Extrahepatikus és hepatikus szövődmények pathogenezise idült májbetegségekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38154
típus K
Vezető kutató Szalay Ferenc
magyar cím Extrahepatikus és hepatikus szövődmények pathogenezise idült májbetegségekben
Angol cím Pathogenesis of extrahep and hepatic complications in chronic liver diseases
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Belgyógyászati és Onkológiai Klinika I. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Kempler Péter
Kovalszky Ilona
Lakatos Péter
Tulassay Zsolt
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.726
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Primer biliaris cirrhosisban (PBC) magas szérum osteoprotegerin (OPG) és alacsony RANKL szintet mutattunk ki. A betegekben az OPG szintje szignifikánsan magasabb volt az egészséges kontrollokhoz, valamint az osteopeniás nőkhöz képest. Adataink szerint az OPG nem csak az oszteoblasztokból származhat. Ezt a lehetőséget támasztja alá, hogy krónikus C hepatitisben is magas OPG szintet mutattunk ki. Az ATP7B gén mutációit vizsgáltuk Wilson kórban. Összesen 11 különböző, köztük 3 új mutációt mutattunk ki. Adataink szerint más közép-európai országhoz hasonlóan Magyaroszágon is leggyakoribb a H1069Q mutáció. Kimutattuk, hogy a plazma nociceptin (NC) szint Wilson kórban és PBC-ben magas. Hepatocelluláris carcinomás betegekben és patkányban, kísérletes májrák esetén a liquorban, plazmában és daganatszövetben is nagyobb NC koncentrációt mértünk. Adataink szerint az extrém magas plazma NC szint a hepatocelluláris carcinoma egyik indikátora. Primer biliaris cirrhosisos betegekben bizonyítottuk, hogy a 24 órás szívfrekvencia variabilitás analízise érzékenyebb módszer az autonom neuropathia kimutatására. Kimutattuk, hogy az autonom diszfunkció a betegség súlyosságával és fennállásának idejével összefügg. A szérum leptin szintet primer biliaris cirrhosisban alacsonynak, a solubilis leptin receptor szintet pedig magasabbnak találtuk. Eredményeink hozzájárulhatnak a vizsgált betegségek és szövődményeik jobb megismeréséhez, a korai diagnózishoz és a megfelelő kezeléshez.
kutatási eredmények (angolul)
We found higher serum osteoprotegerin (OPG) levels in primary biliary cirrhosis (PBC) patients than in healthy controls and in osteopenic women. High OPG levels found in chronic C hepatitis might suggest that inflammatory process in the liver could also contribute to the elevation of osteoprotegerin. We investigated the ATP7B gene mutations in Wilson patients. 11 different mutations including 3 new ones were found. Similarly to other Central-Eastern European countries, the H1069Q mutation was the most frequent one. We reported, that the plasma nociceptin (NC) levels are elevated in Wilson disease and PBC. High NC levels were found in hepatocellular carcinoma patients and in cerebrospinal fluid, plasma and tumor tissue in experimentally induced liver cancer in rats. High NC plasma level seems to be an indicator for hepatocellular carcinoma. We proved that autonomic and sensory dysfunctions are frequent in PBC. 24-hour heart rate variability analysis is more sensitive, than standard cardiovascular tests for detection of both parasympathetic and sympathetic impairments. Autonomic dysfunction is related to the duration and severity of PBC. Lower serum leptin levels and higher soluble leptin receptor levels were was found in patients with primary biliary cirrhosis compared to the healthy controls. Our results may contribute to the better understanding of the pathomechanism of liver diseases and their complications, and also to the earlier diagnosis and appropriate treatment.