PET investigation of the binding kinetics of PET isotope-labelled ligands and adenosine receptors involved in the regulation of myocardial and CNS function  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38270
Type K
Principal investigator Márián, Teréz
Title in Hungarian A központi idegrendszer és a myocardium szabályozásában szerepet játszó adenozin-receptorok és PET izotóppal jelölt ligandjaik kötődés kinetikájának vizsgálata PET technikával
Title in English PET investigation of the binding kinetics of PET isotope-labelled ligands and adenosine receptors involved in the regulation of myocardial and CNS function
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Department of Nuclear Medicine (University of Debrecen)
Participants Balkay, László
Krasznai, Zoltán
Lengyel, Zsolt
Trón, Lajos
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.602
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az adenozin-receptorok alapvető szerepet játszanak a központi idegrendszer és a szívizom működésének szabályozásában. Célunk az in vivo PET vizsgálatokra alkalmas adenozin-receptor ligandok előállítása és biológiai tesztelése volt. Xantin típusú molekulák és a [11C]metiljodid reakciójával előállítottunk több A2A típusú specifikus antagonistát az adenozin-receptor expresszió és kötődés in vivo tanulmányozása céljából. Az A1, A2 és A3 adenozin-receptor expresszió in vivo tanulmányozásához pedig az 18F izotóppal jelölt 5’-N-etil-karboxamidadenonozint (NECA) állítottuk elő. A farmakológiai vizsgálatok bizonyították a jelölt ligandok specifikusságát. A ligandok szervezeten belüli eloszlását, specifikus kötődésüket a receptorokhoz, valamint az akkumulációs kinetikájukat in vitro, ex vivo és in vivo (dinamikus PET mérések) vizsgálatokban bizonyítottuk. Eredményeink alapján a szintetizált PET izotóppal jelölt ligandok alkalmasak az in vivo PET mérésekre. A kidolgozott radiokémiai és biológiai módszerek megteremtették a lehetőséget a PET izotóppal jelölt receptor regulációs kísérletek végzésére a Debreceni Egyetem PET Centrumában.
Results in English
The adenosine receptors play crucial role in the regulation of the function of the myocardium and the central nervous system. The aim of this work was the development and biological test of adenosine receptor ligands which are suitable for in vivo PET examinations. By the chemical reaction of different xantine type molecules and [11C] methyl iodide we produced several A2A adenosine receptor specific antagonists for in vivo testing the receptor ligand interactions. To study the A1, A2 and A3 adenosine receptor expression 18F isotope labeled 5’-N-etil-carboxamidadenosine (NECA) was produced. The specificity of the produced ligands was proven by different pharmacological tests. The biological distribution of the ligands as well as their binding kinetics to the receptors was tested in vivo by dynamic PET scans and ex vivo or in vitro experiments. On the basis of our experiments we can conclude, that the developed ligands are highly specific and suitable for in vivo PET examinations. The protocols worked out provide a firm base for having been receptor/ligand research at the PET Center of the University of Debrecen.
Full text http://real.mtak.hu/526/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Márián T, B. Rubovszky, A.J. Szentmiklósi, L. Trón, L. Balkay, I. Boros, A. Székely, Z. Krasznai.: A1 and A2 adenosine receptor activation inversely modulates potassium currents and membrane potential in DDT1-MF2 smooth muscle cells., Jpn. J. Pharmacol. 89, 366-372,, 2002
