A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38258
típus K
Vezető kutató Kis Éva
magyar cím A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával
Angol cím Investigations into loess sequences in the southern part of the Carpathian Basin (Southern Hungary, Bachka, Croatia) and in the northeast Mediterranean and their relationship with the Emilian (marine) and Penckian (alpine) pleistocene chronology
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Balogh János
Baloghné di Gléria Mária
Rudner Zita Edina
Schweitzer Ferenc
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.886
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Kárpát-medence D-i peremvidékén végzett vizsgálatok jelentősen hozzájárulnak a terület negyedidőszaki fejlődése és környezetváltozásai egyre pontosabb megismeréséhez. Négy típusterületen – 1. az Isztriai-félsziget É-i és D-i peremvidékén, 2. a Bácskai-löszplató K-i peremvidékén, 3. az Erdődi-rög Duna alámosta szakaszán, valamint a Duna–Tisza torkolatvidéke környezetében végeztünk kutatásokat abból a célból, hogy az alsó-, középső- és felsőpleisztocén lösz- és talajsorozatok, ill. egyes helyeken az aljzatban található pliocén rétegek egységes környezetjelző módszerrel történő vizsgálatával olyan őskörnyezet változásokra vonatkozó alapinformációk birtokába juthassunk, amelyek a korábbiaknál jóval több, pontosabb és gyorsabb ismeret-anyag megszerzését teszi lehetővé a vizsgált terület fejlődéstörténetéről, ősföldrajzi- és őskörnyezet változásairól. Az őskörnyezet változásokra vonatkozó adatok a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb módon leolvashatók az adatbázisokból és a szelvény mellé szerkesztett grafikonokról a feltárás minden mérési adatára vonatkozóan. Vizsgált feltárásaink (1. Titel, 2. Vörösmart, 3. Velica Stancia, 4. Szuliman, 5. Marlera, 6. Erdőd, 7. Stari Slankamen) magukba foglalják a fiatal lösz- és talajsorozatot, az öreg löszök és fosszilis talajaik sorozatát és a lösz alatti szubaerikus formációt, a „dunaföldvári összletet”. A kapott eredmények alapján sok, a Kárpát-medence üledékeire vonatkozó – párhuzamosítási lehetőség birtokába jutottunk.
kutatási eredmények (angolul)
Studies conducted in the southern peripheral loess regions of the Carpathian basin have contributed to a more exact knowledge of the Quaternary evolution and environmental changes of the area. Investigations were carried out in four key regions: 1 Northern and southern margins of the Istrian Peninsula, 2 Eastern edge of Bácska Loess Plateau, 3 Along the section of Erdőd Massive underwashed by the Danube, and 4 Tributary of Tisza into the Danube. They included analyses of loess–paleosol sequences formed in early, middle and late Pleistocene and in some places Pliocene formations in the basement using uniform methods of environmental indication and were aimed to rapidly obtain exact and comprehensive basic information concerning the evolution, paleogeographic and paleoenvironmental changes in the study area. A simple and rapid method was find to deduce information from the databases and diagrams drawn parallel with the profiles. The sampling and analyses included the following sections: 1 Titel, 2 Vörösmart, 3 Velica Stancia, 4 Szulimán, 5 Marlera, 6 Erdőd, 7 Stari Slankamen. At these type localities young loesses and soils, old loess–paleosol series and a subaerial formation underlying loess (the so called Dunaföldvár series) were investigated. Results obtained this way offer opportunities for the correlation between sediments of the Carpathian basin.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/524/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
KIS, É.: Stratigraphical and paleogeographical conclusion from the analyses of granulometric indices, Environmental change impacts in the Carpatho–Balkan Region c.Carpatho–Balkan Szimpóziumon elhangzott előadások gyűjteményes kötete. Paklenica, pp.34–39., 2003
KIS, É.: Negyedidőszaki üledékek vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében, In: Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Miskolci Egyetem. Szerk. Hevesi A. 11 p., 2006
KIS, É.–SCHWEITZER, F.: Investigations into Quaternary Deposits in the southern part of Loess Plato in Bácska, In: „Geomorfológia és környezet” c. IAG Szimpózium (Calcutta, 2004) gyűjteményes kötet. Kolkata, pp. 171–178., 2005
SCHWEITZER, F..–KIS, É.: Formation of loess and loess-like sediments, In: Bognár, A.–Schweitzer, F.–Szöőr, Gy. (ed.) Environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic. MTA FKI, Budapest, pp. 45–50., 2003
SCHWEITZER, F..–KIS, É.: Studies on paleoenvironmental change in South Hungary, In: „Geomorfológia és környezet” c. IAG Szimpózium (Calcutta, 2004) gyűjteményes kötete. Kolkata, pp. 64–73., 2005
vissza »