Örökletes szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata: genetikai analízis különböző eredetű szívizombetegségekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38266
típus K
Vezető kutató Csanády Miklós
magyar cím Örökletes szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata: genetikai analízis különböző eredetű szívizombetegségekben
Angol cím Clinical and experimental examinations in inherited cardiac disorders: genetic analysis of heart muscle diseases of various origin
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Belgyógyászati Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Dongó Ágnes
Forster Tamás
Hőgye Márta
Sepp Róbert
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkatervünkben az örökletes szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálatát tűztük ki célul. Munkánk során, Magyarországon elsőként, sikerrel azonosítottunk kóroki mutációkat fenti betegcsoportokban. Hosszú QT szindrómában öt kóroki mutációt mutattunk ki (KCNQ1 gén: Tyr315His ill. Arg259Cys, KCNH2 gén: Thr162+6X inzerció ill. Trp568Cys, KCNE1 gén: Val109Ile). Megállapítottuk az érintett betegek családtagjainak klinikai és genetikai hordozó státuszát, vizsgáltuk a fenotípus-genotípus összefüggéseket, valamint a hordozó betegek EKG-jának repolarizációs paramétereit. Hypertrophiás cardiomyopathiában (HCM) a béta myozin nehéz lánc génben három kóroki mutációt azonosítottunk (Arg719Gln, Val606Met, Arg249Gln), míg a troponin T és troponin I génekben kóroki mutációt nem találtunk. Dilatatív cardiomyopathiában (DCM) a dystrophin gén hosszú delécióját igazoltuk vázizom dystrophiával társult DCM egy esetében, míg a béta myozin nehéz lánc génben kóroki mutációt nem észleltünk. Klinikai vizsgálataink során igazoltuk, hogy myopathiás vázizom eltéréssel nem rendelkező HCM betegcsoportban magasabb a hirtelen szívhalál familiáris előfordulása. Kimutattuk, hogy DCM-ben a tumor nekrózis faktor-alfa és az interleukin-6 (IL-6) szintje jelentősen megemelkedett, míg HCM-ben csak az IL-6 és a szolubilis IL-6 receptor szintje volt jelentősen magasabb. Igazoltuk, hogy HCM-ben myogén eredetű hallászavar jóval gyakoribb, mint DCM-ben ill. egészséges kontrollokban.
kutatási eredmények (angolul)
We aimed to investigate the clinical and experimental basis of inherited cardiac diseases. During the project we successfully identified disease casing mutations, for the first time in Hungary, in the above diseases. In the long QT syndrome we found five mutations (KCNQ1 gene: Tyr315His ill. Arg259Cys, KCNH2 gene: Thr162+6X insertion ill. Trp568Cys, KCNE1 gene: Val109Ile). We delineated the clinical and genetic carrier status of the family members and analysed repolarisation parameters in the carriers. In hypertrophic cardiomyopathy (HCM) we identified 3 disease causing mutations in the beta myosin heavy chain gene (Arg719Gln, Val606Met, Arg249Gln), while found no mutations in the troponin T and I genes. In dilated cardiomyopathy (DCM) we described a long deletion of the dystrophin gene in DCM associated with skeletal myopathy, while found no mutation in the beta myosin heavy chain gene. Our clinical investigations proved that familial sudden cardiac death was more frequent in a HCM cohort which exhibits no myopathic changes in the skeletal muscle. We also described that serum levels of tumor necrosis alpha and interlekin-6 (IL-6) were raised in DCM, while in HCM only IL-6 and soluble IL-6 receptor levels were raised. We also proved the myogenic hearing disturbances were more frequent in HCM than in DCM and healthy controls.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/525/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csanády M, Sepp R: A hosszú QT-szindróma a betegágytól a molekuláris genetikai laboratóriumig. Az első magyar eset genetikai analízisének története röviden, Orv Hetil 2005; 146: 2011-6., 2005
