A Rákóczi szabadságharc kiadatlan levéltári forrásainak feltárása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38212
típus K
Vezető kutató Czigány István
magyar cím A Rákóczi szabadságharc kiadatlan levéltári forrásainak feltárása
Angol cím Researches on the unpublished sources of the Rákóczi-War of Indipendence
zsűri Történelem
Kutatóhely HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
résztvevők Bánkúti Imre
Mészáros Kálmán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.810
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A forrásfeltárást végeztünk az Országos Levéltár állagai közül: A Rákóczi-szabadságharc levéltárában G15-G 28-as szekcióiban; a Forgách család levéltárában P 287; a Károlyi levéltárban P 396, P 1507; a Radvánszky levéltárban P566, a Batthyány család levéltárának missiles anyagában, a Csáky levéltárban P 72, 73, Esterházy Pál irataiban P 125. Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának különböző állagaiban. Bécsben a Hofkammerarchív év Kriegsarchív, továbbá az Österreichisches Nationalboibliotek vonatkozó anyagaiban. Pozsonyban a cseszneki Esterházy és a Pálffy család levéltárában. Az itt feltárt anyagokról mintegy 2100 canon- és 9300 xeroxmásolat készült. 2. A forrásfeltárás és kiadásra történő előkészítés keretében elkészült Forgách Simon gróf 1704 áprilisa és 1706 márciusa között II: Rákóczi Ferenchez, Bercsényi Miklóshoz és Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és egyéb iratainak jegyzetelt kézirata összesen 9 ív terjedelemben. 3. A feltárt forrásanyag felhasználásával összesen tizenkét tanulmányt és egy forráspublikációt készítettünk. 4. Elkészült és az Argumentum kiadó gondozásában idén várhatóan megjelenik a Forgách Simon tábornagyról szóló életrajz. Terjedelme 12,5 ív. 5. A kutatás eredményeinek felhasználásával a program ideje alatt tizenöt előadást tartottunk.
kutatási eredmények (angolul)
. We studied sources in the divisions of the Hungarian National Archives – Archive of Rákóczi’s Insurrection, sections G15–28; Archive Forgách, section P287; Archive Károlyi, sections P396, P1507; Archive Radvánszky, section P566; Archive Batthyány, Missiles; Archive Csáky, sections P72–73; Papers of Pál Esterházy, section P125 –, in the divisions of the Manuscript Archive of the National Széchényi Library, in the related material of the Hofkammerarchiv, the Kriegsarcghiv and the Österreichisches Nationalbibliothek in Vienna as well as in the Archives of the families Esterházy of Csesznek and Pálffy in Pozsony (Bratislava). We had the opportunity to take some 2100 Canon and 9300 Xerox copies of the uncovered material. 2. Within the frame of the program an annotated manuscript (of 9 author’s sheets) has been completed from the papers of Simon Count Forgách, and his letters written to Ferenc II Prince Rákóczi, Miklós Count Bercsényi and Sándor Count Károlyi between April 1704 and March 1706. 3. With the use of the uncovered sources 12 studies and 1 publication of sources have been made. 4. The biography of Field Marshal Simon Forgách (12.5 author’s sheets) is completed and is to be published by the Argumentum Publishing House this year. 5. On the basis of the researches 15 lectures have been delivered during the time of the program.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/509/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánkúti Imre: Balsors vagy szükségszerűség? (Trencsén 1708. augusztus 8.)., Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum Kiadó. 2005. 61-74. o., 2005
Mészáros Kálmán: Egy reprezentatív testőrszázad II. Rákóczi Ferenc udvarában., Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum Kiadó, 469-477. o., 2005
Czigány István: Forgách Simon a király katonája., Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum Kiadó, 117-134, 2005
Czigány István: Sztereotípiák és kérdőjelek. A Rákóczi-szabadságharc hadügyi problémái., Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Magyar Történelmi Társulat Szerk. Katona Csaba Budapest, 31-46. o., 2004
Mészáros Kálmán: Csajághy János kuruc brigadéros halála. Adalék Thaly Kálmán történetírói módszeréhez., Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. A Magyar Történelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. Szerk.: Katona Csaba Bp. 2004. 47-55. o., 2005
Czigány István: The Millitarised Socitey and the War of Independence of Prince Ferenc II Rákóczi, Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. 5. évf 2004/3-4. sz. 203-213.o., 2006
Czigány István: Forgách Simon gróf. Egy katonaélet kérdőjelei., A Nógrád Megyei Levéltár Évkönyve (megjelenés alatt), 2006
Mészáros Kálmán: Egy fogolynévsor va Rákóczi szabadságharcból . 1705 február 4., Hadtörténelmi Közlemények, 118. évf 2005. 811-834. o., 2005
Mészáros Kálmán: A szerb-kuruc megbékélési törekvések egyik szorgalmazója. Hellebronth János kuruc ezereskapitány.., A Pécsi Egyházmegye a 17-18. században. Szerk.: Fedeles Tamás-Varga Szabaolcs Pécs, 2005. 52-66. o. o., 2005
Bánkúti Imre (Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta ): II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707. május 24-1710. február 28., Budapest, 2005 (Az OTKA szám feltuntetve a könyv előszavának végén), 2006
Czigány István: 1705. Forgách Simon főparacsnoki működése Erdélyben., A Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei (megjelenés alatt), 2006
Mészáros Kálmán: Egy derék kuruc törzstiszt. Földvári László alazredes nógrádi várkapitány., A Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei (megjelenés alatt), 2006
Mészáros Kálmán: Gyürky Pál. Egy pesszimista kuruc generális., A Nógrád Megyei Levéltár Évkönyve (megjelenés alatt), 2006
vissza »