A véralvadás XIII-as faktora szubsztrátjaként szolgáló, illetve a XIII-as faktort gátló peptidek és peptid analógok szintézise és hatásuknak a vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38139
típus F
Vezető kutató Kárpáti Levente
magyar cím A véralvadás XIII-as faktora szubsztrátjaként szolgáló, illetve a XIII-as faktort gátló peptidek és peptid analógok szintézise és hatásuknak a vizsgálata
Angol cím The synthesis and testing of peptides and peptide analogue compounds which serve as substrates or inihibitors of blood coagulation Factor XIII
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Labóratóriumi Kutató Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program első felében aktivált XIII-as faktor (FXIIIa) szubsztrátokat kerestünk, majd olyan oligopeptideket próbáltunk előállítani, melyek a FXIIIa-t gátolják. A FXIII a véralvadási kaszkád utolsó szakaszában aktiválódik trombin és Ca2+ együttes hatására. Fő fiziológiás funkciója a fibrinláncok keresztkötése és az alfa2-plazmin inhibitornak (alfa2-PI), a fibrin polimerekhez való kötése. Egy olyan glutamin donor szubsztrátot készítettünk: Asn-Gln-Glu-Gln-Val-Ser-Pro-Leu-Thr-Leu-Leu-Lys (P12), mely megfelel az alfa2-PI N-terminális szekvenciájának. 1, A P12 fenti szekvenciájából kiindulva egyesével lecsökkentettük a szubsztrát tagszámát egészen négy aminosavig (Asn-Gln-Glu-Gln) és megszintetizáltuk az oligopeptideket. A tizenegytagú majdnem olyan jó szubsztrát, mint a dodekapeptid, míg a tíztagú erősebb kötődést, de valamivel kisebb aktivitást mutatott. A kilenctagúaktól rövidebbek lényegesen kisebb enzimaktivitást és kötődést adtak. 2, A szubsztrátként még jól használható oligopeptidek bizonyos aminosavait szisztematikusan más aminosavakkal cseréltük ki (Ser-Gly és Leu-Gly). A kapott eredmények alapján az a tíztagú peptid bizonyult a legmegfelelőbb szubsztrátnak, amelyiknek a 10-es pozíciójában a Leu helyett Gly van. 3, A gátlás vizsgálatánál azok a peptidek jöhettek számításba, amelyeknek kicsi a szubsztrát aktivitása, de elég jól gátolják FXIIIa-t. Sajnos nem találtunk számottevő gátlást mutató vegyületet.
kutatási eredmények (angolul)
In the first part of our research program we tried to find different substrates for activated Factor XIII (FXIIIa), later we synthesized oligopeptides which can inhibit FXIIIa. Factor XIII is activated in the last step of the coagulation cascade by the concerted action of thrombin and calcium ions. The main physiological function of FXIII is the cross-linking of fibrin chains and the linking of alfa2-plasmin inhibitor (alfa2PI) to the fibrin polymers. We synthesized a glutamine donor substrate Asn-Gln-Glu-Gln-Val-Ser-Pro-Leu-Thr-Leu-Leu-Lys (P12) corresponding to the N-terminal sequence of alfa2PI. 1, Starting with the sequence of P12 we tried to reduce the number of the amino acids from 12 to 4 (Asn-Gln-Glu-Gln) and synthesized the corresponding oligopeptide sequences. P11 oligopeptide substrate was quite as good as P12, while P10 showed stronger affinity to the enzyme, but less activity. Shorter peptides showed significantly less enzyme activity and poor binding. 2, In the next step, we systematically changed some of the amino acids in the original sequence (P12) with other amino acids (Ser-Gly and Leu-Gly). The best substrate proved to be the following: Asn-Gln-Glu-Gln-Val-Ser-Pro-Leu-Thr-Gly. 3, During the inhibition experiments we considered peptides with little substrate activity but still inhibiting Factor XIII. Unfortunately no considerable amount of compounds inhibiting FXIIIa could be found.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/489/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Moyle M. Peter, Olive Colleen, Ho Mei-Fong, Burgess Melinda, Kárpáti L, Good F. Michael and Toth Istvan: Method for the Synthesis of Multi-Epitopic Streptococcus pyogenes Lipopeptide Vaccines Using Native Chemical Ligation, J Org Chem 2006;71:6846-6850, 2006
Bereczky Zs, Balogh E, Katona É, Pocsai Zs, Czuriga I, Széles Gy, Kárpáti L, Ádány R, Édes I, Muszbek L: Modulation of the risk of coronary sclerosis/myocardial infarction by the interaction between factor XIII subunit A Val34Leu polymorphism and fibrinogen concentration in the high risk Hungarian population, Thrombosis Research 2007, in press, 2007
vissza »