Termelői koordinációs és integrációs modellek az élelmiszer-gazdaságban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38082
típus F
Vezető kutató Szabó Gábor
magyar cím Termelői koordinációs és integrációs modellek az élelmiszer-gazdaságban
Angol cím Models for coordination and integration by producers` organisations in the agri-food economy
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bárdos Krisztina
Fáró Nikoletta
Horváth Bernadett
Kiss Alexandra
Kiss Tibor
Kósa Cecília
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.290
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célkitűzése, hogy az élelmiszer-gazdaság területén működő termelői szervezetek általi koordináció és integráció, kiemelten a szövetkezetek, TÉSZ-ek és termelői csoportok működését vizsgálja elméletben, valamint az észak-amerikai, európai és magyar gyakorlatban. A termelői integráció vizsgálata lehetővé teszi az élelmiszer-gazdaság működésének és fejlődési tendenciáinak mélyebb megértését és a jövőben várható változások előrejelzését. Elemeztük a horizontális és vertikális integráció, kiemelten a szövetkezés, élelmiszer-gazdasági jelentőségét és főbb összefüggéseit, különös tekintettel a zöldség-gyümölcs, marhahús valamint tejszektorra. Fontos része a kutatásnak, hogy a magyar kezdeményezések hol helyezhetőek el az európai szövetkezeti fejlődésben, és hogy milyen esély mutatkozik a legújabb formák magyarországi elterjedésére. Az elméleti és empirikus vizsgálatok hozzájárulhatnak a hazai agrárközgazdászok körében a szövetkezetekkel kapcsolatos nézetkülönbségek és értelmezési eltérések tisztázásához, valamint a korszerű agrár-közgazdaságtani fogalmak következetes használatának elterjesztéséhez. A termelői koordináció és integráció új tendenciáinak feltárása jó iránytű lehet a gazdaságpolitikai döntéshozók és “gyakorlati szövetkezők” kezében. A gazdálkodókat segítő szaktanácsadók, illetve egyetemi, valamint posztgraduális hallgatók is hasznosíthatják a kutatás során felhalmozott ismereteket.
kutatási eredmények (angolul)
Main aims of the research is to examine the co-ordination and integration processes by producer’s organisations featuring co-operatives, TÉSZ organisations (PO’s) and producers’ organisations in the field of the agri-food economy in the US, Western-European and Hungarian practice. Examination of the integration process by agricultural producers produce a better picture of the agri-food economy and help to understand deeper relations. We analysed horizontal and vertical integration processes, especially in case of co-operatives and we paid attention to the theory and practice of the above mentioned categories. Important question is to clarify the position of Hungarian agricultural co-operatives in the frame of the European development and to examine new organisational forms and models which are likely to take place in Hungary in the very future. Theoretical studies and empirical research which have been carried out in the frame of the project can make influence on Hungarian agri-business experts, including clearing up some different opinions on the co-ordination-integration subject and spreading unified and consequent use of important technical terms. Revealing new trends in the co-ordination and integration fields help politicians and “practical co-operators” as well. Agribusiness consultants who are dealing with producers, as well as graduate and postgraduate students will be able to use the output of the research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/474/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó G: New institutional economics and agricultural co-operatives: a Hungarian case study, Local Society & Global Economy:The Role of Co-operatives.Ed by: S. Karafolas,R. Spear and Y. Stryjan.Editions Hellin,ICA Int. Research Conference, Naoussa, 2002,357-378.o, 2002
GG Szabó; I Fertő: Issues of vertical co-ordination by co-operatives: a Hungarian case study in the fruit and vegetable sector, Marketing Theory and Practice. A Hungarian Perspective. Ed. by: József Berács, József Lehota, István Piskóti, Gábor Rekettye. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 362-379., 2004
Szabó GG; Fertő I: Szövetkezeti vertikális koordinációs kérdések: magyar esettanulmány a zöldség-gyümölcs szektorból, Marketingelmélet a gyakorlatban. Szerk.: Berács József, Lehota József, Piskóti István, Rekettye Gábor. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004. pp. 305-318., 2004
