Genetikai kórképek hazai roma populatióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38117
típus K
Vezető kutató László Aranka
magyar cím Genetikai kórképek hazai roma populatióban
Angol cím Genetic disorders in Romani population
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Béres Judit
Karcagi Veronika
Szabó János
Varga Tibor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.137
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Biotinidase defektusos újszülöttek szűrése a betegek molekuláris genetikai analysise magyar kaukazoid és roma populatioban.Eredmények:Hazai vizsgálatok: 58 családban vizsgáltuk a specifikus biotinidáz enzymaktivitást a kiszűrt enzymhiányos családokban, Wolf és mtsai. (1983) módszerével, fél Magyarországi újszülöttpopulációban, kiemelve a hazai roma populatio érintettségét. Molekuláris genetikai mutációs vizsgálatok polymerase láncreakció/SSCP analysissel történtek. A betegek 60 %-a roma populációhoz tartozik. Öt családban fordult elő az 1595C>T (T532M) mutáció, amely founder (alapító)mutációnak felel meg, utóbbi eredeti megállapítás, általánosítás roma populatiora. További 1 biotinidáz defektusos betegnél a 15 95C-T /Q456H és egy másiknál kettős heterozygotaság volt kimutatható, így 511G>A és 1330G>C ( A171CT/D444H). Egy másik beteg részleges enzymhiánnyal heterozygota genotípusú volt 1595C>T (T532M) és heterozygota 13300 GyC (D444H) pontmutatióra. Egy beteg biotinidáz enzymaktivitása nulla volt, aki homozygota mutánsnak bizonyult 1568CyT (T532M)-re. 2. A galaktokináz (GALK1) gén P28T mutáció incidenciája galactokinase hiányos roma betegekben Európában.Összesen 803 nem rokon roma érintett beteget vizsgáltunk Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban, az össz. génhordozó ráta 1:47-nek adódott. Munkacsoportunk által detektált: P28T mutáció founder mutációnak minősíthető a GALK1 génben.
kutatási eredmények (angolul)
1.Neonatal screening for biotinidase deficiency in Hungary was made in 58 families with Wolf et. al. (1983) method. PCR/SSCP analysis was carried out. The patient’s 60% belong to Roma population. As founder mutation 1595C>T (T532M) mutation has been proven. 2.Mutation analysis of galaktokinase (GALK 1) gene in Rom. population. The P28T mutation in GALK 1 gene accounts for galaktokinase deficiency as founder mutation. 3.Population molecular genetic investgation for cystic fibrosis in C. and R. population. (Tiszalök, Tiszadada, Tiszanánás). The delta F 508 mutation occurred in 43%, with 0,144 homosygous index (HI), against of 50% with 0,127 HI in C. 4.Population genetic analysis of Y chromosome in R. population. Y STR systems were detected by gen RES DYS plex-1 and plex 2 cits,with Y markers DYS 19, DYS 389…in 201 C. and 196 R. The 2 Hungarian R. pop. were different. 5.Relevant pointmutations and polymorphysms for susceptibility for coronaria sclerosis in R. population, with light sicler (5-10 MTHFR, C677T polymorphism, ACE insertion and deletion polymorphism ID), plasminogen gene activator inhibitor (PAI 4/5) polymorphysm. Results: PAI4 allele was significantly more frekvent, while PAI5 and MTHFR C667T mutation were decreased. 6.Facioscapulohumeral dystrophy FSHD(Spinal Muscular Atrophy) and congenital myasthenia syndrome were analysed in Rom. population with PCR/RFLP. The 1267 delG (guanine deletion) as founder mutation of Rom. minority was proven.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/482/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. László, Á. Schuler, É. Sallay, E. Endreffy, Cs. Somogyi, Á. Várkonyi, Z. Havass, K. P. Jansen, B. Wolf: Neonatal screening for biotinidase deficiency in Hungary: clinical, biochemical and molecular studies, J. Inherit. Metab. Dis., 2003
Hunter M, Heyer E, Austerlitz F, Angelicheva D, Nedkova V, Briones P, Gata A, de Pablo R, László A... Perez-Lezaun A, Kalaydjieva LV.: The P28T mutation in the GALK1 gene accounts for galactokinase deficiency in Roma patients across Europe, Pediatr. Res., 2002
Dr. Beer Zsuzsanna, Dr. Pénzes Zsolt, Dr. Béres Judit, Prof. Dr. László Aranka, Dr. Csete Klára: Y-chromosoma STR (short tandem repeat) markerek vizsgálata hazai roma és nem-roma populatioban orientális népességekkel összevetve., Magyarok VI. Világkongresszusa, 2004
Prof. Dr. László Aranka, Dr. Sallai Éva, Dr. Schuler Ágnes, Dr. Somogyi Csilla, Dr. Endreffy Emőke, Dr. Havass Zoltán: Neonatal Screening specific enzyme and molecular genetic analysis for biotinidase deficiency of the Hungarian and Oriental patients/populations., Magyarok VI. Világkongresszusa, 2004
L. Kalaydjieva, H. Lochmüller, I. Tournev, F. Bas, J. Beres, J. Colomer, V. Guergueltcheva, R. herrmann, V. karcagi, R. King, T. Miyata, A. Müllner-Eidenböck, T. Okuda, V. M. Rasic, M. Santos, B. Talim, J. Vilchez, M. Walter, A. Urtizberea, L. Merlini: Neuromuscular disorders in the Roma population, Neuromuscular Disorders, 2005
A.S. Knisly,...A. László, L. Tiszlavicz...R. Thompson: Bile salt export pump(BSEP) deficiency is a significant rist factor for both paediatric and adult hepatobiliary malignancy., Gastroenterology (in press), 2006
Álmos Péter, Czibula Ágnes, Raskó István, László Aranka...Janka Zoltán, Kálmán János: A genetikai örökség növeli a magyarországi romák taupathia rizikóját, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, 2006
vissza »