Phytosociological survey of weed communities on extensive fields in North-western Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38119
Type F
Principal investigator Pinke, Gyula
Title in Hungarian Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata Észak-nyugat Dunántúlon
Title in English Phytosociological survey of weed communities on extensive fields in North-western Hungary
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Institute of Environmental Sciences (University of Sopron)
Participants Bauer, Norbert
Brückner, Dénes J.
Dancza, István
Király, Gergely
Pál, Róbert
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.587
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék extenzív vetéseiben a következő vegetációtípusok leírására került sor: Nyári aszpektusban bázikus-meszes vályogos talajon a Camelino-Anthemidetum caucalietosum; semleges talajon (vagy a nagyobb mérvű intenzifikációval) a Camelino-Anthemidetum typicum, savanyú talajon pedig a Camelino-Anthemidetum scleranthetosum. Ezeket a típusokat, bázikus homokon a Sisymbrio-Anthemidetum, míg savanyú homokon a Spergulo-Anthemidetum váltja fel. A szubatlantikus klíma befolyása alatt savanyú vályog- és agyagtalajokon az Aphano-Matricarietum scleranthetosum uralkodik. A Capsello-Descurainietum a növekvő intenzifikációval alakul ki a Camelino-Anthemidetum termőhelyén. A Camelino-Anthemidetum-ot őszi aszpektusban a tarlókon a Stachyo-Setarietum váltja fel, míg az Aphano-Matricarietum termőhelyén a Chenopodio-Oxalidetum a jellemző tarlószövetkezet. A kapáskultúrákban az egész vizsgált területen, bár sokszor csak nagyon elszegényedett formában az Echinochloo-Setarietum terjedt el.
Results in English
In the surveyed area the following vegetation units have been distinguished: Camelino-Anthemidetum caucalidetosum as summer-association on loamy calcareous soils, Camelino-Anthemidetum typicum on neutral soils (or by larger intensification), Camelino-Anthemidetum scleranthetosum on acidic soils. These units are substituted by Sisymbrio-Anthemidetum on basic sand, while by Spergulo-Anthemidetum on acidic sand. Under the effect of Submediterranean climate Aphano-Matricarietum scleranthetosum on acidic loam and clay prevails. Capsello-Descurainietum evolves with increasing intensification in habitat of Camelino-Anthemidetum. Camelino-Anthemidetum is substituted by Stachyo-Setarietum as autumn-association on stubble fields while in the habitat of Aphano-Matricarietum, Chenopodio-Oxalidetum is the typical stubble community. In row crop fields Echinochloo-Setarietum is the most frequent association.
Full text http://real.mtak.hu/483/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pinke Gy; Schmidt D; Schmidmajer Á; Király G; Ughy P.: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez I., Kitaibelia 8: 161-184., 2003
Pinke Gy.: Letzte Vorkommen von Caucalion-Arten im Nordwesten Ungarns., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 19: 73-82., 2004
Pinke Gy: Domesztikáció és a gyomnövények, különös tekintettel a kultúrnövény-utánzó gyomokra., Botanikai Közlemények 92 (megjelenés alatt)., 2005
Pinke Gy: A szegetális gyomvegetáció fejlődése a szántóföldi tájhasználat és a növénybehurcolások tükrében Közép-Európában a neolitikumtól az újkorig., Tájökológiai Lapok, 3 (2): 219-231, 2005
Pinke Gy; Pál R; Mesterházy A; Király G; Szendrődi V; Schmidt D.; Ughy P; Schmidmajer Á.: Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez II., Kitaibelia 11 (megjelenés alatt)., 2006
Pinke Gy; Pál R; Király G; Szendrődi V; Mesterházy A.: Atlanti-mediterrán gyomnövények előfordulása Délnyugat-Dunántúlon és Magyarország más területein., Flora Pannonica 3 (megjelenés alatt)., 2006
Pál R; Pinke Gy; Oláh E; Csiky J; Koltai J.: Untersuchung der Unkrautvegetation auf binnenwässrigen Ackerfeldern in Süd-West Ungarn., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Király G; Pinke Gy; Mesterházy A.: Veränderung der Verbreitung und Vergesellschaftung ausgewählter Segetalpflanzen in Westungarn: verschiedene Antworten auf die Umformung der Landwirtschaft., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Pinke Gy; Pál R; Király G; Szendrődi V; Mesterházy A.: The occurrence and habitat conditions of Anthoxanthum puelii Lecoq & Lamotte and other Atlantic-Mediterranean weed species in Hungary., Z Pflanzenk Pflanzen Sh 20: (megjelenés alatt), 2006
Pinke Gy: Die Ackerwildkraut-Gesellschaften extensiv bewirtschafteter Felder im Transdanubischen Mittelgebirge und dem Westungarischen Randgebiet, Tuexenia 27 (közlésre elfogadva), 2007
Pinke Gy; Pál R.: Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme, Alexandra Kiadó, Pécs 232 pp., 2005
Back »