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/494/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Folhoffer A, Horváth A, Hegedüs D, Firneisz G, Dunkel K, Willheim C, Ferenci P, Szőnyi L, Abonyi M, Lakatos PL, Szalay F: ATP7B gén mutációk magyarországi Wilson kóros betegekben. Példák a betegség változatos klinikai megjelenésére., Orv Hetil 2003; 144(51): 2509-2515, 2003
Hofer H, Szalay F, Lakatos P, Oesterreicher C, Willheim-Polli C, Pirker A, Trauner M, Datz C, Gschwantaler M, Habior A, Penner E, Ferenci P:: NOD2/CARD15 mutations in patients with primary biliary cirrhosis, Hepatology 2004;40: Suppl.1.:265A, 2004
A. Folhoffer, A. Horvath, T. Csak, P.L. Lakatos, M. Abonyi, L. Szőnyi, C. Willheim-Polli, P. Ferenci, F. Szalay:: Liver failure as presenting symptom in Wilson disease, Gut 2004;53(Suppl VI) A93, 2004
Folhoffer A, Horvath A, Csák T, Lakatos Pl, Szalay F:: Neurofibromatosis, cutan melanoma and hyper-thyroidism in a HCV positive patient treated with interferon, Z Gastroenterol 2004;42:403-452 P411, 2004
Csák T, Folhoffer A, Horváth A, lengyel G, Kóbori L, Szalay F:: Májtranszplantáció utáni krónikus C hepatitis recidívájának kombinált antivirális kezelése, Magyar Belorv Arch, 2004/2 Suppl 47., 2004
Keresztes K, Istenes I, Folhoffer A, Lakatos P, Horváth A, Csák T, Kempler P, Szalay F:: Az autonóm és szenzoros neuroptahia primer biliáris cirrhosisban, Magyar Belorv Arch 2004/2 Suppl 78., 2004
PL Lakatos, F Szalay, Z Tulassay, T Molnar, A Kovacs, B Gasztonyi, J Papp, Hungarian IBD Study Group, L Lakatos. Clinical presentation of Crohn’s disease: Association between familial disease, smoking, disease phenotype, extraintestinal manifestations and need for surgery., Hepatogastroenterology 2005;52:817-22., 2005
Ferencz V, Horvath Cs, Kári B, Gaál J, Mészáros Sz, Wolf Zs, Hegedűs D, Horvath A, Fohoffer A, Szalay F: Bone disorders in experimentally induced liver disease in growing rats, World J Gastroent 2005; 11: 7169-7173., 2005
Szalay F: Wilson kór 2003, Orv Hetil 2003;144(50):2451-2458, 2003
Szalay F, Hantos MB, Horvath A, Lakatos PL, Folhoffer A, Csák T, Hegedus D, Tekes K:: Increased nociceptin/orphanin FQ plasma levels in hepatocellular carcinoma, World J Gastroenterol 2004;10(1):42-45, 2004
Horvath A, Folhoffer A , Lakatos PL, Halász J, Illyés Gy, Schaff Zs, Hantos MB, Tekes K, Szalay F:: Rising plasma nociceptin level in a PBC patient during the development of HCC: a case report, World J Gastroenterol 2004;10(1):152-154, 2004
Lakatos PL, Bajnok E, Tornai I, Folhoffer A, Horvath A, Lakatos P, Habior A, Szalay F:: Insulin-like growth factor I gene microsatellite repeat, collagen type Ialfa1 gene Sp1 polymorphism, and bone disease in primary biliary cirrhosis, Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:753-759., 2004
Lakatos PL, Bajnok É, Tornai I, Folhoffer A, Horváth A, Lakatos P, Szalay F:: Csökkent csontásványianyag-tartalom és génpolimorfizmus primer biliaris cirrhosisban, Orv Hetil 2004;145:331-336., 2004
Folhoffer A, Horvath A, Csák T, Nébenführer L, Telkes M, Iványi A, Szalay F:: Neurofibromatosis, melanoma malignum és hyperthyreosis egy HCV-pozitív betegben, LAM 2004;14:349-352., 2004
Szalay F, Telegdy L, Szeli D, Csák T, Folhoffer A, Horvath A, Abonyi M, Szabó O, Rédei Cs, Nemesánszky E:: Rifaximin a hepaticus encephalopathia kezelésében. Multicentrikus tanulmány, LAM 2004;14:321-325, 2004
