A social-psychological analysis of the interaction between the organisational cultura of schools and their socio-cultural environment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38054
Type K
Principal investigator Kovács, Zoltán
Title in Hungarian Az iskola szervezeti kultúrájának, tanulási környezetének szervezetpszichológiai elemzése
Title in English A social-psychological analysis of the interaction between the organisational cultura of schools and their socio-cultural environment
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Communication and Sociology (Corvinus University of Budapest)
Participants Perjés, István
Pfister, Éva
Szántó, Zoltán
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.620
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja, az eltérő szervezeti kultúrával rendelkező szervezetek összehasonlító vizsgálata, illetve a kultúratípusokban megjelenő bizalomalapok feltárása. Vizsgálatunk 48 különböző szervezetre terjedt ki (N=2892). Ezek a szervezetek a quinni kultúra-modell feltevéseinek megfelelően eltérő szervezettípusokat képviseltek. A szervezeti bizalom 5 összetevőjét azonosítottuk: (1.) Munkatársi törődés (2.) Szervezeti integritás (3.) Vezetői megbízhatóság (4.) Szervezeti feladatkontroll (5.) Munkatársi feladatvégzés megbízhatósága. Feltevéseinknek megfelelően szignifikáns eltéréseket állapíthatunk meg a szervezeti bizalomra vonatkozóan a négy kultúratípusnál: A klán típusnál a mindhárom bizalomtárgy felé magas bizalmat mutatnak a tagok. Az adhokráciánál a vezetői megbízhatóság mellett a szervezeti feladatkontroll megléte jelent bizalom-alapot. A hierarchia típusnál alacsony a kapcsolati bizalom, míg a piac típusnál mindhárom bizalomtárgy esetén alacsony a bizalom.
Results in English
The study investigates the relationship between organizational culture and trust. Using Competing Values Framework we suppose that cultures differ in bases and target of trust. We investigated organizational trust and culture in 48 organizations (N= 2892). Five trust components were identified: (1)Reliability and benevolence of co-workers (2) Organizational integrity (3)Perceived fairness of leader (4) Need for task control (5) Co-workers’ reliability in task performance. Result supports that the significance of trust components varies in different cultures: The level of Reliability and benevolence of co-workers and the Perceived fairness of leader is high in Clan.. Adhocracy shows the highest level in Perceived fairness of leader and in the Need for task control, and Perceived reliability and benevolence of co-workers also is high. In Hierarchy the levels in components 1., 2. and 3. are low and members rely only on the task control. In Market culture trust is low and mistrust is high.
Full text http://real.mtak.hu/461/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodnár Éva-Pfister Éva: Az iskolai konfliktusmegoldás a szervezeti kultúra tükrében, Életvilágok találkozása, 2002
Kovács Zoltán-Kovács János: Az iskola szervezetpszichológiai jelenségei, Életvilágok találkozása, 2002
Kovács Zoltán-Sass Judit (szerk): Szervezeti kultúra és szervezeti bizalom (megjelenés alatt, Aula Kiadó), Szervezeti kultúra és szervezeti bizalom (megjelenés alatt, Aula Kiadó), 2007
Kovács Zoltán-Perjés István: Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata, Életvilágok találkozása, 2002
Kovács Zoltán-Perjés István-Sass Judit: Iskolák szervezeti kultúrája, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005.LX.1. 55-69., 2005
Perjés István: Az iskola tanulási környezete, Életvilágok találkozása, 2002
Sass Judit: Bizalommintázatok és döntések a szervezetben, Pécs, Pszichológiai Doktori Iskola, 2005
Perjés István: Társadalompedagógia, Aula Kiadó, 2005
Czakó Ágnes-Szántó Zoltán: Iskola, szervezet, társas kapcsolatok, Életvilágok találkozása, 2002
Sass Judit: Bizalom a szervezetekben, Magyar Pszichológiai Szemle 2005.LX I.7-30., 2005

 

Events of the project

 
2020-02-13 12:59:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »