Alkalmazott matematikai módszerek a geodéziában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38190
típus K
Vezető kutató Závoti József
magyar cím Alkalmazott matematikai módszerek a geodéziában
Angol cím Advanced mathematical methods in the geodesy
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
résztvevők Battha László
Kalmár János
Somogyi József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.320
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 4 éves kutatás során a geodéziában előforduló idősorok vizsgálati módszereinek kidolgozására került sor. A Föld forgási tengelyének időbeli vándorlását analizálva a darmstadti Műszaki Egyetem kutatóival kimutattuk, hogy a pólusmozgás napos és félnapos periódusokkal is rendelkezik. Ez az eredmény nemzetközileg is első közlésnek számít. A kidolgozott matematikai módszer alkalmas a pólus jövőbeli mozgásának a statisztikai becslésére. A generalizált harmonikus analízis alkalmazásával a trigonometrikus szűrési technikát elmélyítettük, és segítségével a pólusmozgás csaknam ideális szűrését sikerült elvégezni. A Kálmán szűrési technikát mesterséges holdak pályaelemzésére használtuk. A nemlineáris kiegyenlítés módszereket a 7 paraméteres 3D hasonlósági transzformáció megoldására dolgoztuk ki. Az általunk kidolgozott matematikai modell elméletileg javítja meg a szakirodalomban eddig ismeretes módszereket.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the 4 year long research, the examination methods of the time series occurring in the geodesy were elaborated. Analysing the temporal wandering of the rotating axis of the Earth, we have shown with the researchers of the Technical University of Darmstadt that the polar motion bears 24 and 12 hour long periods as well. This result is firstly announced even in international terms. The elaborated mathematical method is suitable for the statistical estimation for the future motion of the pole. We have made the trigonometrical filtering technique more profound by applying the generalised harmonical analysis, and with its help, nearly the ideal filtering of the polar motion could be completed. We have applied the Kálmán filtering technique for analysing the orbit of artificial satellites. We have elaborated the nonlinear adjusting methods for the solution of the 7 parameter 3D similarity transformation. The mathematical modell elaborated by us fixes the methods known so far in literature in theoretical terms.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/500/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Závoti J: Generalization of spline interpolation for geodynamic models, Acta Geod. Geoph. Hung, 2004
Denis C, Schreier A, Varga P, Závoti J: Despinning of the eart rotation in the geological past and geomagnetic paleointensities, Journal of Geodynamics, 2002
Varga P, Závoti J, Denis C, Schreider A: Complex interpretation of the earth despinning history, Springer Verlag, 2002
Bácsatyai L, Závoti J: Transzformációk a geoinformatikában, Geomatikai Közlemények, 2001
Závoti J: Mesterséges holdak pályaelemeinek meghatározása matematikai modellekkel, Geomatikai Konferencia, 2002
Battha L: A relatív tájékozás paramétereinek robusztus becslése, Geomatikai Közlemények, 2001
Somogyi J: A projektív invariánsok és szerepük a digitális fotogrammetriában, Geomatikiai Közlemények, 2001
Kalmár J: Robusztus becslési módszerek a geodéziában, geomatikai Közlemények, 2001
Závoti J: A spline interpoláció alkalmazása geodinamikai modellekben, Geomatikai Közlemények, 2002
Schuh H, Varga P, Seitz T, Boehm J, Weber R, Mentes Gy, Závoti J, Westerhaus M: Sub-semidiural variation of the EOP observed by space geodesy compared with other geophysical phenomena, Journées 2001 Observatoire de Paris, 2003
Závoti J: Térinformatikai adatmodellek, Geoinformatikai Konferencia, 2003
Závoti J: A térinformatika legújabb eredményei, Matematikai Szeminárium, Debrecen, 2004
Kalmár J: Digitális felületmodell nagypontosságú reprezentációja csökkentett adatpont halmazzal, Geomatikai Konferencia, 2004
Závoti J: Gráfelméleti algoritmusok és transzformációk a térinformatikában, Térinformatika 2004, 2004
Battha L: Relative orientation with constrains for invariant geometric elements, Acta Geod. Geoph. Hung., 2004
Papp G, Benedek J, Kalmár J: Gravity investigation on Dunaföldvár test area, Landslide monitoring of loess in Dunaföldvár, 2004
Závoti J: 3D transzformáció zárt megoldása, Geomatikai Konferencia, 2004
Závoti J: Gráfelméleti algoritmusok és transzformációk a térinformatikában, Térinformatikai Konferencia, 2004
Závoti J, Somogyi J, Kalmár J, Battha L: Research in Mathematical Geodesy, Acta Geod. Geoph. Hung, 2005
Závoti J: A 7 paraméteres 3D transzformáció egzakt megoldása, Geomatikai Közlemények, 2005
Varga P,Groten E,Sátori G,Závoti J: The rotation vektor of the Earth and the global temperature, Geophysical Research Abstract, 2005
Kalmár J: Digitális felületmodell nagypontosságú reprezentációja csökkentett adatpont halmazzal, Geomatikai Közlemények, 2005
Závoti J, Jancsó T: The solution of the 7 parameter datum transformation problem with- and without Gröbner basis, Acta Geod Geoph, 2006
Závoti J: Die Lösung der 7-parametrigen Datumtransformation mittels des Gauss-Jacobi Algorithmus, Zürich ETH, 2005
Papp G, Benedek J, Kalmár J: Gravitációs kutatások az MTA GGKI-ban, Sopron, 2005
vissza »