Szalay Ferenc:: Az ascites kezelése, Granum 2004 június Különszám 61-63., 2004
Lakatos L, Lakatos PL, Willheim-Polli C, Reinisch W, Ferenci P, Tulassay Z, Molnár T, Kovacs A, Papp J, Szalay F és Hungarian IBD Study Group,:: NOD2/CARD15 mutációk és a genotípus és fenotípus kapcsolatának vizsgálata Crohn-betegségben Magyarországon, Orv Hetil 2004;145:1403-1411., 2004
Keresztes K, Istenes I, Folhoffer A, Lakatos PL, Horvath A, Csak T, Varga P, Kempler P, Szalay F:: Autonomic and sensory nerve dysfuntion in primary biliary cirrhosis, World J Gastroenterol 2004;10:3039-3043., 2004
Csák Timea, Folhoffer anikó, Horváth Andrea, Lengyel Gabriella, Kóbori László, Szalay Ferenc:: Májtranszplantáció utáni krónikus C hepatitis recidivájának kombinált antiviráléis kezelése, Orv Hetil 2004;145(39):2003-2006, 2004
Firneisz G, Szonyi L, Ferenci P, Willheim C, Horvath A, Folhoffer A, Tulassay Z, Szalay F:: The other mutation is found: follow-up of an exceptional family with Wilson disease, Am J Gastroenterol 2004;99(12):2504-5., 2004
Horváth A, Folhoffer A, Csaák T, Komoly S, Szalay F:: Cryoglobulinaemiával és súlyos fokú polyneuropathiával járó krónikus C hepatitis gyógyult esete, Magy Belorv Arch 2004;57:194-197., 2004
Kalabay L, Prohászka Z, Füst G, Benkő Zs, Telegdy L, Szalay F, Tóth K, Gráf L, Jakab L, Pozsonyi T, Arnaud P, Fekete B, Karádi I:: Human fetuin/á2HS-glycoprotein levels in sera of patients with liver diseases, In: Progress in Liver Cirrhosis Research, Ed: Chen T.M., Nova Science Publishers Inc, Happauge, NY, USA 2004 pp: 100-110 (ISBN:1-59454-180-9), 2004
PL Lakatos, E Bajnok, C Willheim-Polli, P Ferenci, I Takacs, P Lakatos, F Szalay:: Gene polymorphisms in primary biliary cirrhosis: association with the disease and hepatic osteopathy., Liver Cirrhosis Research, Ed: Burns JL, Nova Science Publishers Inc., NY, USA, 2004, pp. 62-82. (ISBN:1-59454-155-8), 2004
Szalay F:: Krónikus hepatitis, Gasztroenterologiai Útmutató 2004. Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Szerk: Tulassay Zsolt, Medition Kiadó, Budapest, 2004. pp:89-95., 2004
Szalay F:: Zsírmáj és nem alkoholos steatohepatitis (NASH), Gasztroenterologiai Útmutató 2004. Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Szerk: Tulassay Zsolt, Medition Kiadó, Budapest, 2004. pp:100-103., 2004
Szalay F:: Májbetegségek diagnosztikájának elemei, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál. Szerk: Szarvas Ferenc, Csanády Miklós, Vécsi László, Medicina, Budapest 2004.pp:233-265., 2004
P.L. Lakatos, L. Lakatos, F. Szalay, C. Willheim-Polli, Z. Tulassay, T. Molnar, W. Reinisch, C. Österreicher, J. Papp, Hungarian IBD Study Group, P. Ferenci:: Genotype-phenotype associations in 527 Hungarian patients with Crohn’s disease: Common NOD2/CARD15 alleles and other exon4 mutations, Gut 2004;53(Suppl VI) A143, 2004
F. Szalay, A. Folhoffer, A. Horvath, T. Csak, A. Habior, I. Tornai, G. Speer, Z. Nagy, P. Lakatos, P.L. Lakatos:: Low serum leptin level in patients with primary biliary cirrhosis, Gut 2004;53(Suppl VI) A64, 2004
Csák T, Folhoffer A, Horvath A, Szeli D, Lakatos PL, Szalay F:: Adie~ syndrome and mesenterial lymphangioma in a patient with celiac disease and autoimmune hepatitis, Z Gastroenterol 2004;42:403-452 A18, 2004
Szalay F, Folhoffer A, Horvath A, Csak T, Tornai I, Habior A, Speer G, Nagy Z, Lakatos P, Lakatos PL:: Serum leptin levels in patients with primary biliary cirrhosis, Z Gastroenterol 2004;42:403-452 A146, 2004
