Synthesis and biological studies of sulfonic acid derivatives of carbohydrates  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38066
Type K
Principal investigator Borbás, Anikó
Title in Hungarian Szénhidrátok szulfonsav származékainak szintézise és biológiai hatásuk vizsgálata
Title in English Synthesis and biological studies of sulfonic acid derivatives of carbohydrates
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Pharmaceutical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Bajza, István
Csávás, Magdolna
Fekete, Anikó
Kandra, Lili
Szabó, Zoltán
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 16.920
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A biológiai szabályozási folyamatok negatív töltésű szénhidrátjai uronsavakat, szulfátészter csoportokat vagy N-acetil-neuraminsavat tartalmaznak. Célunk a cukorvázon szulfonsavat vagy metilénszulfonsavat hordozó analógok előállítása volt. Potenciálisan antiadhéziós és antimetaszatikus di- és triszacharid-szulfonsavakat szintetizáltunk anomer pozícióban szulfonometil elágazást tartalmazó tioglikozid-donorokkal. A tioglikozidokból glikozilezéskor lejátszódó eliminációs mellékreakció visszaszorítására fluorid-, klorid- és bromid-donorokat preparáltunk az 1-etoxiszulfonilmetil-heptulózokból és megvizsgáltuk glikozilezési tulajdonságaikat. A leghatékonyabbnak bizonyult glikozil kloridok felhasználásával cukoregységenként egy szulfonsavcsoportot tartalmazó, tetraszacharidig terjedő maltooligomer-típusú oligoszacharid sorozatokat állítottunk elő, esetükben heparin-analóg, és amiláz inhibitor hatás várható. L-Fukózból előállítottuk az N-acetilneuraminsav szulfonsav anlogonjait, neuraminidázgátló hatásukat bakteriális eredetű neuraminidázokon teszteltük Glikozidok 2-, 3- és 4-helyzetű exometilén csoportjain gyökös tioladdíciót követő oxidációval és szulfitaddícióval mikobaktériumok felületi antigénjében előforduló cukorszulfátészter mimetikumokat preparáltunk. Tioglikozidok 2-mezil/tozil származékaiból O-, S- és azid-nukleofilekkel glükozid és mannozid C-2-szulfonsavakat állítottunk elő.
Results in English
Carbohydrates of recognition processes contain uronic acids, sulfate esters or NAc neuraminic acid. Our goal was the synthesis of carbohydrate mimetics with sulfonic acid or methylenesulfonic acid moiety. Potentially antiadhesive and antimetastatic di- and trisaccharides were prepared using 1-ethoxysulfonylmethyl thioglycoside donors, one of the compound had moderate antimetastatic activity. To avoid the elimination side reaction occuring at glycosylation with the thioglycosides we prepared glycosyl fluorides, chlorides and bromides from 1-ethoxysulfonylmethyl heptuloses and studied their glycosylation activity. Using the most effective glycosyl chlorides we synthesized oligosaccharide analogs up to tetrasaccharides bearing one sulfonic acid moiety per monomeric unit. These are expected to have anticoagulant or amylase inhibitory activities. Starting from L-fucose we prepared sulfonic acid analogs of NAc neuraminic acid and their neuraminidase inhibitory activity were tested on bacterial enzymes. Mimetics of sugar sulfate esters of mycobacterial surface antigens were synthesized by means of radical thiol addition and subsequent oxidation or sulfite ion addition onto exomethylene groups of glycosides. The reaction of 2-mesyl/tosyl esters of thioglycosides with O-, S- and azide nucleophiles C-2 sulfonic acids with D-gluco and manno configuration were obtained.
Full text http://real.mtak.hu/466/
Decision
Yes

 

List of publications

 
G. Májer, A. Borbás, Z.B. Szabó, A. Lipták: Investigation of glycosylation properties of 1-deoxy-1-ethoxysulfonyl-hept-2-ulopyranosyl derivatives, 13th European Carbohydrate Symposium, Bratislava, P-37, 2005
A. Lipták, E. Balla, L. Jánossy, F. Sajtos, L. Szilágyi: The first synthesis of secondary sulfonic acids by nucleophilic displacement reactions, Terahedron Letters, 45 (2004) 839-842, 2004
A. Lipták, F. Sajtos, L. Jánossy, D. Gehle, L. Szilágyi: A general method for the synthesis of sugar 2-C-sulfonic acids by 1-2 arylthio group migration in acid sensitive thioglycosides, Organic Letters, 5 (2003) 3671-3674., 2003
Lipták A., Borbás A.: Cukor C-szulfonsavak és -metilén-szulfonsavak szintézise, Magyar Kémiai Folyóirat, Kémiai közlemények, 109-110 (2004) 60-63., 2004
A. Borbás, M. Csávás, L. Szilágyi, G. Májer, A. Lipták: Replacement of carbohydrate sulfates by sugar C-sulfonic acid derivatives, Journal of Carbohydrate Chemistry, 23 (2004) 133-146., 2004
L. Lázár, M. Csávás, A. Borbás, Gy. Gyémánt, A. Lipták: Synthesis of methyl 6-deoxy-4-O-(sodium sulfonato)-alpha-L-talopyranoside, its C-4 epimer and both isosteric [4-C-(potassium sulfonatomethyl)] derivatives, Arkivoc (2004) 196-207., 2004
Z. B. Szabó, A. Borbás, I. Bajza, A. Lipták: Synthesis of fully protected a-L-fucopyranosyl (1-2)-b-D-galactopyranosides with a single free hydroxy group at position 2, 3 or 4 using O-NAP as temporary prot gorup, Tetrahedron:Asymmetry, 16 (2005) 83-95., 2005
F. Sajtos, A. Borbás, I. Bajza, A. Lipták: Glycosyl azides of sugar 2-sulfonic acids, Tetrahedron Lett., 46 (2005) 5191-5194., 2005
A. Lipták, A. Borbás, L. Lázár, M. Csávás: Different type of sugar C-sulfonic acids, Abstracts, 6th Hungarian-Korean Symposium on Organic Chemistry, 15-16 April 2004, pp 22-32., 2004
Borbás A., Májer G., Illyés T.Z. Szilágyi L., Lipták A.: Ketopiranozil glikozidok szintézise és anomer konfigurációjuk meghatározása, Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2005. jún. 28-30., 2005
Z.B. Szabó, A. Borbás, A. Lipták: Synthesis of sulfonic acid mimics of N-acetylneuraminic acid, 13th European Carbohydrate Symposium, Bratislava, P-55, 2005
A. Lipták, L. Lázár, A. Borbás, S. Antus: Synthesis of cis-1,2-dithio(alkyl/aryl)-alpha-D-gluco- and beta-D-mannopyranosides, Organic Letters ol0704744, 2007
A. Borbás, Z. B. Szabó, G. Májer, A. Lipták: Synthesis of saccharide sulfonic acids, Second German-Hungarian Workshop, Debrecen, 2006, YS09, 2006
Z. B. Szabó, M. Herczegh, M. Csávás, A. Borbás, Gy. Batta, A. Lipták: Synthetic studies of pentasaccharide side-chain of the Skp1 Glycoprotein Found in Dictyostelium discoideum, Second German-Hungarian Workshop, Debrecen, 2006, YS10, 2006

 

Events of the project

 
2012-02-13 14:47:26
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Szerves Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék (Debreceni Egyetem).
Back »