Az információcsere szerepe a bizalomalakulásban és hatása a szervezeti kapcsolatok hatékonyságára és igazságosságára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38185
típus F
Vezető kutató Molnárné dr. Kovács Judit
magyar cím Az információcsere szerepe a bizalomalakulásban és hatása a szervezeti kapcsolatok hatékonyságára és igazságosságára
Angol cím Informational aspects of trust and the impact exchange of information has on productivity and fairness of organizational relationships
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Pszichológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Inántsy Pap Judit
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.920
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk legmarkánsabb eredménye, hogy igazoltuk, a bizalmatlanság problémás elosztási döntési helyzetekben ésszerűtlen megoldásokhoz vezet. Az ésszerűtlenség egyik jellemző oka, hogy konfliktusos elosztási helyzetekben az emberek a problémákat hajlamosak kisebb részekre tagolni, továbbá a konfliktusmegoldás kézreeső eszközei lehetnek az olyan, a társas normákhoz kapcsolódó egyszerűsítések, heurisztikák, amilyen az egyenlőség-heurisztika is. A bizalmatlanság és a konfliktus-megelőző, konfliktus-elhárító heurisztikák kapcsolata azonban nem lineáris: legjellemzőbb a használatuk azokban a kapcsolatokban, melyek közepesen erős összetartással, bizalommal jellemezhetők: a gyenge, rossz, válságos kapcsolatokban a kapcsolatépítő-konfliktuskerülő motívum gyenge, az erős kapcsolatok esetében pedig az érdekek kölcsönös és kreatív összehangolásához nincs szükség ilyen normatív egyszerűsítésekre. Ez a tapasztalat visszaigazolja az ilyen heurisztikák társas funkcióját a konfliktusmegoldásban, kapcsolatépítésben.
kutatási eredmények (angolul)
The strongest message of our reseach project is that distrust destroys the efficiency of allocations when the allocation task is relatively complex. The loss in efficiency comes from the usage of a narrower focus to the task (the whole task is split into smaller parts instead of a wholistic focus); and- in our case- from the more frequent usage of such social heuristics like equality heuristic is. However, the relationship between trust and the use of equality heuristic is not linear: People most tend to use them when their relationships in the social unit (trust in authority, social bonds, cohesion...) are neither too weak nor very stable. This finding streightens our knowledge about the function of social heuristics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/498/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Judit: Szociálpszichológiai megfontolások a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási problémáihoz, A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrálásának pszichológiai háttere, Szerk: Münnich Ákos, megjelenés éve: 2006, Eötvös Kiadó (in press), 2006
Kovács Judit: Hatékonyság és Méltányosság- Egy ultimátumjáték Kísérletes Tapasztalatai, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005. LX.1.235-257., 2005
Werner Güth, Kovács Judit: Mistrust is costly, EAWOP-Isztambul konferencia-CD, 2006
Kovács Judit, Werner Güth: Effective equite experiences from an ultimatum experiment, IAREP-Prága konferencia-CD, 2006
Kovács Judit, Csízik Tímea: A csoportlégkör, a vezető iránti bizalom, és az elosztási helyzetekben alkalmazott társas heurisztikák alkalmazásának kapcsolata egy kérdőíves szervezeti kutatás tükrében, Alkalmazott Pszichológia, közlésre előkészítve, megjelenés várható éve: 2006, 2006
vissza »