Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38102
típus K
Vezető kutató H. Tóth Tibor
magyar cím Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre
Angol cím A geolinguistic research of dialect-islands, Cumanian substrata, and geolinguistic anomalies in the regions of Alföld (Kiskunság, the southern part of Duna-Tisza köze)
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvészeti Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Horváth Rajmund
Simon András
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.425
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Folytattuk a Kiskunság nyelvjárásszigeteinek feltárását (34 kutatópont): a térségben zömmel többrétegű nyelvjárási egységek találhatók: nem csupán történetileg, hanem szinkrón szempontból is rétegzettek ezek a helyi nyelvjárási képződmények. Származási helyük döntően a Palócság és a Jászság. Tipológiájukat finomítottuk (a keletkezés ideje, a kevertség jellemzői, településélettani sajátosságok, környezet). A szavak és jelenségek földrajzi megoszlását térképesen is szemléltettük. Az artikulációs jellemzők valószínűsítik, hogy korábbi, idegen ajkú népcsoportok nyelvi nyomai is megmaradtak itt (szubsztrátumok); felmerült egyes, korábban leírt hangsajátságok felülvizsgálatának szükségessége. Jelentős mennyiségű nyelvi adatot gyűjtöttünk (a nyelvatlasz anyagának kikérdezése Kiskunfélegyházán és Jászszentlászlón; szövegfelvételek, levéltári források feltárása). Szótárakat állítottunk össze és adunk ki (Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza tájszótára).
kutatási eredmények (angolul)
We continued the research of dialect-islands at 34 points. The region mostly contains multilayered dialect areas with synchronic and diachronic integration. They originate mainly from Palócság and Jászság. We refined their typology in relation to their regional sources, to the characteristics of their mingling, and considered the variables that come with different types of settlements. The maps demonstrate the regional distribution of the dialects at the level of words and other linguistic aspects. Some features of the pronunciation suggest the traces of the earlier impact on the dialects by other language groups (substrata). Therefore, it might be necessary to revaluate our previous phonemic collection. We have accumulated substantial amount of data by comparing the material of the dialect atlas with live resources in Kiskunfélegyháza and Jászszentlászló, recording on electronic media, and through the close scrutiny of historic records. We assembled dictionaries for publication (the dictionary of the dialects in Kiskunhalas and Kiskunfélegyháza).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/479/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
H. Tóth Tibor: Csongrád nyelvjárása., Múzeumi Füzetek Csongrád 6. Főszerk. Szűcs Judit. Csongrád. 53-82., 2003
H. Tóth Tibor: BÁRDOS LAJOS: A csongrádi nyelvjárás, Múzeumi Füzetek Csongrád 6. Főszerk. Szűcs Judit. Csongrád., 2003
H. Tóth Tibor: A Kalocsa környéki (az ún. pota) nyelvjárás., A kalocsai pota nyelvjárássziget. Szerk. Romsics Imre. Kalocsa. 47-96., 2002
H. Tóth Tibor: Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrátum kérdése., Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István—Juhász Dezső–Péntek János. Debrecen—Jyvaskyla. 283-293., 2002
H. Tóth Tibor: Kiskunhalas és környéke nyelvjárásának rétegei., Kiskunhalas története 3. Szerk. Ö. Kovács József—Szakál Aurél. Kiskunhalas. 17. fejezet., 2004
vissza »