Horváth A, Folhoffer A, Csák T, Zalatnai A, Hantos M, Tekes K, Lakatos PL, Szalay F:: Nociceptin in experimentally induced hepatocellular carcinoma, Z Gastroenterol 2004;42:403-452 P415, 2004
Lakatos PL, Willheim-Polli C, Folhoffer A, Horvath A, Csak T, Österreicher C, Habior: NOD2/CARD15 SNP8, 12 and 13 and other exon4 mutations and primary biliary cirrhosis (PBC) in hungarian and polish patients, Z Gastroenterol 2004;42:403-452 P423, 2004
Horvath A, Folhoffer A, Csak T, Lakatos PL, Zalatnai A, Hantos MB, Tekes K, Szalay F:: Increased nociceptin and nocistatin in plasma, cerebrospinal fluid and tumor tissue indicates altered opioid system in rats with experimental hepatocellular carcinoma, J Hepatol 2004, 40 (Suppl 1) A250, 2004
A Horvath, A Folhoffer, T Csak, PL Lakatos, MB Hantos, K Tekes, A Szíjártó, P Kupcsulik, A Kiss, J Halasz, Z Schaff, F Szalay:: High nociceptin content in human hepatocellular carcinoma tissue, Gastroenterology 2004, 126 (Suppl 2) A736, 2004
Horváth A, Folhoffer A, Csák T, komoly S, Szalay F:: Cryoglobulinaemiával és súlyos fokú polyneuropathiával járó krónikus C hepatitis gyógyult esete, Magyar Belorv Arch 2004/2 Suppl 70., 2004
Szalay F, Folhoffer A, Horváth A, Csák T, Habior A, Tornai I, Speer G, Nagy Zs, Lakatos P, Lakatos P.: Szérum leptin-szint és osteoporosis primer biliáris cirrhosisban, Magyar Belorv Arch 2004/2 Suppl 122., 2004
Horváth A, Folhoffer A, Csák T, Abonyi M, Telegdy L, Szabó O, Nemesánszky E, Szeli D, Rédei Cs, Szalay F:: A rifaximin indikációjának bővülése a nemzetközi irodalom tükrében, hazai tapasztalatok a hepatikus encephalopathia kezelésében, Magyar Belorv Arch 2004/2 Suppl 68., 2004
Folhoffer A, Horváth A, Csák T, Lakatos P, Abonyi M, Osztovits J, Kósa J, Szőnyi L,: Májelégtelenség Wilson-kórban, 100 Wilson-kóros beteg adataianak feldolgozása alapján, Magyar Belorv Arch 2004/2 Suppl 58., 2004
Ferencz V, Horvath Cs, Folhoffer A, Kári B, Gaál J, Mészáros Sz, Wolf Zs, Mester Á, Hegedüs D, Horvath A., Szalay F: A csontfejlődés zavara kisérletes mácirrhosisban, növekedésben lévő patkányokban, Ca és Csont 2005;8:52-58., 2005
Nemes B, Kóbori L, Gálffy Zs, Lengyel G, Doros A, Sárváry E, Perner F, Schaff Zs, Fazakas J, Szalay F, Feheér J, Járay J: A májátültetés szövődményeit és túlélési eredményeit befolyásoló tényezők Magyarországon, Orv Hetil 2005;146:1567-1574, 2005
J Nagy, A Folhoffer, A Horvath, T Csak, G Taba, K Szentmihályi, F Szalay, R Zelko:: Kinetic study of zinc sulphate release from lipophilic matrices prepared for the therapy of Wilson’s disease, Pharmazie 2005;60:524-526., 2005
Szalay F, Folhoffer A, Horvath A, Csak T, Speer G, Nagy Zs, Lakatos P, Horvath C, Habior A, Tornai I, Lakatos PL:: Serum leptin, soluble leptin receptor, free leptin index and bone mineral density in patients with primary biliary cirrhosis, Eur J Gastroenterol Hepatol 2005;17:923-928, 2005
PL Lakatos, L Lakatos, F Szalay, C Willheim-Polli, C Österreicher, Z Tulassay, T Molnar, W Reinisch, J Papp, G Mozsik, Hungarian IBD Study Group, P Ferenci: Toll-like receptor 4 and NOD2/CARD15 mutations in Hungarian patients with Crohn disease: phenotype-genotype correlations., World J Gastroenterol 2005;11:1489-95., 2005
Ferencz V, Horvath Cs, Folhoffer A, Kári B, Gaál J, Mészáros Sz, Wolf Zs, Mester Á, Hegedüs D, Horvath A., Szalay F: A csontfejlődés zavara kisérletes mácirrhosisban, növekedésben lévő patkányokban, Ca és Csont 2005;8:52-58., 2005
vissza »