Környezeti tényezők hatása egyes laktobacillusok biogén amin és bakteriocin bioszintézisére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38215
típus K
Vezető kutató Halász Anna
magyar cím Környezeti tényezők hatása egyes laktobacillusok biogén amin és bakteriocin bioszintézisére
Angol cím Effect of environmental factors on biogenic amine and bacteriocin biosynthesis of certain lactobacilli
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Biológiai Osztály (Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet)
résztvevők Baráth Ágnes
Beczner Judit
Csibrikné Németh Edina
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Három autentikus laktobacillus törzs, Lb.plantarum 2142, Lb. casei subsp.casei 2750 ,és Lb. curvatus 2770, szaporodását és bakteriocin termelét vizsgáltuk a tápköözeg összetétel függvényében. Mindhárom esetben MRS tápközegben volt a legjobb szaporodás, de a pepton víz+ YE illetve pepton víz + y e3 glükóz-on is számottevő növekedés következett be. A növényi alapú tápoldtok közül TJ-on kisebb növekedés lépett fel mint cékla-illetve csicsókalén. A gátlóhatást vizsgálva ateszt mikroorganizmusokkal ( baktérium, élesztő és penész) szembeni aktivitás termelő törzs függő. Egyazon törzs esetén a tápközeg összetételnek is hatása van, de a gaátló aktivitás nem mutat összefüggést az adott táplén észlelt szaporodással ,ami arra mutat, hogy a bakteriocin termelés nem szaporodáshoz kötött, a stacioner azakszban lép fel.A biogén aminszintézist elsődlegesen a hozzáférhető szabad aminósav koncentráció, az aminósav dekarboxiláz (ADC) és az amonóoxidáz(AO) befolyásolja. Peptid kötésben levő aminósav szubsztrázum esetén a proteáz aktivitás a meghatározó. MRS tápközegben a legnagyobb proteáz aktivitású törzs termelt legnagyobb amin-koncentrációt. Mind az ADC mind az AOerős szubsztrát koncentráció függést mutat 0-1 mg/ml ,ill. 0-0,004 mg/ml tartományban. A H2O2 szintézis a vizsgált törzsek estén jelentősen eltér, MRS-n szporítoot sejtek közül az Lb.2142 ,mig TJ. a 2770 volt legaktívabb.A képződött 0.03 mM H2Os nem okozott sejtkárosodást .
kutatási eredmények (angolul)
We investigated in case of 3 authentic lactobacilli( Lb. plantarum 2142, Lb. casei subsp. casei 2750 and Lb. curvatus 2770) the influence of medium composition on growth and bacteriocin production.For growth MRS was the best, but pepton water + YE andpepton water+YE3glucose resulted also considerabel growth. Among the plant-based media TJ resulted lower groth than red beet and Jerusalem artichoke juices. Inhibitory activity aginst test microorganisma ( bacteria, yeaste, moulds) is dependent on the producer strain. in case of the same Lb. the medium composition has also influence, but inhibitory activity shows no correlation with growth rate in the same substrate, this means that bacteriocin sínthesis is not growth phase dependent it occurs in the stationary phase.Biogenic amins production is mainly influenced by the free amino acid present, the amino acid decarboxylae ADC) and aminooxidase8AO) activities. Whe n amino acid is peptide bound ,the proteinase activity is rate limiting. In MRS medium highest amine content was detected by higheat protease activity Lb. strain.Both ADC and AO are highliy sutrate conc. dependent in the range of 0-1mg/ml and 0-0.004 mg/ml resp. H2O2 production of the strains is highly different, among MRS grown cells Lb.2142, while on TJ Lb. 2770 where most active producers. The synthesized concnetration 0.03mM did'nt result cell damage of the producer Lb.2142
