Informational aspects of trust and the impact exchange of information has on productivity and fairness of organizational relationships  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38185
Type F
Principal investigator Molnárné dr. Kovács, Judit
Title in Hungarian Az információcsere szerepe a bizalomalakulásban és hatása a szervezeti kapcsolatok hatékonyságára és igazságosságára
Title in English Informational aspects of trust and the impact exchange of information has on productivity and fairness of organizational relationships
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Debrecen)
Participants Inántsy Pap, Judit
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.920
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk legmarkánsabb eredménye, hogy igazoltuk, a bizalmatlanság problémás elosztási döntési helyzetekben ésszerűtlen megoldásokhoz vezet. Az ésszerűtlenség egyik jellemző oka, hogy konfliktusos elosztási helyzetekben az emberek a problémákat hajlamosak kisebb részekre tagolni, továbbá a konfliktusmegoldás kézreeső eszközei lehetnek az olyan, a társas normákhoz kapcsolódó egyszerűsítések, heurisztikák, amilyen az egyenlőség-heurisztika is. A bizalmatlanság és a konfliktus-megelőző, konfliktus-elhárító heurisztikák kapcsolata azonban nem lineáris: legjellemzőbb a használatuk azokban a kapcsolatokban, melyek közepesen erős összetartással, bizalommal jellemezhetők: a gyenge, rossz, válságos kapcsolatokban a kapcsolatépítő-konfliktuskerülő motívum gyenge, az erős kapcsolatok esetében pedig az érdekek kölcsönös és kreatív összehangolásához nincs szükség ilyen normatív egyszerűsítésekre. Ez a tapasztalat visszaigazolja az ilyen heurisztikák társas funkcióját a konfliktusmegoldásban, kapcsolatépítésben.
Results in English
The strongest message of our reseach project is that distrust destroys the efficiency of allocations when the allocation task is relatively complex. The loss in efficiency comes from the usage of a narrower focus to the task (the whole task is split into smaller parts instead of a wholistic focus); and- in our case- from the more frequent usage of such social heuristics like equality heuristic is. However, the relationship between trust and the use of equality heuristic is not linear: People most tend to use them when their relationships in the social unit (trust in authority, social bonds, cohesion...) are neither too weak nor very stable. This finding streightens our knowledge about the function of social heuristics.
Full text http://real.mtak.hu/498/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács Judit: Szociálpszichológiai megfontolások a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási problémáihoz, A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrálásának pszichológiai háttere, Szerk: Münnich Ákos, megjelenés éve: 2006, Eötvös Kiadó (in press), 2006
Kovács Judit: Hatékonyság és Méltányosság- Egy ultimátumjáték Kísérletes Tapasztalatai, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005. LX.1.235-257., 2005
Werner Güth, Kovács Judit: Mistrust is costly, EAWOP-Isztambul konferencia-CD, 2006
Kovács Judit, Werner Güth: Effective equite experiences from an ultimatum experiment, IAREP-Prága konferencia-CD, 2006
Kovács Judit, Csízik Tímea: A csoportlégkör, a vezető iránti bizalom, és az elosztási helyzetekben alkalmazott társas heurisztikák alkalmazásának kapcsolata egy kérdőíves szervezeti kutatás tükrében, Alkalmazott Pszichológia, közlésre előkészítve, megjelenés várható éve: 2006, 2006
Back »