A föld pólusmozgásainak komplex vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38123
típus K
Vezető kutató Varga Péter
magyar cím A föld pólusmozgásainak komplex vizsgálata
Angol cím Complex study of the polar motion of the Earth
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
résztvevők Bencze Pál
Gráczer Zoltán
Martini Dániel
Mentes Gyula
Mónus Péter
Rózsa Szabolcs
Völgyesi Lajos
Závoti József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.392
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
-A projekt célkitűzések megvalósítása érdekében matematikai levezetéssel meghatároztuk a rugalmas, cseppfolyós maggal bíró Föld deformáció tenzorának összetevőit, a deformáció következtében fellépő inerciamomentum változásban a tömegátrendeződés és az alakváltozás arányát, általánosítottuk a MacCullagh egyenletet -A Föld forgásának hosszúperiódusú változásainak vizsgálata során becsléseket végeztünk bolygónk eredeti forgássebességének meghatározása céljából. Vizsgáltuk a földmágneses tér és a földforgás kapcsolatát. Eredményeink alátámasztják a Hold keletkezés ''giant impact'' elméletét és megmutatják, hogy a földi élet keletkezését a gyors tengelykörüli forgáshoz kötő elméletek nem tarthatóak. -A rövidperiódusú (egy évnél rövidebb) változásokat vizsgálva megállapítottuk, hogy a földrengések időbeli változásaira hatással vannak a Föld forgási vektorának változásai, a zonális árapály periódus tartományában lehetséges az árapály földrengéseket triggerelő hatása. Megmutattuk, hogy a globális hőmérsékletváltozásokat mintegy 25 napos késéssel követik a pólusmozgásban bekövetkező változások. -Mikrobarométert fejlesztettünk ki és üzemeltettünk a légtömegátrendeződések földforgásra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából -Szeizmológiai vizsgálataink eredményeként determinisztikus számítási eljárást dolgoztunk ki az egyes szeizmológiai zónák karakterisztikus földrengései közötti időintervallum hosszának becslésére.
kutatási eredmények (angolul)
-For accomplishment targets of the project equations were derived for the stress tensor components of an elastic Earth with liquid core, mathematical ratio was obtained to characterise the relative inputs of mass redistribution and surface variations in the temporal variations of moment of inertia due to deformation. The MacCullagh equation was generalised. -The original rotation speed of the Earth (4 Ga BP) was estimated with the use of paleorotation data. The relation of the rotation and the geomagnetic field was investigated too. Our results support the ''giant impact'' theory of Moon formation and show impossibility of theories of origin of the life on the Earth based on fast rotation. -In case of short periodic (annual/sub-annual) changes in Earth's rotation we concluded that the time-variations of earthquake occurrences is influenced by irregularities in axial rotation. There is a possible tidal triggering of earthquakes in frequency band of zonal tides. It was shown by us that the changes of polar motion are in a 25 day delay relative to global temperature variations. -Microbarometer was developed and used to study atmospheric mass redistributions with an aim to investigate their effect on Earth rotation. -As a result of our seismological investigations a procedure was introduced to estimate the time interval of characteristic earthquakes in case of different seismological regions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/486/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P. Varga: On the physical meaning of the zonal components of the geopotential, Journal of Geodynamics,39, 569-577, 2005
P. Varga, J. Engels, E. Grafarend: Temporal variations of the polar moment of inertia and the second degree geopotential. Journal of Geodesy, Journal of Geodesy,78, 187-191, 2004
P. Varga, Z. Bus, M. Kiszely: Strain rates, seismic activity and its variations within the Pannonian Basin, Reports on Geodesy,2(69), 149-.156, 2004
P.Varga, M. Kiszely,Z. Bus: Study of the temporal variation in seismic activity within the Pannonian basin, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica,39, 2-3, 327-338, 2004
D. Martini, K. Mursula, A Körmendi: Possible planetary excitation of earthquakes, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica,39,4,439-446, 2004
A.A. Schreider, Al. A. Schreider, P. Varga: Magnitude of geomagnetic field in the time-interval of chrons C1-M43, Oceanology,45,5, 785-789, 2005
P.Varga, C.Denis, K.R.Rybicki: Comment on the paper Fast tidal cycling and the origin of the life�, ICARUS,180, 277-280, 2006
P. Varga: Temporal variation of geodynamical properties due to tidal friction, Journal of Geodynamics (in print), 2006
Gy. Mentes: Atmospheric tide obtained by the microbarograph developed at the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Acta Geod. Geoph. Hung., 39(1), 39-48, 2004
P. Varga: Temporal variation of geodynamical properties due to tidal friction, Journal of Geodynamics (in print), 2006
P. Varga, D. Gambis, Ch. Bizouard, Z. Bus, M. Kiszely: Tidal influences through LOD variations on the temporal distribution of earthquake occurences, Journées 2005 "Systémes de Référence Spatio-Temporales" (in print), 2006
P. Varga, D. Gambis, Z. Bus, Ch. Bizouard: The relation between the global seismicity and the rotation of the Earth, Observatoire de Paris,UMR8630/CNRS,115-121, 2005
P. Varga, Gy. Mentes, I. Eperné Pápai: Theoretical description of the extensional and rotational strain tensor components, Marees Terrestres,136,10777-10786, 2002
Gy. Mentes: Microbarograph for investigation of geodynamical phenomena caused by atmospheric pressure variations influenced by lunisolar effects, Marees Terrestres,137,10893-10899, 2002
I. Eperné Pápai Gy. Mentes: The effect of atmospheric pressure on strain measurement at the Sopron Observatory, Hungary, Marees Terrestres,137,10901-10906, 2002
Völgyesi L.: A pólusmozgás fizikai alaypjai, Geomatikai közlemények, 5, 55-74, 2003
Völgyesi L.: A Föld precessziós mozgásának fizikai alaypjai, Geomatikai közlemények, 5, 75-90, 2003
P. Varga: Tidal friction, geodynamical properties and rotation speed in the remote geological past, Marees Terrestres, 136,10745-10750, 2002
D. Martini: Predictable Earthquakes?, Proceedings of the AGU Fall Meeting, 83,47, 2002
Varga P.: Árapály, árapálysúrlódás és a Föld forgásának története, Fizikai Szemle,9,324-330, 2002
Völgyesi L.: A nehézségi erőtér időbeli változása, Geomatikai Közlemények, 2005
P. Varga P., Z.Bus , K. Gribovszki: Use of geodetic informations in seismology, Proceedings of CEI Workshop „Natural Risks: Earthquakes and Co-seismic Associated Risks”,184-189, 2005
P. Varga: Geophysical geodesy beyond 2000, Geodesy, The Challange of the Third Millenium, Springer Verlag, 463-469, 2003
C. Denis, K.R. Rybicki , P.Varga: Secular change of LOD associated with a growth of the inner core, Astronomisches Nachrichten (in print), 2006
P. Varga, E. Groten, G. Sátori ,J. Zavoti: The rotation vector of the Earth and the Schumann resonance, Geophysical Journal International (in print), 2006
Völgyesi L.: A gravitációs tér időbeli változása, Geomatikai közlemények, 8, 181-192, 2003
vissza »