Phosphonic and phosphinic acid analogues of natural amino acids  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38108
Type K
Principal investigator Mártonffyné Jászay, Zsuzsa
Title in Hungarian Természetes aminosavak foszfonsav és foszfinsav analogjai
Title in English Phosphonic and phosphinic acid analogues of natural amino acids
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry and Technology (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bakó, Péter
Petneházy, Imre
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az amino-foszfon-, és foszfinsavak az aminosavak analogonjainak tekinthetők, ezért mind önmagukban, mind peptidláncba építve számos érdekes felhasználási területtel rendelkeznek. Szintézisükre több eljárás ismeretes, jól használható sztereoszelektív módszer azonban kevés van (amino-foszfinsavakra kutatásunk kezdetéig nem is volt). Célkitűzésünk az volt, hogy új enantioszelektív/diaszteroszelektív módszereket dolgozzunk ki a királis szénatomot tartalmazó származékok egyes enantiomerjeinek előállítása is. α-Amino-foszfonsavak körében először sikerült katalitikus enantioszelektív Michael addiciót sikeresen végrehajtani. Katalizátorként cukortartalmú koronaétereket és TADDOL-okat használtunk. Az előbbivel közepes, míg a másodikkal jó enantioszelektívitásokat értünk el. α-Amino-foszfinsavak körében kutatócsoportunknak először sikerült tiszta enantiomereket előállítani királis csoportot tartalmazó iminekből és alkil/aril-foszfinátokból. Abban az esetben, amikor királis szulfiniminekből indultunk ki egy érdekes átrendeződési reakciót tapasztaltunk. Külön alcsoportot képeznek az amino-ciklopropán-foszfinsavak, amelyek merevített oldalláncú aminosavaknak tekinthetők és az irodalomban egyáltalán nem szerepelnek. Diasztereoszelektív gyűrűzárással ciklopropánfoszfinsav-laktonokat szintetizáltunk. A lakton-gyűrű nyitásával kapott savamid, ill. savazid-származékok egyrészt a célvegyületekké alakíthatók, másrészt enzimes kinetikus reszolválással enantiomerekre bonthatók.
Results in English
Amino phosphonates and phosphinates as the phosphorus analogues of naturally occurring α-amino acids are finding increasing interests as building blocks of phosphopeptides, and as interesting model compounds in enzyme research. The preparation of the single enantiomers of these compounds still remains partly unsolved and needs new synthetic methods. In this project, a catalytic asymmetric Michael addition was successfully applied in the synthesis of chiral aminophosphonates. As chiral catalysts sugar containing crown ethers and TADDOLs were used with medium and good selectivity, respectively. We were the first to succeed in the enantioselective synthesis of substituted aminophosphinic acids from chiral imines and alkyl/aryl phosphinates. In the case we used enantiopure sulfinimines several unexpected by products were isolated and identified as a result of an interesting side reaction. α-Amino cyclpropane phosphinic acids as conformationally restricted amino acids form a newly synthesized subgroup. As the first step, we developed a diastereoselective cyclopropanation reaction providing cyclopropane lactones, then acid amides and azides were obtained by opening the lacton ring, following by enzyme catalyzed kinetic resolution resulting in useful intermediates as single isomers.
Full text http://real.mtak.hu/481/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó A.; Jászay Zs.; Hegedüs L.; Tőke L.; Petneházy I.: The first enantioselective synthesis of alpha-aminophosphinates, Tetrahedron Lett 44: 4603-4606, 2003
Szabó A.; Petneházy I.; Jászay Zs.: Synthesis of alpha aminophosphinates by the hydrophosphinylation of imines, Heteroatom Chem 14: 235-240, 2003
Nagy É.; Petneházy I.; Jászay Zs.; Szabó A.: Optikailag aktív alfa-amino-foszfonsav származékok előállítása királis indukcióval, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2003, 259-261, 2003
Szabó A.; Petneházy I.; Jászay Zs.: Alfa-Amino-foszfinsavak enantioszelektív szintézise, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2003 268-271, 2003
Szabó A.; Jászay Zs.; Tőke L.; Petneházy I.: Interesting by-products in the synthesis of chiral alpha-aminophosphinates from enantiopure sulfinimines, Tetrahedron Lett 45: 1991-1994, 2004
Petneházy I.; Szabó A.; Jászay Zs.; Tőke L.: Enantioselective synthesis of alpha-amino phosphinates, 16th International Conf. on Phosphorus Chem. Birmingham, 2004, 39, 2004
Jászay Zs.; Németh G.; Petneházy I.; Bakó P.; Tőke L.: Catalytic Enantioselective Synthesis of alpha-aminophosphonates, 16th International Conf. on Phosphorus Chem. Birmingham, 2004: 154, 2004
M. Jászay Zs.; Németh G.; Pham Troung S.; Petneházy I.; Tőke L.: Catalytic enantioselective Michael addition in the synthesis of alpha-aminophosphonates, Tetrahedron: Asymmetry 16: 3837-3840, 2005
Szabó A.; Petneházy I.; Jászay Zs.: Alfa-amino-foszfinsavak szintézise, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2002, 288-289, 2002
Back »