Nemvizes közegű reakciófrontok tanulmányozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38079
típus K
Vezető kutató Bazsa György
magyar cím Nemvizes közegű reakciófrontok tanulmányozása
Angol cím Investigation of reaction fronts in non-aqueous media
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Fizikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Nagy István
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megvizsgáltuk a klorát-szulfit reakciófrontot poliolos közegben. A megadtuk a reaktánsok oldékonysági adatait poliolokban és poliol-víz elegyekben. Elvégeztük a reakcióközeg inert vagy zavaró mivoltának tisztázását (kinetikai vizsgálatok spektrofotometriás módszerrel). Érdekes jelenséget tapasztaltunk nagy átmérőjű csövekben alulról felfelé terjedő pH frontok esetében: a lassú frontok stabil koncentrációgradienst mutatnak, mely kényszerkonvekcióval történő megzavarása után újra stabilizálódik. Vizsgáltuk a jodát-szulfit és bromát szulfit rendszereket is. Kis átmérőjű csövekben, a konvekciót csökkentő áramlási körülmények mellett több poliol-víz aránynál vizsgáltuk a front terjedési sebességének koncentrációfüggését, és a sebesség függését a gravitáció irányával különböző szögeket bezáró esetekben. Gravitációs anizotrópiát észleltünk, mely eltérő mértékű a tisztán vizes közegben korábban észleltektől. Megvizsgáltuk, milyen módon alkalmazhatók a poliolok redoxi reakciórendszereknek polimer mátrixba történő bevitelére. Megvizsgáltuk a trietilén-glikol-dimetakrilát – akrilamid kopolimer tulajdonságait: milyen mértékben képes poliolokat mint részleges térhálósító ágenseket befogadni? Azt találtuk, hogy 15 m/m % polioltartalommal bizonyos trietilén-glikol-dimetakrilát – akrilamid mólarány mellett még jó minőségű térhálós kopolimert kapunk, melyben a poliol megőrzi hidrofil tulajdonságát, így lehetséges vizes közegű reakciórendszerek poliolos fázisban történő átvitele.
kutatási eredmények (angolul)
The chlorate-sulfite system have been studied in polyolic medium. Solubility of reactants was determined in plyols and polyol/water mixtures. Kinetic studies were performed to clear the inert behavior or possible side reactions of media used. An unusual phenomenon have been found: ascending fronts in wide tubes show a stable front zone which show a “self-healing” feature after disturbing it by a forced convection – the front recovers to be stable and flat again. Bromate-sulfite and iodate-sulfite systems have been also studied. In narrow tubes gravitational anisotropy was found as a function of reactant concentrations, but it strongly differs of the similar observations in aqueous medium. Experiments have been done to transfer the reaction into polymeric matrix. of the acrylamide - trienthylene-glycol-dimetacrylate copolymer. The polyol used acts as a crosslinking agent during the polymerization partially saving it’s hydrophilic feature. It is found that 15 w/w % polyol content results in both hydrophilic and mechanically satisfactory composite features to support further experiments. On this manner it can be possible to transfer aqueous reaction systems into polymeric matrix.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/473/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Colombini A, Nagy IP, Pályi Gy, Bazsa Gy: Self Healing Fronts in the Chlorate-Sulfite System in Glycerol-Water Mixed Solvent Media, manuscript, JOURNAL OF AMERICAN CHEMI-CAL SOCIETY, 2005
Colombini A, Nagy IP, Pályi Gy, Bazsa Gy: The Effect of Glycerol on the Kinetic Behavior of the Chlorate Sulfite System, manuscript, REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS, 2005
vissza »