soils were evaluated with laboratory model experiments and in pot experiments with red clover and spring barley crops. It was shown that the agronomic effectiveness of PRs with high specific surface and solubility, as well as CaCO3 content was similar to that of superphosphate, which is dominantly used for P fertilization in Hungarian agricultural practice. It was proved that though the applied PRs contained relatively high amount of potentially toxic elements, due to the immobilizing effect of the basic PRs, only a small amount of these elements entered the soil solution and became available for the plants in the experimental time frame. The root studies gave explanation on the plant responses to the different P sources, as well as on the heavy metal uptake. PRs with slow P release were advantageous for arbuscular mycorrhiza colonization, which increased the biomass production and P uptake of the host plant and decreased its heavy metal uptake as compared to non-mycorrhizal plants. Altogether it was concluded that on Hungarian acidic soils, too, reactive basic phosphate rocks might give an economic alternative to the acidic, expensive superphosphate.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/457/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csillag J, Lukács A, Osztoics E, Csathó P, Baczó Gy.: Nyersfoszfát- és savkezelés hatása a talajoldat toxikus elem koncentrációira laboratóriumi kísérletben., Agrokémia és Talajtan, 54: 325-340, 2005
Végh, K. R., Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Radimszky, L., Baczó, G., Magyar, M., Takács, T., Lukács, A. and Karátsonyi, M.: Effect of five phosphate rocks on the bio-availability of phosphorus and cadmium., Cereal Research Communications, 34/1: 347-350., 2006
Csillag J, Lukács A, Osztoics E, Csathó P, Baczó Gy.: Release of trace metals to the soil solution from a phosphate rock containing soil at different acid loads., Annales UMCS Sec E , 59: 1829-1836., 2004
Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Radimszky, L., Baczó, Gy., Magyar, M. Rajkai-Végh, K., Karátsonyi, M., Takács, T. and Lukács, A: Effect of five phosphate rocks on red clover (Trifolium pratense L.) yield in pot trial., Communications in Soil Science and Plant Analysis. 37: 2713-2724., 2006
Csathó, P., Osztoics, E., Csillag, J., Lengyel, T., Goda, L., Radimszky, L., Baczó, G., Magyar, M., Végh, K. R., Karátsonyi, M., Takács, T., Lukács, A. and Németh, T.: The effect of phosphate rocks on spring barley shoot yield in a pot trial., Agrokémia és Talajtan, 55: 193-202., 2006
Takács T., Osztoics E., Csathó P., Csillag J., Végh K., Magyar M. and Lukács A.: Study of environmental risk of phosphate rock application in relation toxic element uptake and AMF colonization of red clover host., 5th International Conference on Mycorrhiza. 23-27. July 2006, Granada, Spain abstract Book pp.: 221., 2006
Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Radimszky, L., és Magyar, M.: . Nyersfoszfátok agronómiai hatékonyságának vizsgálata tenyészedény kísérletben. III. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározása Fe-oxiddal impregnált papírcsíkkal és hagyományos módszerekkel., Agrokémiai és Talajtan, 56: 000-000 (In print), 2006
Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Radimszky, L., Baczó, Gy., Rajkainé Végh, K., Takács, T., Magyar, M., és Lukács András: Nyersfoszfátok agronómiai hatékonyságának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. II. Összefüggések a nyersfoszfát-féleségek oldékonysága, és a vörös here termése, valamint P-felvétele között., Agrokémia és Talajtan, 55: 415-432., 2006
Osztoics E., Magyar M., Rajkainé Végh K., Csillag J., Takács T., Csathó P.: A nyersfoszfát, mint közvetlen P-trágya alkalmazásának feltételei és agronómiai hatása, Agrokémia és Talajtan 51: 505_534., 2002
Osztoics, E., Csathó, P., Németh, T., Baczó, Gy., Magyar, M., Radimszky, L. and Osztoics, A.: Influence of Phosphate fertilizer sources and soil properties on trace element concentrations of red clover (Trifolium pratense L.)., Communications in Soil Science and Plant Analysis. 36: 557-570., 2005
Csillag, J., Lukács, A., Osztoics, E., Csathó, P., and Baczó, Gy.: Extraction and analysis of soil solution of phosphate rock and acid treated soil., Communications in Soil Science and Plant Analysis. 37: 2339-2350., 2006
Csathó, P., Osztoics, E., Csillag, J., Radimszky, L., Baczó, G., Magyar, M., Rajkai-Végh, K., Karátsonyi, M., Takács, T. and Lukács, A.: The effect of six phosphate rocks with various solubility on spring barley shoot yield in a pot trial., Li, C. J. et al. (Eds.) Proceedings of the 15th International Plant Nutrition Colloquium: Plant nutrition for food security, human health and envir protection, 264-265, 2005
Csillag, J., Lukács, A., Osztoics, E., Csathó, P., and Baczó, Gy.: Trace metal concentrations in the liquid phase of phosphate rock-treated soils., Agrokémia és Talajtan, 55: 203-212, 2006
Takács, T., Osztoics, E. , Csathó, P., Csillag, J., Rajkai-Végh, K., Magyar, M. and Lukács, A.: Comparative effects of rock phosphates on arbuscular mycorrhizal colonization of Trifolium pratense L., Communications in Soil Science and Plant Analysis. 37: 2779-2790., 2006
Osztoics, E., P. Csathó, J. Csillag, A. Lukács, L. Radimszky, G. Baczó, M. Magyar, K. R.Végh, M. Karátsonyi and T. Takács: Effect of six reactive phosphate rocks on trace element concentration of red clover (Trifolium pratense L.) in pot trials., Szilágyi, M. and Szentmihályi, K. (Eds.): Proc. Int. Symp. On Trace Elements in the Food Chain. 345-349. Budapest, Hungary., 2006
Osztoics E, Csathó P, László K, Csillag J, Baczó G-né, Radimszky L.: Nyersfoszfátok agronómiai hatékonyságának vizsgálata tenyészedénykísérletben 1. A nyersfoszfátok laboratóriumi értékelése., Agrokémia és Talajtan, 54: 341-358., 2005
vissza »