Csapdázott atomgázok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38202
típus K
Vezető kutató Csordás András
magyar cím Csapdázott atomgázok
Angol cím Trapped atomgases
zsűri Fizika
Kutatóhely Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport (HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.860
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Csapdázott Fermi-gázok egy nyílt héj modelljében algebrai és numerikus módszerrel határoztuk meg az alapállapot szerkezetét. Azt találtuk, hogy az alapállapot s-spinű fermionok esetén (2s+1) részecskéből álló fürtök (klaszterek) együttesével írható le, ha a részecskeszám (2s+1) többszöröse. Zérus hőmérsékletű csapdázott atomokra vizsgáltuk a részecskék kollektív gerjesztéseinek spektrumát a hidrodinamikai közelítésben. Numerikus eljárást adtunk tetszőleges kollektív gerjesztés meghatározására, amennyiben a gáz állapotegyenlete valamilyen mikroszkopikus modellből ismert. A módszerrel a hidrodinamikai közelítés módusai numerikusan egzaktul számolhatók. Meghatároztuk a csapdázott szuperfolyékony gáz kollektív gerjesztéseinek spektrumát a BCS határesettől a BEC határesetig a Feshbach-rezonancia tartományán is keresztülhaladva a lokális sűrűség modell alapján. Csapdázott, feles spinű rendszerek esetén a szuperfolyékony rendszer lokális sűrűség közelítését továbbfejlesztettük a sűrűség deriváltjait tartalmazó tagok kiszámításával és a bővített egyenletek megoldásával. A fellépő teljes elliptikus integrálok kezelésére kidolgozott analitikus és numerikus módszereink segített a Rashba-billiárdok állapotsűrűségének és szintstatisztikájának a vizsgálatában.
kutatási eredmények (angolul)
In the one open-shell model for fermions we have calculated both analytically and numerically the structure of the ground state. If s denotes the spin of the fermions we have found that the ground state consists of clusters of (2s+1) particles at particles numbers of integer multiples of (2s+1). At zero temperature we have investigated the spectra of collective excitations using hydrodynamical approach to the problem. We gave a numerical method for determining arbitrary excitations, provided the equation of state of the atom-gas in question is known from some microscopic model. By the method the modes in the hydrodynamical approach can be calculated in a numerically exact way. We have calculated the collective excitations of a trapped superfluid Fermi gas in the BCS-BEC transition through the Feshbach resonance using the mean-field BCS model. We have improved the local density approximation for trapped fermions with spin one-half by including the gradient corrections in the self-consistent equations for the gap and the density. The method how we have treated the complete elliptic integrals in the previous problem helped us to calculate the density of states up to third order corrections and unfold the spectra for the nearest neighbor level-spacing distribution of Rashba-billiards.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/505/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Csordás A; Szépfalusy P; Szőke É: Clustering of Fermi particles with arbitrary spin, Phys Rev Lett 92: 090401, 2004
Cserti J; Csordás A; Zülicke U: Electronic and spin properties of Rashba billiards, Phys Rev B 70: 233307, 2004
Csordás A; Cserti J; Pályi A; Zülicke U: Rashba billiards, cond-mat/0512397, 2005
Csordás A; Szőke É; Szépfalusy P: Cluster states of fermions in the single l-shell model, cond-mat/0511734, 2005
Csordás A; Adam Z: Collective excitations of trapped Fermi or Bose gases, cond-mat/0512584, 2005




vissza »