Szabó GG: Szövetkezeti modellek az Európai Unió élelmiszer-gazdaságában, In: Jávor András (szerk.): A kooperációtól a globalizációig. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen., 2004, pp. 17-21., 2004
Szabó GG; Fertő I: Transaction Cost Economics and Agricultural Co-operatives: a Hungarian Case Study, Bremmers, H.J., S.W.F. Omata - J.H. Trienekens and E.F.M. Wubben (eds.): Dynamics in Chains and Networks.Proceedings. Wageningen Academic Publishers, 2004, 245-251.o, 2004
GG Szabó; A Kiss: Economic substance and legal regulation of agricultural co-operatives in Hungary., In:C Borzaga and R Spear (szerk): Trends and challenges for co-operatives and social enterprises in developed and transition countries. Edizioni31, Trento, Italy, 265-280, 2004
Bárdos K: Vertikális koordináció és tranzakciós költségek: a magyar húsmarha-szektor esete., PhD-értekezés. Corvinus Egyetem, Budapest (PhD-29/2004). 170 o., 2004
Fertő I; Szabó GG: Vertical Co-Ordination in Transition Agriculture: a Hungarian Co-Operative Case Study, MTA KTK, Műhelytanulmányok Új Sorozat, MT-DP 10., 1-24, 2002., 2002
I Fertő; GG Szabó; K Bárdos: Transaction cost economics considerations regarding the Hungarian fruit and vegetable sector, Studies in Agricultural Economics No.99 101-114., 2004., 2004
Szabó GG: A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az élelmiszer-gazdaságban, Közgazdasági Szemle, Vol. 49, 3, 235-250 (2002), 2002
Szabó GG: A tranzakciós költségek elmélete és a mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek, Szövetkezés, 23 (1-2) 102-116 (2002), 2002
Fertő I; Szabó GG: Értékesítési csatornák választása a magyar zöldség-gyümölcs szektorban, Közgazdasági Szemle, LI.évf., , 77-89.o. 2004. január, Esettanulmány., 2004
Szabó GG; Kiss A: A termelői értékesítő szervezeteknek (a TÉSZ-ek) gazdasági jelentősége és szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon, Európa Fórum, 3-4. sz., 103-121.o. 2003., 2003
Szabó GG: Szövetkezeti identitás és a holland mezőgazdasági szövetkezés, Közgazdász Fórum, 6. évf. (3. sz.) 1-6 (A Romániai Magyar Társaság szakmai közlönye.) 2003. június, 2003
Szabó GG: Szövetkezeti fejlődés az európai élelmiszer-gazdaságban, Heller Farkas Füzetek, II. évf. 1. sz. Budapest, 23. 33(2004), 2004
Bárdos K: A tranzakciós költségek hatásának vizsgálata a hazai húsmarha-szektorban, Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. Különszám (13), 212-223.o. 2004, 2004
Szabó GG: A szövetkezeti identitás felfogás - egy dinamikus eszköz a szövetkezetek fejlődésének gazdasági nézőpontú elemzésére, Közgazdasági Szemle, LII.évf., 81-92.o. 2005. január, 2005
Szabó GG: Co-operative development in the european agri-food economy, In: Development and Integrationin Transition, Editura Tribuna, Kolozsvár, 2003, 186–193.o., 2003
Kiss A; Szabó GG: A mezőgazdasági szövetkezetekkel kapcsolatos törvényi szabályozás változása és hatásai, Stabilitás és intézményrendszer az agrárgazdaságban c. tudományos konferencia: XLIV. Georgikon Napok Keszthely, 2002. szept. 26-27. Konferenciakiadvány,121.o. és CD-Rom, 2002
Szabó GG: Kihívások és válaszok: mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban, Agrárgazd., vidékfejl. és informatika az évezred küszöbén.DE Agrártud. Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 2003. április 1-2. Konferenciakiadvány és CD-Rom, 2003
Szabó, GG; Kiss A: New Legislation on Agricultural Co-operatives in Hungary, Local Society & Global Economy:The Role of Co-operatives.Ed by: S. Karafolas,R. Spear and Y. Stryjan.Editions Hellin,ICA Int. Research Conference, Naoussa, 2002,259-276.o, 2002
Szabó GG: New Institutional Economics and Agricultural Co-operatives: A Hungarian Case Study, ICA European and International Co-operatives Research Conference, 9-12th May 2002 in Naousa, Thessaloniki, Greece, 1-20.o. (2002) (előadás és sokszorosított kézirat), 2002
I Fertő; GG Szabó: The Choice of Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector, American Agricultural Economics Association 2002 Annual Meeting, Long Beach, California, 2002. július 26-31 ( http://agecon.lib.umn.edu), 1-15.o, 2002
I Fertő; GG Szabó: The Choice of Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector, Econ. of Contracts in Agr. Workshop, Dep. of Agr. and Resource Econ. at Univ. of Maryland and The Royal Agricl and Veterinary Univ. of Copenhagen,Annapolis,2002. július, 2002
K Bárdos; I Fertő; GG Szabó: The Effect of Transanction Costs on the Structure of Total Supply Chain in Hungarian Beef Sector, 81. EAAE Sem.-Third Annual Workshop org. by Dep. of Agr. and Resource Econ. of Univ. Maryland- Royal Agr. and Veterinary Univ of Copenhagen,Copenhagen,2003. június,1-21.o, 2003