Sepp R, Csanády M, Napolitano C, Pálinkás A, Anastasakis A, Csanádi Z, Priori SG, Schwartz PJ, Forster T.: Az első KCNQ1-génmutáció azonosítása hosszú QT-szindrómás magyar betegben., Cardiologia Hungarica 2006; 36: 11-16., 2006
Sepp R; Dongó Á; Pálinkás A; Kertész A; Rampazzo A; Anastasakis A; Danieli GA; Csanády M: Early expression of a malignant phenotype of familial hypertrophic cardiomyopathy associated with an Arg719Gln beta myosin heavy chain gene mutation, J Am Coll Card 39 (Suppl B): 425B, 2002
Sepp R; Borthaiser A; Jebelovszki É; Dongó Á; Rampazzo A; Pálinkás A, Forster T; Danieli GA; Csanády M: Identification of a novel myosin binding protein C gene mutation causing hypertrophic cardiomyopathy, J Mol Cell Card 34: A57, 2002
Anastasakis A; Rigopoulos A; Sepp R; Karandreas N; Theopistou A; Panagiotakos D; Stathis P; Csanády M; Stefanadis C; Toutouzas P: Subclinical skeletal myopathy and incidence of sudden death in patients with hypertrophic cardiomyopathy, J Mol Cell Card 34: A5, 2002
Blazsó P; Sepp R; Polgár N; Rácz P; Pálinkás A; Mogensen J; McKenna WJ; Csanády M, Forster T: A troponin I gén mutációanalízise hypertrophiás cardiomyopathiában, Card Hung 33: A73, 2003
Dongó Á; Sepp R; Endreffy E; Hortobágyi T; Mayer P; Pap R; Sághy L; Pálinkás A; Csanády M; Forster T: A dystrophin gén mutációjának igazolása izomdystrophia asszociált dilatatív cardiomyopathiában, Card Hung 33: A73, 2003
Polgár N; Sepp R; Rácz P; Blazsó P; Dongó Á; Jebelovszki É; Pálinkás A; Csanády M; Forster T: A béta myozin nehéz lánc gén mutációanalízise dilatatív cardiomyopathiában, Card Hung 33: A74, 2003
Rácz P; Sepp R; Blazsó P; Polgár N; Pálinkás A; Mogensen J; McKenna WJ; Csanády M; Forster T: A troponin T gén mutációanalízise magyar hypertrophiás cardiomyopathiás betegekben, Card Hung 33: A72, 2003
Sepp R; Blazsó P; Pálinkás A; Jebelovszki É; Dongó Á; Anastasakis A; Raskó I; Csanády M; Forster T: Fenotípus specifikus mutációanalízis hypertrophiás cardiomyopathiában, Card Hung 33: A72, 2003
Simor T; Tóth L; Sepp R; Csanády M; Papp L; Repa I: Hipertrófiás kardiomiopátia -MRI diagnosztika, esetismertetés, Card Hung 33: 117, 2003
Anastasakis A; Karandreas N; Stathis P; Rigopoulos A; Theopistou A; Sepp R; Elliott PM; Panagiotakos DB; Stefanadis C; Toutouzas P: Subclinikal skeletal muscle abnormalities in patients with hypertrophic cardiomypathy and their relation to clinical characteristics, Int J Cardiol 89: 249-56, 2003
Hőgye M; Mándi Y, Sepp R; Borthaiser A; Csanády M: Jelentősen emelkedett interleukin-6 szint hipertrófiás cardiomyopathiában, Card Hung 33: 227-231, 2003
Jebelovszki É; Tóth L; Pálinkás A; Sepp R; Simor T; Csanády M; Forster T: Thransthoarcikus echocardiographia és mágneses rezonancia összehasonlító vizsgálata hypertrophiás cardiomyopathiás betegekben, Card Hung 33: A48, 2003
Simor T; Pálinkás A; Tóth L; Sepp R; Csanády M; Papp L; Forster T: A hypertrophiás cardiomyopathia MRI vizsgálata, Card Hung 33: A49, 2003
Csanády M; Sepp R; Blazsó P; Rácz P; Dongó Á; Jebelovszki É; Pálinkás A; Forster T: Low prevalence of beta myosin heavy chain gene mutations in Hungarian patients with hypertrophic cardiomyopathy, Ital Heart J 4: 135S, 2003
Sepp R; Csanády M; Polgár N; Endreffy E; Hortobábyi T; Mayer P; Forster T: Identification of a dystrophin gene mutation in dilated cardiomyopathy associated with skeletal myopathy, Ital Heart J4: 135S, 2003
