Baroque literature in Silesia and alongside the Duna (text, studies)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38242
Type K
Principal investigator Ötvös, Péter
Title in Hungarian Barokk irodalom Sziléziában és a Duna mentén (források, tanulmányok)
Title in English Baroque literature in Silesia and alongside the Duna (text, studies)
Panel Literature
Department or equivalent Department of Hungarian Literature (University of Szeged)
Participants Keserű, Bálint
Viskolcz, Noémi
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.673
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat a barokk misztikus irodalom alakulását és kölcsönkapcsolatait vizsgálja Kelet-Közép-Európa térségben a XVII. században. A kutatás nemzetközi jellegénél fogva külföldi kapcsolatainkat erősítettük: nemzetközi konferenciát és nyári szemináriumot rendeztünk Szegeden, előadóként résztvettünk hazai és külföldi konferenciákon. Munkánk nagy része intenzív forrásgyűjtésen, hazai és külföldi könyv- és levéltári kutatáson alapult. Ehhez a feladathoz egyéni kutatási megbízással külső szakembereket is bevontunk. PhD-hallgatóinkat sikeresen motíváltuk a közös munkára, a szakma figyelmét is felkeltő előadásokat tartottak külföldi és hazai fórumokon. A kutatást figyelemmel kísérte és levélben tanácsaival segítette például olyan vezető német barokk szakértő, mint Hans-Georg Kemper (Tübingen) és Klaus Garber (Osnabrück.) Konferencia-előadásaink részint megjelentek, részint sajtó alatt vannak, kiemelt témakörökhöz (Johann Permeier, Johann Theodor von Tschesch, Ch. von Greiffenberg és a nürnbergi irodalmi kör) teljességre törekvő anyagot gyűjtöttünk, ez sajtókész, lektorálásra érett állapotban van.
Results in English
Our research project examines the development and connections of the 17th century baroque mystic literature in the East/Middle European region. Since the research involved international collaborations, we organized an international conference and a summer seminar in Szeged, and also attended several domestic and international conferences. Most of our work was based on an intensive collecting of resources and doing research in domestic and foreign archives and libraries. To achieve this goal, external experts with research contracts were also asked to participate. We motivated our PhD students successfully to do joint research; their presentations both in Hungary and abroad proved to be very useful and interesting for the audience skilled in the art. The research was monitored and helped by means of useful written advices by such leading German baroque experts as Hans-Georg Kemper (Tübingen) and Klaus Garber (Osnabrück). Our conference materials are already published or under publication. For selected topics (Johann Permeier, Johann Theodor von Tschesch, Ch. von Greiffenberg and the literary circle of Nürnberg) we collected all resources available, the resulting publication is also ready for submission.
Full text http://real.mtak.hu/520/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ötvös Péter: Kreuzung mehrerer Sprachen und Bewegungen, Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn, 2004
Ötvös Péter: Kirche und Worttempel, Ideologie der Formen (Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit..., Studia humanitatis 13.), 2005
Viskolcz Noémi: Pánszófikus törekvések (Johann Heinrich Bisterfeld, Johann Amos Comenius), Új Magyar Irodalomtörténet, 2005
Viskolcz Noémi, Szentpéteri Márton: Egy református-unitárius hitvita Erdélyben 1641-ben, A hitviták műfajai, argumentációja, funkciói, 2005
Viskolcz Noémi: Die Ungarn betreffenden Drucke der Nürnberger Verleger-Familie Endter i, 17. Jahrhundert, Ungarn-Jahrbuch, 2004
Ötvös Péter: Az együttműködő ellenfelek. A bécsi püspök és a bécsi béke, ''Idővel paloták...'', 2005
Vadai István: Kolomp vagy csengettyű, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, 2005
Szilasi László: Júlia mosolya, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, 2005
Ötvös Péter: Aus Wittenberg heimgekehrt, Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen, 2004
Viskolcz Noémi: Válság és publicisztika, Akadémiai Kiadó, 2006
Viskolcz Noémi: Hanau és Oppenheim jelentősége a magyar művelődéstörténetben, Ráday Évkönyv, 2006
Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc, Magyar művelődéstörténeti lexikon, 2006

 

Events of the project

 
2015-02-02 08:10:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
Back »