K Bárdos; I Fertő; GG Szabó: Transaction costs considerations regarding the total supply chain in the Hungarian beef sector, 80th EAAE Seminar, September 24-26, 2003, Ghent, Belgium. Org. by Dep. of Agr. Econ. of Ghent University-Belgian Assoc. of Agricultural Economics, 1-15.o, 2003
Szabó GG; Fertő I: Issues of Vertical Co-ordination by Co-operatives in the Hungarian Fruit and Vegetable Sector, EURESCO Conference: Vertical Markets and Cooperative Hierarchies, Bad Herreanlb Németország ( http://www.flec.kvl.dk/kok/coop03/), 1-22.o., 2003
Szabó GG: Co-operative Development in the European Agri-Food Economy., Development and Integration In Transition konf. Department of Economics, Faculty of Economics, Babeº-Bolyai University, Cluj Napoca (Kolozsvár), Romania, 16-17 May 2003., 2003
Szabó GG: Szövetkezeti fejlődés az európai élelmiszer-gazdaságban, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola: Minikonferencia, PKÁE JÁK, Budapest, 2003. május 14. 1-16.o., 2003
Szabó GG; Fertő I: Vertical Co-Ordination In Transition Agriculture:a Hungarian Co-Operative Case Study, Előadás a HUSNIE műhelyvitáján. 2003.04.08., 1-17.o., 2003
Szabó GG: Tanulmányok az élelmiszer-gazdasági vertikális koordináció kiemelten a mezőgazdasági szövetkezetek témaköréből, MTA KTK, Sikeres habilitációs előadás, 2003. április 10. p. 12, 2003
Bárdos K: Tranzakciós költségek szerepének vizsgálata a hazai marhahússzektorban, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum - DAB Mezőgazdasági Szakbizottsága.Tudósjelöltek a mezőgazdaságban,PhD-hallgatók konferenciája. Debrecen, 2003. november 20., 2003
Szabó GG; Kiss A: Economic substance, legal regulation and social context of agricultural co-operatives in Hungary., From co-operative to social enterprise.International Seminar organised by ISSAN and EMES Network, 19-20th December 2003, University of Trento, Italy, 1-23.o., 2003
GG Szabó; A Kiss: Economic Substance and Legal Regulation of Producers Organisations in the Hungarian Fruit and Vegetable Sector, International Co-operative Alliance Research Conference on The Future of Cooperatives in a Growing Europe 6-10 May 2004, Segorbe (Spain) 1-15.o., 2004
GG Szabó: Economic Substance, Importance and Possibilities of Dairy Co-operatives in the European Union and Hungary at the Threshold of the Hungarian EU Accession, EURESCO-Conference:Vertical Markets and Cooperative Hierarchies, M.A.I.Ch., Chania, Greece, 3-7 September 2004, 1-22.o., 2004
Bárdos K; Fertő I: Supply Chain Structure and Contract Choice in Hungarian Beef Sector: beyond Transaction Cost, Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Co-operatives in the International Agri-Food Industry. EURESCO-Conference, Chania, Crete, Greece.3-7 Sept. 2004, 2004
GG Szabó: Co-operative Identity - a Concept for Economic Analysis and Evaluation of Co-operative Flexibility, Conference on Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition IE HAS Nov 7-8 2004 1-22.o http://www.econ.core.hu/doc/anniversary/SzaboGGKTKJubilvegl.doc, 2004
I Fertő; GG Szabó: The Choice of Supply Channels in Hungarian Fruit and Vegetable Sector, Evolution of Institutions and the Knowledge economy. Nemzetközi tudományos konferencia, Debreceni Egyetem, 2002. október 3-5. (CD-rom), 2002
GG Szabó; K Bárdos: Vertical coordination by contracts in agribusiness: an empirical research in the Hungarian dairy sector, Budapest: MTA KTI, Discussion Papers sorozat, pp.1- 38 (DP-2005/15), 2005
GG Szabó: ''Co-operative identity” – a theoretical concept for dynamic analysis of practical co-operation: the Dutch case., 11th International Congress of European Association of Agricultural Economists (EAAE), Copenhagen 24-27 August, 2005., 1-16.o. (Kézirat és CD-Rom), 2005
GG Szabó; K Bárdos: Vertical coordination by contracts in agribusiness: an empirical research in the Hungarian dairy sector, Conference on “Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition II”, http://econ.core.hu/doc/konf/SzaboBardosKTIconf2005vegleges.pdf, 2005
GG Szabó: “Co-operative Identity” – a Concept for Economic Analysis and Evaluation of Co-operative Flexibility: the Case of the Dutch Dairy Co-operatives, ICA XXI International Co-operative Research Conference: „The contribution of Cooperatives to Community” http://www.ucc.ie/acad/foodecon/CCS/ICA/Ppr_Szabo.pdf, 2005

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:27:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »