Polimerek és kompozitok frontális szintézise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38078
típus K
Vezető kutató Nagy István
magyar cím Polimerek és kompozitok frontális szintézise
Angol cím Frontal Synthesis of Polymers and Composites
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.365
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elvégeztük az akrilamid – trietilánglikol-dimetakrilát (TGDMA) kopolimerizációs front termokémiai vizsgálatát, konkrétan az SHS-eljárásnál (Self Heating High Temperature Synthesis) közölt modell rendszerünkre történő alkalmazhatóságának tekintetében. Az elektromos energia tárolására alkalmas új eljárást és berendezést fejlesztettünk ki. Polimer szerkezetet alakítottunk ki, amely vezeti az elektromos áramot. Benne olyan szerves molekulákat helyeztünk el, amelyek alkalmasak az elektromos töltés felvételére, tárolására és leadására. Szabályozható elektrokémiai tulajdonságú anyagok előállítását valósítottuk meg: grafitot és különböző adalékanyagokat egyaránt tartalmazó kompozitokat állítottunk elő frontális polimerizációval. Anyagaink nagy csereáramsűrűséggel rendelkeznek, így hatékony elektródanyagként alkalmazhatóak galvánelemekben, elektrokémiai cellákban, A különböző minőségű, és mennyiségű adalékanyagok befolyásolják a vezetést. A vezetési mechanizmus felderítése érdekében a grafit - poliakrilát határfelületet XPS, ESCA módszerrel tanulmányoztuk. Új, ultrahangos iniciálás lehetőségét vizsgáltuk frontpolimerizációs reakciókban. Akrilamid – TGDMA alapú, kémiai módszerekkel történő felületmódosításra alkalmas kompozitokat állítottunk elő fronpolimerizációval. Módosítás után felületükön karboxil-, illetve hidroxil csoportokat tartalmaznak. Ezek az anyagok jól használhatók szintéziselektródok készítésénél.
kutatási eredmények (angolul)
The thermochemistry of the acrylamide - trienthylene-glycol-dimetacrylate front have been studied to test the applicability of SHS-model (Self Heating High Temperature Synthesis). A new method and device have been developed for the storage of electric energy: polymer structure have been developed adding organic components to make it able to take, store, and discharge electric energy. Materials with tunable electric and electrochemical properties were invented. Based upon their good properties, these materials are effective for batteries, synthesis electrodes, etc. Additives have a significant effect on the tunable features as conductivity, current density during electrolysis, etc. XPS and ESCA studies were performed to understand the conducting mechanism. Numeric simulations on molecular structure also have been done. Surface modification of electrode materials (carboxylation and hydroxylation) were performed and studied to make wider possibilities to alternate electrochemical properties for electrosynthesis. New ultrasonic initiation method have been developed and studied to eliminate chemical initiators.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/472/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lovrity Zita, Nagy István, Gácsi Zoltán, Bárány Zsolt Béla: ''In Situ'' fém lerakódás polimerizációs frontban: új eljárás fémtartalmú kompozitok előállítására, Műanyag és Gumi, 2005
András Jeszenszky, Sándor Szabó, István P. Nagy: Comparative Review on SHS Thermodynamics Applied for Frontal Polymerization os Acrylamide and Triethylene Glycol Dimethacrylate, Polymer Journal, 38,364,(2006), 2006
Bangó K, Nagy IP: Különböző donor-akceptor tulajdonságú adalékok hatása grafit tartalmú kompozi-tok tulajdonságaira, Műanyag és Gumi, 2003. 2. Szám 38-44., 2003
Jeszenszky A, Szabó S, Nagy IP: Comparative Review on SHS Thermodynamics Applied for Frontal Polymerization of Acrylamide and Triethyleneglycoldimethacrylate, manuscript, The Journal of Physical Chemistry A, 2005
Lovrity Z, Nagy IP, Gácsi Z, Barkóczy P, Bárány ZsB: "In situ" fémlerakódás polimerizációs frontban: új lehetőség fémtartalmú kompozitok előállítására, Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka, 2003. 09. 04-05, 2003
Lovrity Z, Nagy IP, Gácsi Z, Barkóczy P, Bárány ZsB: Polimer-fém kompozit előállítása fémsók „in situ” bomlásával frontális polimeri-záció során,kézirat, Műanyag és Gumi, 2005
Lovrity Z, Nagy IP, Gácsi Z, Barkóczy P, Bárány ZsB: Frontal polymerization preparation of metal containing polymer matrix composites via „in situ” decomposition of metal salts., Euromat 2005. Prague, accepted, 2005
Jeszenszky A, Nagy IP: Comparative Review on SHS Thermodynamics Applied for Frontal Polymerization of Acrylamide and Triethyleneglycoldimethacrylate, Euromat 2005. Prague, accepted, 2005
Lovrity Z, Nagy IP: Spin mode instabilities in the metal-containing TGDMA-AA composite systems, Euromat 2005. Prague, accepted, 2005
Szikra D, Nagy IP: Chemical surface modification, and it’s infrared study of composites prepared via frontal polymerization, Euromat 2005. Prague, accepted, 2005
Károly T, Nagy IP, Tóth J: XPS study of graphite - polymer interfaces of polyacrylate composites, Euromat 2005. Prague, accepted, 2005
Lovrity Zita: Fémtartalmú polimer-mátrix kompozitok előállítása frontális polimerizációval - PhD értekezés, Debreceni Egyetem, 2005
Nagy István, Micskey Károly, Károly Tamás, Zoran Ratkovicz: Elektromos energia tárolására alkalmas organikus polimer szerkezetű elem - találmányi bejelentés, MTH, 2002
Zsolt Béla Bárány, István Péter Nagy, Zita Lovrity, Zoltán Gácsi: Preparation of Polymer-Metal Composites via ''In Situ'' Decomposition of Metal Salts by Frontal Polymerization, Macromolecular Engineering 2007, 1, 40-44, 2007
vissza »