Az aktív szociálpolitikai megoldások hatásai és eredményei a rurális térségekben - a szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38219
típus K
Vezető kutató Bartal Anna Mária
magyar cím Az aktív szociálpolitikai megoldások hatásai és eredményei a rurális térségekben - a szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete alapján
Angol cím Effects and Results of the Active Policy in Hungarian Rural Areas - a Case Study on the Beneficiaries of Social Agriculrure Programmes
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Matus Ágnes
Sziklai István
Tardos Katalin
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.653
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szociális földprogram a szociális ellátórendszer egy sajátos eleme, és lényegében az egyetlen olyan ellátási forma, amely aktív szociálpolitikai eszközként funkcionál. Kutatásunk a földprogramok fejlődésének két utolsó időszakban, 2002 és 2004 között vizsgálta - a Tolna megyei Tamási és a Nógrád megyei Széchenyi - kistérségben a szociális földprogram kedvezményezettjeinek helyzetét. Az igen különböző helyzetű rétegek számára a földprogramok más-más támogatási jelleget öltenek: az „idős inaktívak” és „kétkeresős iskoláskorú gyermeket nevelő” családok számára ma a programok „kiadáskímélő” természetbeni támogatást nyújtanak. Ugyanakkor a „munkanélküli/egykeresős”, illetve a „kisgyermekes nagycsaládok”, (valamint a vizsgált roma népesség közel fele) számára - ahol a halmozott szegénység és a társadalmi kirekesztettség minden jellemzője megtalálható - a szociális földprogram elégtelen támogatási forma, részükre egy komplexebb foglalkoztatási, szociális, reintegráló programra lenne szükség. Mindezek alapján úgy véljük, hogy a szociális ellátórendszer átalakításakor és új koncepciójának kialakításakor, ha valahol, akkor a szociális földprogramok esetében van a leginkább szükség a kistérségi szemléletre. A programok gyakorlati megvalósulása és kedvezményezettek helyzete azt mutatja, hogy nem lehet a „régi módon” gondolkodni a szociális földprogramok szociális ellátórendszerben betöltött szerepéről.
kutatási eredmények (angolul)
Social land programme is a special element of the social welfare system. It is basically the only element of the social welfare system that functions as an active social policy tool. Our survey examined the beneficiaries of social land programme in the last two periods, between 2002 and 2004, in the NUTS 4 regions of Tamási in Tolna county and Szécsény in Nógrád county. Land programmes are interpreted as different support tools for groups in very different status: for „old-age inactive people” and „two-earner families raising school age children” programmes provide today a kind of in-kind support „decreasing expenses”. At the same time, for „unemployed/one-earner families” and „large families with little children” (as well as nearly half of the examined Roma population) – where all the characteristics of cumulative poverty and social exclusion can be found – social land programme is an unsatisfactory form of support. For these people more complex programmes of employment, social services and reintegration would be needed. Consequently we think it is the social land programmes, which need most a NUTS 4 regional approach during the transformation of the social welfare system and the elaboration of its new concept.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/511/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartal Anna Mária- Sziklai István: A szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete két kistérségben, Területi Statisztika, megjelenés alatt (március), 2006
Tardos Katalin: Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben, In:Munkanélküliség, inaktivitás, munkahelyteremtés, foglalkoztatáspolitika (69-89.o.) Coping Datorg, 2005
vissza »