Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38122
típus K
Vezető kutató Szalai Zoltán
magyar cím Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében
Angol cím Role of the abiotic factors in the influence of available trace element content (regarding riparian ecotops)
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Bádonyi Krisztina
Jakab Gergely
Kertész Ádám
Madarász Balázs
Varga Imre
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.645
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás egy később kifejlesztendő olyan ''szakértői rendszer'' megalapozását szolgálta, amely képes egy hullámtereket érő nehézfém esetén a tényleges környezeti kockázat felbecslésére és segíti az adekvát kárelhárítás megtervezését. Ennek keretében elemeztük: Az ásványos különbözőségek szerepét az elméleti elérhetőségre; A folyópartok alakjának szerepét az öntések fizikai frakcionációjára és annak hatását azz elérhetőségre; Valamint a növényzeti mintázatok direkt és indirekt hatását a nehézfémek oldékonyságára és elérhetőségére. A fenti eredmények alapján osztályoztuk a Duna és a Tisza hullámterein található ökotópokat a nehézfémek elérhetősége szempontjából.
kutatási eredmények (angolul)
This study aimed to support an „expert system”, which can estimate the real heavy metal pollution induced hazards and helps to make adequate plans for exemption. Our activities focused on the followings: To clarify the role of distinct mineralogical properties of the Danube and Tisza floodplains on theoretical heavy metal availability; To explore the role of bank profiles on physical speciation of heavy metals and its effects on availability; And analyse the role of direct and indirect effects of vegetation anf of vegetation patterns on heavy metal solubility and bio-availability. All of studied ecotopes were classified from the viewpoint of heavy metal availability on the basis of our results.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/485/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalai Z.: A possible method for dating young channel sediments, 6.th International Conference on Geomoorphology, Zaragoza, Abstract CD Volume, 2005
Szalai Z.: Role of bank profile on physical speciation of floodplain sediments, 6.th International Conference on Geomoorphology, Zaragoza, Abstract CD Volume, 2005
Szalai Z., Jakab G., Madarász B: Estimating the vertical distribution of groundwater Cd and Cu contents in alluvial sediments (River Danube)., Saturated and Unsaturated Zone; Integration of process knowledge into effective models. La Gordialica Pavese, Rome. Pp. 303-312., 2004
Szalai Z., Varga I., Németh T, Jakab G., Madarász B., Tóth M: Heavy metal availability in Hungarian alluvial soils., 4th International Congress of European Society for Soil Conservation, Proceeding Book, MTA FKI, Budapest. Pp74-78., 2004
Szalai Z., Jakab G., Madarász B.: Predicting vertical distribution of groundwater cadmium and copper contents in alluvial soils of River Danube., ): 4th International Congress of European Society for Soil Conservation, Proceeding Book, MTA FKI, Budapest. Pp238-243., 2004
Szalai Z.: Heavy metal availability in the sediments and soils of the River Tisza and Danube floodplains”, 30th International Congress of IGU, Glasgow CD Volume, 2004
Szalai Z.: A new opportunity for dating methods of young alluvial sediments, 30th International Congress of IGU, Glasgow CD Volume, 2004
Szalai Z , Jakab G, Baloghné di Gléria M, Csuták M, Tóth A, Bádonyi K: A folyópartok alakjának szerepe a hullámtereken kiülepedő üledékek szemcse- és nehézfém frakcionációjában, a Duna és a Tisza példáján, Földrajzi Értesítő, 54. Pp. 61-84., 2005
Szalai Z. Varga I. Baloghné di Gléria M. Németh T: Nehézfémek elérhetőségét befolyásoló tényezők savanyú és meszes öntéstalajokban, Földrajzi Értesítő, Közlésre elfogadva, 2006
Szalai Z.: Biotikus és abiotikus tényezők hatása a nehézfémek növényi felvehetőségére hullámtereken (a hamvas szeder példáján), Tájökológiai könyv, Dialog Campus kiadó. (Közlésre elfogadva), 2007
Szalai Z.: A lépték szerepe a hatótényezők erősségében (avagy a nehézfémek elérhetősége hazai hullámtereken), 3. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD Volume. Budapest. ISBN 963 9545 12 0, 2006
Szalai Z.: Talajvíz réz- és ólom-tartalmának vertikális és temporális eloszlása a Duna hazai hullámtereinek fedőüledékében, Hungeo 2006, Pécs. Előadás kivonatok. Pp 87-88., 2006
Szalai Z., Varga I., Tóth M: A mikroklíma szerepe a talaj felvehető nyomelem-tartalmának alakításában, VI. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő. Előadások kivonata., 2003
Szalai Z., Jakab G.: Növényzeti mintázatok hatása a talajkémiai paraméterekre, VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest. Előadások és poszterelőadások kivonata., 2006
Szalai Z., Jakab G.: Effects of canalization on sediment quality of Danube, IAG Human Impacts on the Landscape Meeting. Pécs. 2006 május 26-27., 2006
Szalai Z., Di Gleria M., Jakab G.: Effects of channelization on natural levee development, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. (Közlésre elfogadva), 2007
Szalai Z., Jakab G.: Elemi növényzeti mintázatok hatása a talaj redox viszonyaira és kémhatására, Tájökológiai Lapok. (Közlésre elfogadva), 2007
vissza »