Szanszkrit és hindi szövegkiadások készítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38047
típus K
Vezető kutató Négyesi Mária
magyar cím Szanszkrit és hindi szövegkiadások készítése
Angol cím Critical Editions of Hindi and Sanskrit Texts
zsűri Kultúra
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bangha Imre
Dezso Csaba
Hidas Gergely
Kiss Csaba
Törzsök Judit
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. A project szanszkrit szövegekkel foglalkozó részét elsősorban a kutatás módszertana fogja egybe, mivel valamennyi kutató filológiai-szövegkritikai eszközökkel közelítette meg kutatási témáját. Dezső Csaba kutatásai a kora középkori kasmíri szanszkrit nyelvű irodalomhoz kapcsolódtak (Pádatáditaka, melynek kiadása és angol fordítása befejező fázisához érkezett, és a Clay Sanskrit Library-ben fog megjelenni; Kuttanímatam, az első eredményekről cikkét ld. a publikációs listában; egy szanszkrit nyelvű dráma töredékének kritikai kiadása, megjelent az Acta Antiquában). Hidas Gergely a Mahápratiszará Mahávidjárádnyí című korai buddhista tantrikus mű kritikai kiadásán dolgozott, eredményeit két tanulmányban közölte. Kiss Csaba behatóbb vizsgálódás tárgyául a Matszjéndraszamhitát választotta, ezzel kapcsolatos tanulmánya megjelenés alatt. II. A project hindí szövegekkel foglalkozó része a Kavitávalí kritikai kiadását tűzte ki céljául, a projektben résztvevő kutatókon kívül sikeresen bekapcsolva a munkálatokba a tanszék volt diákjait is. 33 kézirat felkutatása és beszerzése után a csoport kidolgozott egy tízoldalas szerkesztési konvenciót, amely irányadó lehet a későbbi nemzetközi szövegkiadás számára is. A szövegvariánsok alapján definitív statisztikai elemzés készült a kéziratok egymáshoz való viszonyának meghatározásához. A kutatás eredményit a csoport tagjai több tanulmányban tették közzé. A teljes szövegkiadás 2008 körül fog megjelenni.
kutatási eredmények (angolul)
I. The common ground for that part of the project which dealt with Sanskrit texts was primarily the methodology of research, since all participants used philological and text-critical methods in their own research field. The research of Csaba Dezso is connected with Sanskrit literature in early mediaeval Kashmir (Padataditaka, the edition and English translation of which will be published in the Clay Sanskrit Library; Kuttanimatam, the first results have been published; the critical edition of the fragment of a Sanskrit play, published in Acta Antiqua Hung.). Gergely Hidas has been working on the edition of the Mahapratisara Mahavidyarajni, an early Buddhist Tantric work, and published his results in two papers. Csaba Kiss has chosen the Matsyendrasamhita as the text of his research, his paper on this subject is forthcoming. II. The goal of the Hindi research group has been the preparation of a critical edition of the Kavitavali of Tulsidas. Graduate students of the department have been involved in the research. After locating and obtaining copies of 33 manuscripts the research group has written up the editorial conventions, which may prove to be a standard for future text editions. On the basis of the textual variants a definitive statistical analysis has been prepared in order to determine the mutual relationships between particular manuscripts. The results of research have been published. The complete edition will be published around 2008.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/458/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hidas Gergely: Preliminary Notes on the Mahapratisara Mahavidyarajni, a Buddhist Protective Text from the Pancaraksha-collection, Berliner Indologische Studien 15-16, 2003
Dezső Csaba: Religion and Politics in Kashmir at the Turn of the Tenth Century, The South Asian Legacy of Sir Aurel Stein, Silk Road Studies Series, Brepols Publishers, 2007
Dezső Csaba: Sundarasena: Critical Edition of a Sanskrit Play Preserved in a Fourteenth-Century Nepalese Manuscript, Acta Ant. Hung. 45., 2005
Négyesi Mária és Bangha Imre: Apocrypha in the Eastern Manuscripts of Tulsidas's Kavitavali, Dezső Csaba (szerk.): Pathantarani. Essays of Hungarian Indologists in honour of Prof. Csaba Töttössy. Manohar, Delhi., 2006
Dezső Csaba: A Kuttanimata kritikai kiadásának szükségessége és lehetősége, Felföldi Szabolcs (szerk.): Abhivadana: tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szeged., 2005
Balogh Dániel: Exploring the Transmission of the Kavitavali of Tulsīdās: A statistical analysis of manuscript relationships, Dezső Csaba (szerk.): Pathantarani. Essays of Hungarian Indologists in honour of Prof. Csaba Töttössy. Manohar, Delhi., 2006
Hidas Gergely: Notes On The Usage Of The Dharaṇis And Mantras Of The Mahapratisara-Mahavidyarajñi, Dezső Csaba (szerk.): Pathantarani. Essays of Hungarian Indologists in honour of Prof. Csaba Töttössy. Manohar, Delhi., 2006
Bangha Imre: The Kavitâvalî of Tulsîdâs: Dynamics of Textual Transmission in Pre-Modern India, Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East, Vol. 24 Nr. 2 pp. 33-44., 2004
Kiss Csaba: Notes on the Matsyendrasamhita, Dezső Csaba (szerk.): Pathantarani. Essays of Hungarian Indologists in honour of Prof. Csaba Töttössy. Manohar, Delhi., 2006
Bangha Imre: Writing Devotion: Dynamics of Textual Transmission in the Kavitāvalī of Tulsīdās, Pollock, Sheldon ed. Forms of knowledge in Early Modern South Asia. Duke University Press: Durham., 2005
Dezső Csaba: Vallási tolerancia Kasmírban a 10. század fordulóján, Orientalista Nap 2003. Szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori, MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet, Budapest., 2003
vissza »