Összefüggések a humuszsavak kémiai összetétele és a talaj biológiai aktivitása között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38141
típus K
Vezető kutató Csubák Mária
magyar cím Összefüggések a humuszsavak kémiai összetétele és a talaj biológiai aktivitása között
Angol cím Relations between the chemical compositions of humic acids and the biological activity of soil
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Posta József
Zsuposné dr.Oláh Ágnes
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajban a különböző humuszformák kialakulása mindig intenzív biológiai dinamika eredménye. Ebből következik, hogy a különböző talajtípusokon képződő humuszanyagok kémia tulajdonságai is eltérőek lesznek. Vizsgálatainkhoz különböző genetikai főtípusba tartozó és eltérő termőhelyi adottságokkal rendelkező talajokból izoláltunk huminsavat. Meghatároztuk a minták elemösszetételét és fémiontartalmát. A huminsavak szétválsztását a kapilláris elektroforézis (CE) módszer alkalmazásával oldottuk meg. Az elektroferogramok határozott eltérést mutattak és általában ujjlenyomat szerüen jellemzik a huminsavakat. Az eltérő kémiai környezetben lévő, H-tartalmú funkciós csoportok azonosítására 1H-NMR spektroszkópiai méréseket végeztünk. A proton NMR spektrumok a H-kötés módjáról, így a funkciós csoport típusáról nyújtottak információt. A talaj biológiai aktivitása és az uralkodó humuszforma szoros kapcsolatban vannak egymással, minthogy a humusz minőségi paraméterei biztosan utalnak a degradációs és humifikációs folyamatok intenzitására. Ezért mértük a talajok biológiai aktivitását . A biológiai vizsgálatok eredményit összevetettük a humusz minőségvizsgálati adatokkal és megállapítottuk, hogy a kis humusztartalommal rendelkező talajok estében a biológiai aktivitás időszakos ingadozása erőteljesebben érvényesül, mint a kötöttebb talajok esetében.
kutatási eredmények (angolul)
Natural organic acids consist of a mixture of well and ill defined organic acids. The structure and chemical behaviour of these organic acids is very complex. We examined native humic acids. They originate from different main types os soils. Soil samples were collected under grass vegetation. We supposed that the humification processes in these soils were different really. We determined elementar composition of these humic acids. Capillary electrophoresis was used to separation of humic acids. We used proton nuclear magnetic resonance sprectroscopy (1H-NMR) to study structure and main important functional groups of humic compounds. We measured biological activities of soils and studied correlation between biological activity and humus quality.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/490/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mária Csubák: Chemical properties of different soil humic acids, In: 5.Alps-Adria Scientific Workshop, 6-11,March 2006, Opatija, Croatia, 2006
Zsuposné Oláh Ágnes: Néhány mezőgazdaségi talaj mikrobiológiai aktivitásának összehasonlító értékelése, MTA SzSzBmegyei Tudományos Testületének Tudományos Ülése, 2005
Csubák M., Filius J., Van Riemsdijk W. H: A kadmium adszorpciójának modellezése goethiten, Talaj és környezet, 217-224, Debrecen, REXPO Kft. ISBN 963 9274 313, 2002
Zsuposné Oláh Ágnes - Kátai János- Bessenyei Mihály: A talaj biológiai aktivitásának vizsgálata talajműveléses tartamkísérletekben, Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés Nemzetközi Konferencia, 2002
Mária Csubák: Characterization of humic acids of different main type of soil, Geoderma, Vol. 127, NOS 3-4, "Aboudance and functions of natural organic matter species in soil and Water", 2005
Mária Csubák - Piroska Kovács: Charactereization of humic acids of different main types of soil, In: 9th Nordic IHSS Symposium , Sundsvall, Svédország p. 65, 2003
Mária Csubák: The role of pH and humic acids in mobility of heavy metals., In: Natural resources and sustainable development. 2003. Oradea, p: 70-72., 2003
Mária Csubák -Ágnes Oláh Zsuposné: Relations between the biological activity and the quality of humus in soils, Natural resources and Sustanable Development. International Scientific Session and Reviewed Papers. Oradea-Debrecen 369-377, RO ISBN 973-613-898-4. HU ISBN 963-9274-887, 2005
Csubák Mária, Zsuposné Oláh Ágnes: A humuszminőség és a biológiai aktivitás kapcsolata, Termékpálya, élelmiszer- és környezetbiztonság az agráriumban. SZIE, Gödöllő, 2005. október 7.,11,, 2005
Zsuposné Oláh Ágnes - Mária Csubák: The biological activity and the humus quality in different soils., Natural resources and Sustanable Development. International Scientific Session and Reviewed Papers. Oradea-Debrecen 123-130, RO ISBN 973-613-898-4. HU ISBN 963-9274-887, 2005
vissza »