Atopiás dermatitis gyermekkorban. A családi struktúra, a lakókörnyezet, a táplálás és bakterialis superantigének szerepe.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38227
típus K
Vezető kutató Harangi Ferenc
magyar cím Atopiás dermatitis gyermekkorban. A családi struktúra, a lakókörnyezet, a táplálás és bakterialis superantigének szerepe.
Angol cím Atopic dermatitis in childhood. The role of family structure, indoor environment, feeding and bacterial superantigens.
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Baranya Megyei Kórház
résztvevők Kerényi Mónika
Pál Tibor
Schneider Imre
Sebők Béla
Szekeres Júlia
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2002-ben az AD prevalencia Baranya megyei iskolás gyermekek körében 15,1%-nak, 2005-ben 16,1%-nak bizonyult; a 7-9 éves korosztályok adatainak összehasonlítása közel azonos eredményt adott: 17,0% (2002) és 17,1% (2005). Hazánkban az AD prevalencia emelkedése mérséklődik. A komplex kérdőíves felmérés eredményei az öröklött tényezők jelentőségét bizonyítják a betegség kialakulásában és igazolják, hogy a betegek környezetében sokkal inkább fellelhetők az ismert potenciális provokáló faktorok, mint a kontroll csoport tagjainál. Az AD-ben szenvedő betegek bőrfelszínén észlelt Staphylococcus aureus kolonizáció és a baktériumok által termelt szuperantigén tulajdonságokat mutató exotoxinok szerepe a betegség tüneteinek létrejöttében, az eredmények szerint az eddig ismert adatokhoz képest valószínűleg kisebb jelentőségű. A gondozott betegek adatai arra utalnak, hogy az „extrinsic” és „intrinsic” típusú AD a klinikai tünetek alapján egységes kórképnek tartható, a genetikai és a környezeti provokáló tényezőkre adott válasz tekintetében azonban különbség áll fenn közöttük. A felmérés tisztázta, hogy az AD nem tekinthető banális megbetegedésnek, igen jelentős pszichológiai, szociális és financiális terhet ró a családra és az egészségügyi ellátórendszerre. A 2003-ban és a 2004-ben az iskoláskorúak körében végzett prevalencia vizsgálatok szerint az orvos által megállapított asztma előfordulási gyakorisága 8,2%, az allergiás rhinitisé pedig 14%.
kutatási eredmények (angolul)
In 2002 and 2005 two surveys were conducted among schoolchildren in Baranya county to estimate the prevalence of atopic dermatitis (AD). The prevalence-rates proved to be 15,1% (2002) and 16,1% (2005). The data derived from the 7-9 year-old age group were nearly equal in the two surveys: 17,0% (2002) and 17,1% (2005). In Hungary the rate of elevation of the AD-prevalence is slowing down. The results from the complex questionnaire study represent the strong impact of inheritance on the development of AD and show the presence of some earlier proposed exogenous provocative factors more frequently in the environment of children suffering from AD than in the control group. From our investigations it can be concluded that the role of Staphylococcus aureus skin colonization and the production of staphylococcal endotoxins are not essential requirements for the development of atopic skin signs. The data of our patients suggest that the clinical symptoms of the extrinsic and intrinsic type of AD are identical but the answers given on environmental provocative factors could be different in the two subtypes. The survey revealed that AD could not be seen as a simple disease; it puts serious psychical, social and financial burden both on the family and the national health system. Our prevalence studies in 2003 and 2004 revealed 8.2% frequency for physician-diagnosed bronchial asthma while in the case of allergic rhinitis this value was 14%.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/514/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Harangi F, Sebők B, Schneider I, and primary care paediatricians in Baranya county: The role of the family structure, the community and indoor environment in atopic eczema., J. Europ. Acad. Dermatol. Venereol., 2001
Sebők B, Kerényi M, Pál T, Schneider I, Harangi F: Staphylococci, their superantigens and atopic dermatitis, J. Europ. Acad. Dermatol. Venereol., 2004
Harangi F, Schneider I, Sebők B és a Baranya megyei házi gyermekorvosok: Atopiás dermatitis gyermekkorban. Baranya megyei felmérés., Gyermekgyógyászat, 2002
Harangi F, Hartmann Á, Lőrinczy K, Schneider I, Sebők B: Prevalence of atopic dermatitis in school children in Baranya county, Hungary, Eur J Pediatr Dermatol, 2002
Harangi F, Hartmann Á, LŐrinczy K, Schneider I, Sebők B.: Atópiás dermatitis előfordulási gyakorisága Baranya megyei iskolás gyermekekben, Orv Hetil, 2003
Harangi F, Lőrinczy K, Hartmann Á, Adonyi M, Sebők B: Az asztma előfordulási gyakorisága Baranya megyei iskolás gyermekekben, Gyermekgyógyászat, 2003
Harangi F, Adonyi M, Baranyai Zs, Schneider I, Sebők B: Az atópiás dermatitis különböző formáinak elemzése beteganyagunkban, Bőrgyógy Venerol Szmle, 2003
Sebők B, Kerényi M, Pál T, Schneider I, Harangi F: Staphylococcus colonisatio, superantigenek és atopiás dermatitis, Bőrgyógy Venerol Szmle, 2003
Gersey E, Sebők B, Harangi F: A gyermekkori allergiás rhinitis prevalenciája Pécsett és Veszprémben, Allerg Klin Immunol, 2005
Harangi F, Fogarasy A, Sebők B: The impact of childhood atopic dermatitis on the family and financial cost in Hungary, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2005
Harangi F, Fogarasy A, Müller Á, Schneider I, Sebők B: Emelkedik-e az atópiás dermatitis prevalenciája Magyarországon?, Bőrgyógy Venerol Szmle, 2005
Sebők B, Schneider I, primary care paediatricians in Baranya county, Harangi F: Familiar and environmental factors influencing atopic dermatitis in the childhood, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2006
Fogarasy A, Sebők B, Harangi F: A gyermekkori atópiás dermatitis családra gyakorolt hatása és költségvonzata, Bőrgyógy Venerol Szmle, 2005
vissza »