Csanády M; Hőgye M; Sepp R; Forster T: A cardiomyopathiák diagnosztikája és genetikája, Card Hung 34:13-32, 2004
Buzás K; Megyeri K; Hőgye M; Csanády M; Bogáts G; Mándi Y: Comparative study of the roles of cytokines and apoptosis in dilated and hypertrophic cardiomyopathies, Eur. Cytokine Netw 15: 53-59, 2004
Hőgye M; Mándi Y; Csanády M; Sepp R; Buzás K: Comparison of circulating levels of Interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha in hypertrophic cardiomyopathy and idiopathic dilated cardiomyopathy, Am J Cardiol 94: 249-251, 2004
Csanády M; Sepp R: A familiáris dilatatív cardiomyopathia és annak genetikája, Orvostud Ért 77:, 2004
Sepp R, Blazsó P; Polgár N; Rácz P; Pálinkás A; Jebelovszki É; Dongó Á; Anastasakis A; Raskó I; Csanády M; Forster T: Low prevalence of beta myosin heavy chain gene mutations in Hungarian patients with hypertrophic cardiomyopathy, Bratislava Medical Journal 105:182, 2004
Blazsó P; Sepp R; Csanády M; Pálinkás A; Jebelovszki É; Dongó Á; Raskó I; Forster T: Mutációanalízis hypertrophiás cardiomyopathiában, Orvostud Ért 77:, 2004
Polgár N; Sepp R; Csanády M; Dongó Á; Endreffy E; Hortobágyi T; Pap R; Sághy L; Pálinkás A; Forster T: A dystrophin gén mutációjának igazolása X kromoszómához kötött dilatatív cardiomyopathiában, Orvostud Ért 77:, 2004
Sepp R; Endreffy E; Hortobágyi T; Pácz P; Polgár N; Pap R; Sághy L; Pálinkás A; Csanády M; Forster T: Identification of an unusual long deletion mutation in the dystrophin gene in a patient with muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy, Bratislava Medical Journal 105:182, 2004
Csanády M; Sepp R; Blazsó P; Polgár N; Rácz P; Jebelovszki É; Anastasakis A; Rasko I; Forster T: Low prevalence of beta myosin heavy chain gene mutations in Hungarian patients with hypertrophic cardiomyopathy, Eur. J. Heart Failure 3(S): A22, 2004
Csanády M; Sepp R; Blazsó P; Rácz P; Polgár N; Pálinkás A; Mogensen J; McKenna W; Forster T: Screening for mutations in the troponin T and I genes in Hungarian patients with hypertrophic cardiomyopathy, Ital. Heart. J 5 (Supl 9) S40 (C152), 2004
Blazsó P; Sepp R; Pálinkás A; Jebelovszki É; Anastasakis A; Raskó I; Csanády M; Forster T: Fenotípus specifikus mutációanalízis hypertrophiás cardiomyopathiában, Magyar Humángen. V. Munkakonf., 2004
Gyuris Z; Sepp R; Endreffy E; Hortobágyi T; Pap R; Sághy L; Pálinkás A; Csanády M; Forster T: A dystrophin gén mutációjának igazolása izomdystrophia asszociált dilatatív cardiomyopathiában, Magyar Humángen. V. Munkakonf., 2004
Csanády M, Tóth F, Hőgye M, Vass A, Sepp R, Csanády M Jr, Czigner J, Kiss GJ, Forster T.: Hearing disturbances in hypertrophic cardiomyopathy. Is the sensorineural disorder neurogenic or myogenic?, Int J Cardiol, 2006, nyomtatásban, 2006
Hőgye M; Mándi Y; Sepp R; Borthaiser A; Csanády M: Markedly elevated circulating levels of interleukin-6, but not tumor necrosis-alpha in hypertrophic cardiomyopathy, J Am Coll Card 39(Suppl B): 420B, 2002
Sepp R, Csanády M, Napolitano C, Sághy L, Pap R, Csanádi Z, Priori SG, Schwartz PJ, Forster T: Az első hosszú QT szindrómát okozó génmutáció azonosítása magyar betegben, Cardiologia Hungarica 2004; 34:184-8., 2004
Sepp R: Kóroki mutációk azonosítása örökletes kardiológiai betegségekben, Cardiologia Hungarica 2004; 34:E92-97., 2004

 

Projekt eseményei

 
2021-02-01 12:41:27
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Belgyógyászati Klinika II. sz. és Kardiológiai Központ (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Belgyógyászati Klinika (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »