Inaktiváló hatású fehérjekomplexek szerepe és működése a Drosophila homeotikus gének szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38076
típus K
Vezető kutató Gyurkovics Henrik
magyar cím Inaktiváló hatású fehérjekomplexek szerepe és működése a Drosophila homeotikus gének szabályozásában
Angol cím Function of silencing complexes in the regulation of homeotic genes in Drosophila
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Genetikai Intézet (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Bajusz Izabella
Blastyák András
Gausz János
Honti Viktor
Sipos László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 16.920
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Csoportunk a génkifejeződés epigenetikus szabályozását tanulmányozza a Drosophila bithorax génkomplexének, mint modellrendszernek a segítségével. Az elmúlt pályázati periódusban megkezdtük egy, a csoportunk által korábban létrehozott nagyméretű mutáns gyűjteménynek a feldolgozását, amely ismeretlen, Pc- és trx csoporba tartózó gének mutációit tartalmazza. Gyűjteményünk felhasználásával jellemeztük a grappa gént, ami az élesztő DOT1 fehérjéjének, egy, a H3-as hiszton K79-es pozícióját specifikusan metiláló enzim muslica homológját kódolja. Kimutattuk, hogy a korábban kizárólag transzkripciós aktivátornak gondolt GRAINYHEAD fehérje hozzájárul ahhoz, hogy a különböző PcG fehérjekomplexek specifikusan kötődjenek az iab-7 PRE-hez). Transgenikus vonalak felhasználásával térképeztünk egy trithorax response element-et (TRE) közvetlenül az iab-7 PRE szomszédságában. Kimutattuk, hogy az ENHANCER OF ZESTE (E(Z)) fehérje C-terminális darabja histon-metil-transzferáz aktivitást mutat, és hogy egy funkciónyeréses mutáns változat, az E(Z)TRM specificitása és hatékonysága csak kis mértékben különbözik a vad fehérje megfelelő tulajdonságaitól. Genetikai interakciós vizsgálataink felvetik azt a lehetőséget, hogy az E(Z) és különböző trxG fehérjék kompetálnak azokért a nukleoszómákért, amelyek közel vannak ahhoz a helyhez (PRE és TRE), ahová ezek e fehérjék specifikusan kötődnek. Jelentős előrehaladást értünk el több, általunk azonosított, Pc- vagy trx csoportba tartozó génnek a jellemzésében is.
kutatási eredmények (angolul)
Our group studies the epigenetic control of gene expression using the Drosophila bithorax complex as a model system. During the past granting period we begin to characterize a large mutant collection, containing new mutations belonging to either to the Pc-, or to the trx group of genes, that we generated earlier. Using this set of mutations we described and characterized the grappa gene that codes for the sole Drosophila homolog of the yeast DOT1 protein, a histone H3 K79 methyl-transferase. Also based on our mutations, we demonstrated that the GRAINYHEAD protein, which was originally thought to be a transcriptional activator, contributes to the specific targeting of PcG protein complexes to the infraabdominal-7 Polycomb response element, iab-PRE. Using transgenic lines, we mapped a trithorax response element (TRE) next to the iab-PRE. We showed that a truncated version of the PcG protein, ENHANCER OF ZESTE (E(Z)), possess histone-methyl-transferase activity, and that the specificity of a mutant, excess of function variant, E(Z)TRM, is only slightly different from the wild type. Genetic interaction studies suggested that E(Z) and different TRXG proteins may compete for common substrates, e. g. nucleosomes near to the site where these proteins are specifically targeted. We also made significant progress in characterizing several newly identified genes belonging either to the Pc-, or to the trxG
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/470/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Shanower GA, Muller M, Blanton JL, Honti V, Gyurkovics H, Schedl P.: Characterization of the grappa Gene, the Drosophila Histone H3 Lysine 79 Methyltransferase., Genetics. 2005 Jan;169(1):173-84. Epub 2004 Sep 15., 2005
Blastyak A, Mishra RK, Karch F, Gyurkovics H.:: Efficient and specific targeting of Polycomb group proteins requires cooperative interaction between grainyhead and pleiohomeotic., Mol Cell Biol. 2006 Feb;26(4):1434-44., 2006
Sipos L, Gyurkovics H.:: Long-distance interactions between enhancers and promoters., FEBS J. 2005 Jul; 272(13):3253-9., 2005
vissza »