Boros I., Lengyel Zs., Balkay L., Horváth G., Szentmiklósi J.A., Fekete I., Márián T.: Az A2a-adenozin-receptor-eloszlás in vivo tanulmányozása [11C]-CSC radioliganddal, Orvosi Hetilap, 143(21), 1317-1319, 2002
Márián T., Lehel Sz., Lengyel Zs., Balkay L., Horváth G., Mikecz P., Miklovicz T., Fekete I., Szentmiklósi J.A.: A [18F]-FNECA széleskörűen alkalmazható radioligand a purinerg receptorexpresszió PET-vizsgálatához., Orvosi Hetilap, 143/21. Supp. 3. 1319-1322,, 2002
Krasznai Z., Morisawa M, Morisawa S., Krasznai ZT., Trón L., Gáspár R., Márián T.: Role of ion channels and membrane potential in the initiation of carp sperm motility., Aquatic Living Resources 16, 445-449,, 2003
Krasznai Z., Morisawa M., Krasznai ZT., Morisawa S., Inaba K., Kassai Zs., Rubovszky B., Bodnár B., Borsos A., Márián T.: Gadolinium, a mechano-sensitive channel blocker, inhibits osmosis-initiated motility of sea- and freshwater fish sperm but does not affect human or ascidian sperm motil., Cell Motil. Cytoskeleton, 55(4), 232-243,, 2003
Márián T., Szabó G., Goda K., Nagy H., Szincsák N., Juhász I., Galuska L., Balkay L., Mikecz P., Trón L., Krasznai Z.: In vivo and in vitro multitracer analyses of P-glycoprotein expression related multidrug resistance., Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 30(8), 1147-1154,, 2003
Márián T., Balkay L., Trón L., Krasznai Z.T., Szabó-Péli J., Krasznai Z.: Effects of miltefosine on membrane permeability and accumulation of [99mTc]-hexakis-2-methoxyisobutyl isonitrile, [18F]2-fluoro-2-deoxy-D-glucose, daunorubucin and rhodamine123 in multidrug-resistant and sensitive cells., Eur. J. Pharm. Sci. 24/5, 495-501, 2005
P-Szabó J, Németh E, Szentmiklósi AJ, Bagoly Zs, Balkay, Krasznai Z, Trón L, Márián T.: EVALUATION OF A PET-ISOTOPE LABELLED A2A ADENOSINE RECEPTOR LIGAND., Nuclear Medicine Review Central and Eastern Europe. Vol 8, No. 1, pp. 65., 2005
Mikecz P., Tóth Gy., Horváth G., Lehel Sz., Kovács Z., Pribóczki É., Boros I., Miklovicz T., Márián T: Radiogyógyszerek előállítása pozitronemissziós tomográfiás vizsgálatokhoz., Orvosi Hetilap 143(21), Supp. 3., 1240-1242,, 2002
Márián T. Németh E, P-Szabó J, Mikecz P, Szentmiklósi AJ, Bagoly Zs, Balkay, Trón L, Krasznai Z.: Development and primary evaluation of [11C]ISC a tracer for in vivo mapping adenosine A2A receptors by PET., Eur. J. Nucl. Med. 31, suppl. 1, S187, 2005
Márián T., Balkay L., Szabó G, Krasznai Z.T., Hernádi Z., Galuska L., Szabó-Péli J., Ésik O., Trón L., Krasznai Z: Biphasic accumulation kinetics of [99mTc]-hexakis-2-methoxyisobutyl isonitrile in tumour cells and its modulation by lipophilic P-glycoprotein ligands., Eur. J. Pharm. Sci. 2-3, 201-209,, 2005
Németh E,Horváth G, P. Szabó J, Mikecz P, Szentmiklósi A, Trón L, Márián T.: DEVELOPMENT OF 11C ISOTOPE LABELLED A2A ADENOSINE RECEPTOR LIGAND FOR PET STUDY, Nuclear Medicine Review Central and Eastern Europe. Vol 8, No. 1, pp. 64., 2005
Rubovszky B., Szentmiklósi AJ., Márián T., Cseppentő Á., Gesztelyi R., Székely A., Fórizs F., Gáspár R., Trón L., Krasznai Z: Comparative pharmacological studies on the A2 adenosine receptor agonist 5’-n-ethyl-carboxamidoadenosine (NECA) and its 19F isotope labelled derivative (FNECA)., J. Pharmacol Sciences (Jpn. J. Pharmacol.) 93(3), 356-363., 2003

 

Events of the project

 
2017-02-15 10:51:43
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ÁOK Nukleáris Medicina Intézet, Radiokémiai Központ (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Nukleáris Medicina Tanszék (Debreceni Egyetem).
Back »