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/510/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sándor,E., Németh, E., Zalán,Z.: Selection of lactic acid bacteria for fermentation of root vegetables, 2. Central Eur. congr. on Food, 26-28. april, Budapest, Book of Abstracts, P-N_65, p.229, 2004
Sándor, E.: Sárga répa nitrát és nitrit tartalmának alakulása tejsavas fermentáció során, MÉTE XV. Országos Tud. Diákköri Konf előadásainak tartalmi kivonata, p.101-104. BKÁE ÉTK,, 2004
Baráth, Á.,Halász,A., Németh,E., Zalán,Z.,: Selection of LAB strains for fermented red beet juice, Eur.Food Res.Rechnol. 218, 184-187, 2004
Baráth, Á.,Halász,A., Németh,E., Zalán,Z.,: Selection of LAB strains for fermented red beet juice, Eur.Food Res.Rechnol. 218, 184-187, 2004
Zalán,Z., Németh,E., Baráth,Á., Halász,A.: the influence of growth medium on antibacterial metabolite production of Lactobacillus strains, Food Technol. Biotechnol. 43 (3) 219-225, 2005
Zalán,Z.,Baráth, Á., Halász, A.: inhibitory effect of crude and partially purified bacteriocin fraom Lactobacillus strains on yeast., 2.nd central Eur. Congr. on Food ,26.-28.April 2004, Budapest Book of Abstracts, P-S 61. p.229, 2004
Baráth,Á., Halász,A., Sándor,E.: Changes in nitrate content of root-vegetables during lactofermentation, Food Micro,2004,12.-16. september, Portoroz,Book of Abstracts, P09-14 ,p.218, 2004
Zalán,Z., Baráth,Á., Halász,A.: The influence of Lactobacillus growth medium on the inhibitory effect of bacteriocin, Food Micro, 2004, 12.-16- September, Portoroz,book of Abstracts, P19-15, p. 219, 2004
Németh, E., Halász,A., Baráth, Á.: Production os hydrogen peroxide by lactic acid bacteria as influenced by media used for propagation of cells., Food Micro 2004, 12-16. September, Portoroz, Book of AbstractsP09-16, p.220,, 2004
Zalán,Z., Baráth,Á.,Halász,A.: Effect of bactericin producing Lactobacillus strains on growth of yeast, 23.ISSY, 26.29. August,abstracts, p. 120, 2003
Németh, e., Koninkx,J., Malago.J.: Microbial products of Lactobacilli inhibit salmonella induced Interleukin-8 synthesis, Lippay-Ormos-Vas, Scintific Conf. Abstracts,2003, 6.-7- Nov.,p.174, 2003
Zalán,Z., Baráth,Á.,Halász,A.: Inhibition of spoilage yeast by Lactobacilli, Lippay-Ormos-Vas scientific conf. abstracts, 2003,6.-7. Nov. p.197, 2003
Halász,A.,baráth,Á.,Németh,E.,Zalán,Z.: selection aspects of LAB strains for breadmaking, Int. Congr. FLOUR-BREAD 03., 19.22.Nov.,2003,Proceedings p.238-243, 2004
Szekér,K., Beczner,J.: Influence ofLactic acid bacteria on food-borne pathogen microorganims, FEMS Congr, 2003,abstracts,p.162, 2003
Baráth,Á., Ahmed,A., Halász,A.: Stress induced biochemical changes in Lactobacilli, Food Micro 2002, Proceedings,270, 2002
Németh,E., Baráth,Á., Halász,A.: Investigation of interaction between Aspergillus moulds and lactic acid bactria, Food Micro 2002, Proceedings, p.258-, 2002
Zalán Z.: Tejsavbaktériumokkal termelt bakteriocinek hatása élesztőkre, BCE(SZIE) ÉTK diplomamunka, 2002
Sándor,E., Németh, E., Zalán,Z.: Selection of lactic acid bacteria for fermentation of root vegetables, 2. Central Eur. congr. on Food, 26-28. april, Budapest, Book of Abstracts, P-N_65, p.229, 2004
vissza »