Study of the biological function of telomerase enzyme with a new, chemically modified oligonucleotide telomerase inhibitor in tumor cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38163
Type K
Principal investigator Aradi, János
Title in Hungarian Telomeráz enzim biológiai funkciójának vizsgálata, egy új, potens, kémiailag módosított oligonukleotid telomeráz inhibítorral tumor sejtekben
Title in English Study of the biological function of telomerase enzyme with a new, chemically modified oligonucleotide telomerase inhibitor in tumor cells
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Biochemistry and Molecular Biology (University of Debrecen)
Participants Horváth, András
Jeney, András
Katona, Klára
Kiss, Csongor
Mező, Irén
Tárkányi, Ilona
Tőkés, Szilvia
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 8.812
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen projekt során kifejlesztettünk egy sorozat új oligonukleotid szerkezetű telomeráz inhibitort (IC50 kevesebb mint 50 nmol) melyek egy kémiailag módosított szakaszból [(s4dU)n], és egy a telomeráz RNS ellen tervezett antiszensz szakaszból állnak (kiméra oligonukleotidok). Bizonyítottuk, hogy ezek az inhibitorok kölcsönhatásba lépnek telomeráz protein és RNS alegységével is. Megszintetizáltuk az egyik inhibitor Cy5 jelzett származékát és kimutattuk, hogy bejut a sejtbe. Egy új kromatográfiás módszert fejlesztettünk ki az erősen módosított és kiméra oligonukleotidok tisztítására is. A telomeráz inhibitor (X8AS) sejtkulturában aktívnak bizonyult 20-30 nap alatt ölve meg a sejteket, jó egyezésben az ideális telomeráz inhibitorokra javasolt citotoxikus hatás kinetikájával. Azt találtuk, hogy a kémiailag módosított szakasz önmagában [előnyösen az (s4dU)35]), amellett, hogy erős inhibitora a telomeráznak, a HIV replikáció potens és nem toxikus inhibitora is. Vizsgálva a gátlás mechanizmusát megállapítottuk, hogy nem a korábban kimutatott reverz transzkriptáz és telomeráz gátló aktivitás a felelős a HIV ellenes hatásért. Az (s4dU)35 a vírus sejtbe való belépését gátolja igen erősen (IC50 = 3 ng/ml). A telomeráz inhibitorok degradációs termékeinek citotoxikus hatását vizsgálva kiderült, hogy az s4dUMP és s4UMP tumor sejtkultúrában apoptózist indukál.
Results in English
In this project we have developed a series of new oligonucleotide type telomerase inhibitor (IC50 less than 50 nmol) which are composed of a chemically modified moiety [(s4dU)n] and an antisense sequence designed against the telomerase RNA (chimeric oligonucleotides). Thus, the inhibitors are interacting with both the protein and the RNA subunit of the enzyme. We synthesized the Cy5-labeled derivative of an inhibitor molecule and proved that it can be taken up by the cell. We have developed a new chromatographic method for purification of the highly modified oligonucleotides including chimeric telomerase inhibitors. The telomerase inhibitor (X8AS) was active in cell culture killing the cells after 20-30 day treatment, in good agreement with the proposed mode of action for a telomerase inhibitor. It was found that the chemically modified part of the telomerase inhibitor [preferentially a (s4dU)35] beside its potent telomerase inhibiting activity, also inhibits the HIV replication. Studying the mode of action of the molecule it becomes clear that the earlier showed telomerase and reverse transcriptase inhibitory activity was not responsible for the antiviral activity. The (s4dU)35] inhibits the entry of the virus (IC50 = 3 ng/ml). We studied the citotoxic activity of the degradation products of telomerase inhibitors and found that s4dUMP and s4UMP induce apoptosis in tumor-cell culture.
Full text http://real.mtak.hu/496/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tarkanyi I; Horvath A; Szatmari I; Ségal-Bendirdjian E, Aradi J.: Kiméra oligonukleotidok, mint reverz transzkriptázok vagy telomerázok inhibitorai, Magyar szabadalmi bejelentés, P0500154, 2005
Horvath A; Aradi J.: Advantages of sodium perchlorate solution as mobile phase for purification of synthetic oligonucleotides by anion exchange chromatography, Anal. Biochem. 338, 341-343, 2005
Tarkanyi I; Horváth A; Szatmari I; Eizert H; Vámosi G; Damjanovich S; Ségal-Bendirdjian E; Aradi J;: Inhibition of human telomerase by oligonucleotide chimeras, composed of an antisense moiety and a chemically modified homo-oligonucleotide, FEBS Lett; 579:1411-1416, 2005
Horváth A; Tőkés S; Hartman T; Watson K; Turpin JA; Buckheit RW Jr; Sebestyén Z; Szöllősi J; Benkő I; Bardos TJ; Dunn JA; Fésüs L; D.Tóth F; Aradi J;: Potent inhibition of HIV-1 entry by (s4dU)35, Virology; 334:214-223, 2005
Back »