Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata Észak-nyugat Dunántúlon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38119
típus F
Vezető kutató Pinke Gyula
magyar cím Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata Észak-nyugat Dunántúlon
Angol cím Phytosociological survey of weed communities on extensive fields in North-western Hungary
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Környezettudományi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Bauer Norbert
Brückner Dénes J.
Dancza István
Király Gergely
Pál Róbert
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.587
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék extenzív vetéseiben a következő vegetációtípusok leírására került sor: Nyári aszpektusban bázikus-meszes vályogos talajon a Camelino-Anthemidetum caucalietosum; semleges talajon (vagy a nagyobb mérvű intenzifikációval) a Camelino-Anthemidetum typicum, savanyú talajon pedig a Camelino-Anthemidetum scleranthetosum. Ezeket a típusokat, bázikus homokon a Sisymbrio-Anthemidetum, míg savanyú homokon a Spergulo-Anthemidetum váltja fel. A szubatlantikus klíma befolyása alatt savanyú vályog- és agyagtalajokon az Aphano-Matricarietum scleranthetosum uralkodik. A Capsello-Descurainietum a növekvő intenzifikációval alakul ki a Camelino-Anthemidetum termőhelyén. A Camelino-Anthemidetum-ot őszi aszpektusban a tarlókon a Stachyo-Setarietum váltja fel, míg az Aphano-Matricarietum termőhelyén a Chenopodio-Oxalidetum a jellemző tarlószövetkezet. A kapáskultúrákban az egész vizsgált területen, bár sokszor csak nagyon elszegényedett formában az Echinochloo-Setarietum terjedt el.
kutatási eredmények (angolul)
In the surveyed area the following vegetation units have been distinguished: Camelino-Anthemidetum caucalidetosum as summer-association on loamy calcareous soils, Camelino-Anthemidetum typicum on neutral soils (or by larger intensification), Camelino-Anthemidetum scleranthetosum on acidic soils. These units are substituted by Sisymbrio-Anthemidetum on basic sand, while by Spergulo-Anthemidetum on acidic sand. Under the effect of Submediterranean climate Aphano-Matricarietum scleranthetosum on acidic loam and clay prevails. Capsello-Descurainietum evolves with increasing intensification in habitat of Camelino-Anthemidetum. Camelino-Anthemidetum is substituted by Stachyo-Setarietum as autumn-association on stubble fields while in the habitat of Aphano-Matricarietum, Chenopodio-Oxalidetum is the typical stubble community. In row crop fields Echinochloo-Setarietum is the most frequent association.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/483/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pinke Gy; Schmidt D; Schmidmajer Á; Király G; Ughy P.: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez I., Kitaibelia 8: 161-184., 2003
Pinke Gy.: Letzte Vorkommen von Caucalion-Arten im Nordwesten Ungarns., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 19: 73-82., 2004
Pinke Gy: Domesztikáció és a gyomnövények, különös tekintettel a kultúrnövény-utánzó gyomokra., Botanikai Közlemények 92 (megjelenés alatt)., 2005
Pinke Gy: A szegetális gyomvegetáció fejlődése a szántóföldi tájhasználat és a növénybehurcolások tükrében Közép-Európában a neolitikumtól az újkorig., Tájökológiai Lapok, 3 (2): 219-231, 2005
Pinke Gy; Pál R; Mesterházy A; Király G; Szendrődi V; Schmidt D.; Ughy P; Schmidmajer Á.: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez II., Kitaibelia 11 (megjelenés alatt)., 2006
Pinke Gy; Pál R; Király G; Szendrődi V; Mesterházy A.: Atlanti-mediterrán gyomnövények előfordulása Délnyugat-Dunántúlon és Magyarország más területein., Flora Pannonica 3 (megjelenés alatt)., 2006
Pál R; Pinke Gy; Oláh E; Csiky J; Koltai J.: Untersuchung der Unkrautvegetation auf binnenwässrigen Ackerfeldern in Süd-West Ungarn., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Király G; Pinke Gy; Mesterházy A.: Veränderung der Verbreitung und Vergesellschaftung ausgewählter Segetalpflanzen in Westungarn: verschiedene Antworten auf die Umformung der Landwirtschaft., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Pinke Gy; Pál R; Király G; Szendrődi V; Mesterházy A.: The occurrence and habitat conditions of Anthoxanthum puelii Lecoq & Lamotte and other Atlantic-Mediterranean weed species in Hungary., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Pinke Gy: Die Ackerwildkraut-Gesellschaften extensiv bewirtschafteter Felder im Transdanubischen Mittelgebirge und dem Westungarischen Randgebiet, Tuexenia 27 (közlésre elfogadva), 2007
Pinke Gy; Pál R.: Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme, Alexandra Kiadó, Pécs 232 pp., 2005
vissza »